Už jen tři týdny lze vznášet námitky k návrhu státní energetické koncepce

Vratislav Dostál

Ekologické organizace požadují, aby státní energetická koncepce byla vrácena k přepracování. Ministerstvo průmyslu totiž opakovaně nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant.

Každý člověk se zájmem o své zdraví, peněženku, přírodu, životní prostředí a budoucnost České republiky může do 11. prosince vyjádřit svůj názor na státní energetickou koncepci. Ekologické organizace proto připravily portál, z něhož mohou lidé poslat své připomínky a vyjádření.

Je určen všem, kteří chtějí moderní ekonomiku založenou na energetické efektivitě a čisté obnovitelné energii a nechtějí platit vysoké účty za energii, bourat severočeské vesnice kvůli těžbě uhlí, ohrožovat klima a stavět nové jaderné reaktory či obří spalovny podle návrhu ministerstva průmyslu.

Jan Nezhyba z Arniky připomíná, že úředníci ministerstva plánují každoroční dávku statisíců tun nebezpečných odpadů s obsahem dioxinů a těžkých kovů. Jejich prospalovnářská koncepce podváže recyklaci a nechá doslova prolétnout miliardy toxickým komínem. „Web určený veřejnosti k připomínkám i veřejné projednání koncepce jsou neopakovatelnou příležitostí, kdy mohou lidé politikům a úředníkům říct, že takhle si moderní energetiku a odpadové hospodářství nepředstavují,“ uvedl Nezhyba.

„Možná vás nezajímá, jaké účty za elektřinu budete platit další čtvrtstoletí. Možná je vám jedno, když bude stát i vaším jménem podporovat byznys uhlobaronů proti obyčejným lidem, jejichž domovy v severních Čechách jsou ohrožené zbouráním kvůli těžbě uhlí. Možná chcete, aby Česká republika dál vyvážela do zahraničí víc elektřiny, než spotřebují všechny tuzemské domácnosti dohromady. V tom případě je všechno v pořádku, úředníci ministerstva průmyslu to zařídí za vás. V opačném případě jim ale neváhejte své výhrady napsat, nebo jim je ještě lépe přijďte říct ve čtvrtek osobně. Další podobnou příležitost mít pravděpodobně v nejbližších letech nebudete,“ zdůraznil Jan Rovenský z Greenpeace.

„Průzkum veřejného mínění ukazuje, že většina veřejnosti preferuje energetickou koncepci postavenou na energetické efektivnosti a rozvoji obnovitelných zdrojů [4]. Nyní máme všichni výbornou šanci seznámit se svým pohledem úředníky ministerstva průmyslu, kteří pádlují v protisměru s domácím veřejným míněním i Evropou. Čím více lidí ji využije, tím lépe,“ doplnil Karel Polanecký z Hnutí DUHA.

Příležitostí diskutovat možnosti zajištění našich energetických potřeb bude veřejné projednání návrhu koncepce pořádané ministerstvem průmyslu tento čtvrtek. Akce se uskuteční od 15:00 v hotelu Ambassador v Praze.

Sdružení Centrum pro dopravu a energetiku a Calla pak připravily veřejnou debatu pod názvem Quo vadis, státní energetická koncepce?. Ta proběhne ve čtvrtek 5. prosince od 16:00 v Domě techniků na Novotného lávce v Praze.

„Je ministerská koncepce v souladu s evropskými strategiemi snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a maximalizace energetické efektivity, anebo kráčí v evropském protisměru? Jak si v následujících třiceti letech můžeme poradit se spotřebou energetických zdrojů, znečištěním ovzduší, dovozem paliv či centralizací energetiky? O tom všem by se nyní měla vést co nejširší veřejná debata,“ uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Ekologické organizace předložené koncepci ministerstva průmyslu vytýkají zejména to, že nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity a zachovává tak zbytečně vysokou spotřebu energetických zdrojů.

Koncepce podle ekologů navíc nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu. Nezaručuje také, že zůstanou zachovány územní ekologické limity těžby hnědého uhlí, která chrání před vyhnáním z domova tisíce obyvatel Horního Jiřetína, Černic a další severočeských měst a obcí.

V neposlední řadě ekologové nesouhlasí s tím, že koncepce předpokládá masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu.

Ekologické organizace proto požadují, aby aktualizace státní energetické koncepce byla vrácena k přepracování. Ministerstvo průmyslu totiž opakovaně nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant a nesplnilo ani v dalších bodech požadavky ministerstva životního prostředí.