Každý Čech dává tisíc korun ročně Pavlu Tykačovi a dalším fosilním miliardářům

Vratislav Dostál

Přestože vláda chtěla uzavřít vysloužilé elektrárny Počerady a Chvaletice, ČEZ se domluvil s fosilními barony Pavlem Tykačem a Janem Dienstlem, majiteli velkodolů na severu Čech, že jim je prodá. Eelektrárnu Chvaletice již předal do rukou těžařů.

Tisíc korun ročně platí každý obyvatel České republiky včetně kojenců a dětí za škody na zdraví a životní prostředí, na které působí negativně zastaralé a neefektivní uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice. Vláda je podle státní energetické koncepce chce uzavřít, avšak státní firma ČEZ se domluvila s fosilními barony Pavlem Tykačem a Janem Dienstlem, majiteli velkodolů na severu Čech, že jim je prodá. Toto pondělí předal ČEZ elektrárnu Chvaletice do rukou těžařů.

Podle Jiřího Koželouha, energetického experta Hnutí DUHA, tak ČEZ prodejem starých elektráren fosilním baronům tuneluje státní energetickou koncepci, která plánuje elektrárny uzavřít. „ČEZ tak opět potvrdil, že je státem ve státě. Plýtvání uhlím má v soukromém zájmu fosilních baronů pokračovat, a stát má dál krýt miliardami jeho škodlivé následky například ze zdravotního a sociálního pojištění,“ zdůraznil Koželouh.

Připomněl, že Hnutí DUHA chce domácnosti, obce i podniky vymanit z vlivu fosilních miliardářů. Proto navrhuje zákon, který stanoví závazné tempo snižování spotřeby uhlí, ropy a plynu. Podle něj zákon rozhýbe chytré inovace a zabrání plýtvání přírodními zdroji. „Tykač a ČEZ budou vykázáni do jasných mezí a příležitost dostanou chytřejší řešení než spalování cenné suroviny ve starých elektrárnách: úsporné domy, domácí čistá energie či recyklace odpadů,“ vysvětlil energetický expert Hnutí DUHA.

Provoz obstarožních elektráren totiž způsobuje znečištění ovzduší a emise skleníkových plynů působí řadu škod. Experti Centra pro otázky životního prostředí UK spočítali, jaké má toto znečištění dopady na zdraví a úmrtnost obyvatel, zemědělskou produkci, biodiverzitu, poškozování staveb a zařízení nebo na globální změny podnebí. Výsledek přepočetli na finanční náklady k úhradě těchto škod.

Pro elektrárnu Chvaletice to dělá 2,96 miliard korun ročně a pro Počerady dokonce 7,17 miliardy korun. Tyto peníze ovšem nejsou započítány do ceny energie. Finanční rozdíl mezi ukončením provozu elektráren a jejich zachováním, vyjádřený ve škodlivosti provozu, je tedy přes deset miliard korun za rok.

Připravovaná státní energetická koncepce přitom počítá s odstavením obstarožních uhelných elektráren a s využitím uhlí pro teplárny. Fosilní baroni z ČEZu, Czech Coal a Severní energetické tak prosazují své zájmy na miliardových ziscích za neefektivní výrobu uhelné elektřiny proti zájmu státu snižovat znečištění a závislost na fosilních palivech.

Hnutí DUHA přitom navrhuje, aby se Česká republika konečně osvobodila od vlivu fosilních baronů. Jedině tak může srazit účty za energie a modernizovat energetiku. Ekologická organizace proto prosazuje zákon podle úspěšného britského vzoru, který stanoví, jak se bude země zbavovat závislosti na drahé ropě a plynu i uhelných dolech.

Legislativa tak podle ekologů určí základní rámec firmám a zabrání excesům s plýtváním nenahraditelnými přírodními zdroji. Rozhýbe také investice do chytrých řešení, jako jsou úsporné domy a pohodlná veřejná doprava, snadná recyklace odpadu, čistá energie nebo domácí potraviny v obchodech. Sníží tak účty domácnostem a posílí ekonomiku.

