K politické krizi a jejímu překonání

Antonín Peltrám

Lze předpokládat, že účast ANO ve vládě urychlí práce na scénářích dlouhodobého rozvoje ekonomiky ČR včetně financí.

Vládní koalice vedená Petrem Nečasem připravila řadu reforem, i když ČR byla ve skupině nejméně zadlužených států EU a nárůst schodku jen málo překračoval limit zadlužení. Tyto reformy spočívaly na růstu daní, zejména snížených sazeb DPH. Vláda dosáhla potřebného útlumu spotřeby k potlačení růstu, stagnaci a recesi, se snížením zaměstnanosti a radikálním zvýšením sociálního napětí. Současně došlo ke škrtům rozpočtových výdajů i v případě výdajů potřebných na rozvoj i řádné fungování státu.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Z dat Evropské komise o vývoji HDP a jeho užití v letech 2000 až 2012 a později za rok 2013 se dala odvodit sensibilita růstu HDP na zvyšování daní, také ale závislost poklesu tuzemských daňových výnosů na poklesu HDP.

Když se připočítá k výnosu tuzemských daní nárůst výdajů státu na nezaměstnanost, každá reforma přinesla již v prvním kroku pro státní rozpočet větší ztrátu, než úspory z reformy. Ztráty podstatně vzrostly v případě investic spolufinancovaných z EU, kde došlo k malé preferenci rozvoje ekonomiky a zaměstnanosti, nedodržování pravidel a tedy zhoršení čerpání.

Za využití financi v ČR odpovídá vládě i Evropské komisi ministerstvo financí. Tušila to celá vládní koalice i opozice až na TOP 09, kde vítězí přísloví o přednosti smělého čela nad poplužním dvorem. Nikdo ale nechtěl vypočítat roční škody.

Při odhadu nečerpání kvót sedmiletého období 2007-2013 s přesahem do období 2015/16 se podle podkladů Komise jedná o třicet až sedmdesát miliard korun, třeba na dopravní infrastrukturu, a po přepočtu kurzu a ppp ČR ztratí třicet až sedmdesát tisíc pracovních míst a vlivem pákového efektu pětinásobek přílivu soukromého kapitálu.

K výše uvedeným ztrátám nutno přičíst výnos investic a daňové úniky. Legální daňové úniky z nezdanění odtoku peněz do zahraničí odhadla Komise pro ČR na 700 mil. euro za rok 2014, na jednu miliardu euro za rok 2020.

Komisař Šemeta odhadl celkový legální daňový únik z EU 27 na jeden bilion euro ročně, při jednom procentu připadajícím na ČR jde o 260 mld. Kč. Podle OECD se jedná jen o jednu čtvrtinu; to by znamenalo pro ČR ročně „pouhých“ 75 mld. Kč. To vše bez ilegálních úniků. Ministerstvo financí počítalo pro změny návrhu rozpočtu na rok 2013 výnos 900 mil. Kč.

Vliv na napětí ve společnosti byl mimořádný, stát bude doplácet za diletantství, sociální necitlivost či morální otrlost řadu let.

Následné kroky

Je nepravděpodobné, že by další vláda mohla být neschopnější a méně sociálně citlivá — Ludwig Erhard, architekt německého hospodářského zázraku, nebyl levičák, ale sociální tržní ekonomiku realizoval. První krok k odstranění mizérie musela co nejrychleji udělat jiná vláda. Bez prodloužení agonie až do řádných voleb to mohla být podle Ústavy jen úřednická vláda. Rozhodnutí prezidenta pokládám za jediné možné. Dost dobře mně nebylo jasné, proč

•opozice, zejména část s ambicí být po volbách vládní stranou, předkládala náměty spíše na přerozdělení důchodů, než na růst HDP. Což nelze přikládat za vinu jen vybraným osobám,

•kritizovala ustavení úřednické vlády, když jiná možnost bez voleb nebyla podle Ústavy možná a ztížila tak personální obsazení vlády; dočasný premiér měl a má přece mnohem menší sklon být úvěrovým referentem banky místo architektem rozvoje, než hlavní muž Nečasovy vlády; který krytý autoritou knížete navrhl zastavit růst a zhoršit všechny rozvojové ukazatele, aby snížil schodek a měl tak levnější úvěry včetně derivátů,

•nedohoda vedla k tomu, že se všechny tři levicové subjekty tu a tam napadaly.

To vše nakonec vyústilo v nedobré výsledky levice ve volbách. Jen shodou příznivých okolností druhá největší parlamentní strana vychází z principu sociální tržní ekonomiky EU, což ODS nezamýšlela vůbec a TOP 09 připouštěla bez v současné době převládajícího pojetí keynesovské hospodářské politiky.

Pokud by ANO sledovalo jen cíle prosazování legislativy proti skutečné korupci a nefér praktikám a vedoucí k daňové stabilitě jako další atributy evropských hodnot a strany dřívější vládní koalice by se nezprofanovaly mafiánstvím, bylo by to s politikou sociální tržní ekonomiky špatné. Lze předpokládat, že účast ANO ve vládě urychlí práce na scénářích dlouhodobého rozvoje ekonomiky ČR včetně financí a zcela nepochybně doplní dosavadní jen několikaměsíční odhady.

Autoři štěpných procesů v ČSSD buď pro pokřivený charakter, nebo diletantství ohrozili existenci demokratické levice na několik volebních období. Další účast se stejným dresem v politice si nedovedu od slušných lidí představit.

Diskutuje se o změně Ústavy. Pokládám pro kandidáty do zastupitelských orgánů za zásadní nejen minimální dobu členství ve straně, ale léta v zaměstnání mimo politiku.

  Diskuse
  JJ
  November 5, 2013 v 18.14
  Legální daňovén úniky...
  Ono jsou to jen odhady, ale i tak by mne zajímalo, zda je to bilion euro ročně "z EU" nebo "v rámci EU". Nevím, ale připadá mi, že většina těch cizích sídel jsou také tak nějak v EU (Kypr, Irsko, Panenské, Kajmanské či kanálové ostrovy)...
  Ke změně ústavy - asi by bylo průchodnější (a lepší, už jen proto, že jsem s tím přišel já...) omezit výkon určitých typů mandátů na dvě po sobě jdoucí období. Čímž nemyslím zrovna členy obecního zastupitelstva v Hlubokých Mašůvkách, ale třeba v případě PS a krajských rad by to snad šlo... Taky by bylo fajn nemít personální průnik zákonodárné moci a vlády...
  November 6, 2013 v 0.50
  Nejsem sice ekonom,
  ale panu Peltramovi rozumím a to každé větě. Odnáším si zvláště shrnutí týkající se Kalouskovy zcestné taktiky:
  "krytý autoritou knížete navrhl zastavit růst a zhoršit všechny rozvojové ukazatele, aby snížil schodek a měl tak levnější úvěry včetně derivátů".
  A teď bude tentýž nekompetentní křikloun opět ve sněmovně a velmi pravděpodobně jejím místopředsedou. Kocourkov!