Nikagda nězaBUBUBUděm

Ondřej Novák

David Koller s některými dalšími hudebníky založili iniciativu Nikagda nězabuděm a nově nahráli Krylovu píseň Tak vás tu máme. Upozorňují na to, že nevidí budoucnost v oživování komunistické zombie, ani v pohybu naší země směrem do Kremlu.

Předvolební kampaň již od léta pozoruji poměrně dosti bedlivě. Strany ze zaprášených skříní postupně vytahovaly kostlivce, špínu a billboardy. Zemi ovládli agenti Burešové a agenti rudobijci, a než se člověk nadál, náhle do voleb zbývaly již pouhé dva týdny. Celou tu dobu mi však v kampani něco chybělo.

Netušil jsem co, ale věděl jsem, že bez toho onoho „něčeho“ předvolební boj zkrátka nebude kompletní. O víkendu na mě z portálu Lidovky.cz vykoukla zarostlá, ztrápená tvář Davida Kollera a hned mi bylo jasné, co bylo tím pomyslným kořením, bez kterého česká předvolební mašinérie nemůže být taková, jakou ji máme rádi.

O absurdní komičnosti českého antikomunismu bylo řečeno již dost na to, aby bylo smysluplné dále přilévat olej do ohně. Přece jen, je před volbami, a tak mějme pochopení. Česká pravice je v rozkladu a po „úspěchu“ vlády Petra Nečase je apel na záchranu demokracie před rudým nebezpečím snad jedinou formou rétoriky, nad kterou rozčarovaný pravicový volič rovnou nemávne rukou.

Snaha Davida Kollera o rozdmýchání předvolebního zápalu je tak zcela pochopitelná, a přece jen, sbírka předvolebních antikomunistických „šturm maršů“ by sama již vydala na obsáhlou diskografii.

Otázkou však je, z jakého důvodu si David Koller myslí, že 24 let po pádu komunismu je rudá hrozba a mráz z Kremlu skutečně tím největším nebezpečím, které naší zemi hrozí. Je tak omezený a zaslepený? Je obětí své osobní zkušenosti? Je za to placen? Odpověď se asi nedozvíme.

Jisté je však to, že potenciální vítězství levice v příštích volbách nebude znamenat, že k nám zase přijedou Rusové, znovu se otevře důl v Jáchymově a příslušníci VB budou zavírat máničky za protestsongy. David Koller by si měl zejména uvědomit, že důvodem propadu české pravice, vysokých preferencí levice a vzestupu populistických hnutí rozhodně není nedostatek antikomunistických písní a mediální masáže.

Rozhodně tím důvodem také není selektivní paměť nepřemluvitelné báby ani čistky v ÚSTRu, či nedostatky ve výuce novodobých českých dějin na základních a středních školách.

To, co může působit jako prozíravý vhled do blízké, rudé budoucnosti, je vlastně jen neschopnost české „kulturní fronty“ a kavárenských intelektuálů pochopit, co všechny ty venkovské „ovary, balíky, hlupáky a lůzu“ vede k tomu, že své volební právo využijí k tomu, aby prosadili své zájmy, prezentované novými populisty a starou levicí. Patetický apel na otočení kol dějin vpřed, nikoliv zpět je tak spíš jen známkou evidentní intelektuální omezenosti a nedostatku empatie.

Zapomínat na stíny minulosti by společnost skutečně neměla. A to se týká jak neblahé minulosti hnědé, potažmo rudé, tak ale i minulosti nejbližší. David Koller by tak příště při psaní další pateticko-rozhořčené písně složené z těch správně pravicových akordů neměl zapomínat ani na to, co v uplynulém volebním období vykonali ti „čistí, správní a moudří“. Tedy ti, kteří selhali.

  Diskuse
  October 18, 2013 v 13.21
  Naprosto souhlasím
  Vypadá to, že právě zarytí obhájci pravice uplynulých tři až sedm let bydleli v nějaké jiné zemi. Vždy, když se vyklubal nějaký nový vládní skandálek, říkala jsem si, že příští volby bude mít levice v kapse, i kdyby nehnula prstem a nedala do volební kampaně ani halíř. Sice nevěřím na obrodu například soc. dem. , po jistých osobních zkušenostech z našeho regionu nevěřím kvalitám komunistických politiků, ale hysterii aktuální pravice nesdílím. Ono totiž nejde o pravici nebo levici, jde o to, aby se do parlamentu dostali lidé, kteří tam patří - zkušení a moudří, kteří si umí představit, co jejich zákonodárná činnost může způsobit normálním smrtelníkům, kteří neberou padesát tisíc měsíčně. Nikoli przniči legislativy, kteří jsou schopni dotvářet naše zákony jejich stálým obrušováním, zaokrouhlováním a dolepováním. Bojím se totiž, že opravit stav české legislativy a dát jí skutečnou kvalitu, bude patrně to nejnáročnější. Pokud tam zasednou stejní lidé, jací tam už byli, jsem poměrně skeptická, že se skutečně něco změní.
  PH
  October 18, 2013 v 23.59
  Kromě pravicové kuchařky
  máme i pravicové písně? Ale už zaznamenávám určitý posun, že se někteří lidé distancují od pravice. Prostě móda strnulá už není módou., Bojím se jen, aby se nestala módou zas jen levicová. Ale mečení Kollera učitě nemusím poslouchat. Mimochodem: co si myslíte o jeho textech vzhledem k rovnoprávnosti žen a mužů?