  Diskuse
  September 6, 2013 v 14.41
  Zdá se,
  že toto podřadné téma není hodno diskuze. Pár miliard ročně a pár mrtvých a chronicky nemocných není přece nic proti ohromným miliardám, které platíme za tu NESMYSLNOU SOLÁRNÍ ELEKTŘINU.

  Je potřeba dostavit Tunelín a HLAVNĚ POTŘEBUJEME HÁJIT SVOBODU se svobodně rozhodnout, kde budu rodit, bez příkazů a zákazů doktorů.
  VK
  September 7, 2013 v 9.30
  Tak když konečně dostavíme Temelín, (který řádné exhalace produkovat nebude), budou ty staré uhelné elektrárny zbytečné.
  September 7, 2013 v 13.16
  Pane Klusáčku promiňte, ale četl jste vůbec článek který komentujete?
  MK
  September 8, 2013 v 21.33
  Pane Švehlo,
  nechci mluvit za pana Klusáčka, neznám ho. Ale mám pocit, že nekomentoval ani tak článek, jako Váš komentář a Váš postoj obecně. Konkrétně jednu nesrovnalost, kterou v něm vidím.
  Jistě se shodneme, že mít 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů by bylo velmi príma. I v tom, že u nás neexistuje žádná dlouhodobá koncepce, která by k tomu vedla (ostatně ani taková, která by vedla k něčemu jinému).
  Ale nejsem si moc jistý, jestli bychom se shodli na tom, jak by měla vypadat. U mě je prioritou, aby z energetiky co nejdříve zmizelo uhlí. Co u Vás? Mám nemilý pocit, že u vás je prioritou, aby zmizelo jádro. Jestli se mýlím, budu jen rád.
  September 9, 2013 v 8.12
  Pane Kolaříku,
  rád vysvětlím, je to prosté.

  Již dnes vyvážíme skoro polovinu veškeré el. energie. Teoreticky tedy mohly být odstaveny uhelné elektrárny dávno, protože jejich výkon je menší než co vyvážíme. Proč se tak nestalo je hlavně tlak uhelné loby o čemž je i článek výše.

  Já, ani většina odpůrců jádra, nejsme proti tomu, aby SOUČASNÉ jaderné elektrárny běžely do doby než je nahradí OZE, které do budoucna tento potenciál jednoznačně mají.

  Jsme ovšem zásadně PROTI DOSTAVBĚ TEMELÍNA, protože to státu potažmo lidem NIC NEPŘINESE, naopak stavba obrovsky zadluží stát potažmo ČEZ, což bude mít negativní dopad na cenu elektřiny, zvětší tlak na hledání úložiště jaderného odpadu atd.

  V energetice je potřeba se začít konečně orientovat na skutečné moderní technologie, které mají budoucnost, a ne zůstávat naprosto kontraproduktivně zaseklí u dnes již prastarého a stále dražšího jádra. Podívejte se do světa jaké jsou trendy, a nutno dodat že zcela logické, jste student, jistě umíte anglicky nebo německy. To projaderné přesvědčení zde je opravdu jen dobře zvládnutou propagandou a se zdravou úvahou nemá nic společného.
  MK
  September 9, 2013 v 11.16
  Pane Švehlo,
  bohužel, musím přiznat, že mé jazykové schopnosti značně přeceňujete. Jsem pochopitelně schopen porozumět mnohým anglickým textům, vyhledat si vámi zmíněné informace se mi však moc nepovedlo.

  S českými zdroji mi to jde o něco lépe, a mám pocit, že poměr produkce tepelných elektráren a čistého vývozu poněkud přeceňujete.
  September 9, 2013 v 11.45
  Myslím, že nepřeceňuji. Zkuste hledat lépe nebo se podívat na jeden z dílů ČT Nedej se tuším pojmenovaném Energetická koncepce. Jsem teď na mobilním internetu tak se mi to nedaří najít. Každopádně jsme už teď jedni z největších vývozců elektřiny. Četl jste toto? http://www.denikreferendum.cz/clanek/16048-ekologove-ministr-zivotniho-prostredi-se-plete-dostavba-temelina-je-hrozbou

  Když česky tak zabrousete třeba na temelin.cz