Ekologové: vláda by energetickou koncepci schvalovat neměla

Vratislav Dostál

Protože vládní kabinet Jiřího Rusnoka důvěru Poslanecké sněmovny nezískal, měl by podle ekologických organizací odstoupit od záměru narychlo schválit energetickou koncepci České republiky na příštích třicet let.

Ekologické organizace doporučují ministrům Rusnokova kabinetu, aby rezignovali na záměr schválit energetické plány České republiky na příštích třicet let. Energetickou koncepci a surovinovou politiku připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením úřadujícího předsedy ODS Martina Kuby, avšak kvůli množství nedostatků by obě měly být buď zamítnuty, nebo důkladně přepracovány.

To však podle názoru ekologických organizací není úkol pro provizorní vládu bez důvery Poslanecké sněmovny, takto zásadní dokumenty by měl schválit až kabinet vzešlý z řádných voleb. „Hodlá-li vláda dodržet zákon, musela by nyní začít připravovat varianty energetické koncepce na třicet let dopředu, všechny je projednat s veřejností a nakonec vybrat a schválit tu nejlepší. Na překlenovací vládu úředníků je to příliš dlouhý a náročný úkol, k němuž navíc nemá dostatečně širokou politickou podporu,“ uvedl Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

Plán, který Rusnokova vláda zdědila, je navíc podle Jiřího Koželouha z Hnutí DUHA v rozporu i s jejím vlastním programovým prohlášením. Prodlužuje totiž například enormní závislost na ropě a plynu, jejichž ceny rostou a podléhají náhlým výkyvům. „O stabilitě a nízké ceně bychom s touto energetickou koncepcí nemohli ani uvažovat,“ tvrdí Koželouh.

Edvard Sequens ze sdružení Calla připomněl, že nás nejspíš na konci léta čeká veřejná debata v rámci zákonného posouzení vlivů energetické koncepce na životní prostředí. „Rusnokova vláda tvrdí, že všechna řešení mají projít širokou, věcnou debatou i ze strany názorových oponentů a neexistuje pro ni tabu,“ dodal Sequens.

„Očekáváme, že dokud bude vládnout, tak nás čekají skutečně hluboké diskuse o budoucím energetickém směřování České republiky. Můžeme mít moderní a čistou energetiku, ale také vybudovat skanzen zastaralých technologií pro zisk uhelných a atomových průmyslníků,“ zdůraznil Sequens.

Ekologické organizace vítají závazek Jiřího Rusnoka, že jeho vláda bude respektovat územní ekologické limity těžby hnědého uhlí, nepodpoří plány na devastaci Beskyd těžbou černého uhlí a nevybere vítěze tendru na stavbu nových reaktorů v Temelíně. Premiér zdrženlivost v uvedených oblastech přislíbil zákonodárcům Věcí veřejných na jednání jejich poslaneckého klubu. Tuto informaci potvrdili dva členové klubu i tiskový mluvčí Úřadu vlády.

„Upřímně řečeno: od Rusnokovy vlády nečekáme nic dobrého, na to je v ní příliš vysoké procento profláknutých průmyslníků. Včerejší slib premiéra Rusnoka poslancům Věci veřejných, že jeho vláda neprolomí limity, neotevře cestu k těžbě v Beskydech a nevybere vítěze temelínského tendru, nás v tomto kontextu příjemně překvapil. Budeme samozřejmě bedlivě sledovat, jak pan premiér tyto své závazky plní,“ dodal Jan Rovenský z Greenpeace.

Ekologové nicméně připomínají, že energetická koncepce a surovinová politika z dílny Martina Kuby téměř ignorují obrovský potenciál jak zredukovat plýtvání energií a snížit tak účty domácnostem i obcím, neřeší potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů, přestože hrozí dalekosáhlé dopady globální změny klimatu a plánují omezit rozvoj čistých obnovitelných zdrojů energie, které by umožnily odstřihnout se od závislosti na uhlí, uranu, ropě i plynu;

Kubova koncepce zároveň počítá s prolomením územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí, které garantují dlouhodobý rozvoj Ústeckého kraje, a s likvidací Horního Jiřetína a Černic. Záměry, jako například rozšíření jaderné elektrárny Temelín nebo výstavba obřích spaloven nevytříděného komunálního odpadu, navíc předpokládají masivní finanční podporu.

ČEZ totiž od státu potřebuje záruky, které mohou české domácnosti a průmysl zatížit platbami výrazně vyššími, než je součet odhadované podpory pro všechny obnovitelné zdroje dohromady. Pokud by se Rusnokův kabinet rozhodl na hrozící jaderný tunel kývnout, musejí říct podle ekologů poslanci jasné ne.