Právo na nepodstatné téma

Saša Uhlová

Protesty proti Miloši Zemanovi, podmínky v českých porodnicích, stav životního prostředí, a další témata mají ve veřejné debatě své místo, přestože lze vždy najít závažnější problémy.

„Proč nedemonstrují proti závažným problémům současnosti?“ Nabízí se otázka nad skutečností, že se lidé sešli včera na Hradčanském náměstí na setkání s honosným názvem Demonstrace za obranu akademických a občanských svobod. Trochu mi to připomíná výtky, které slýchávám ke svým textům: „Proč píšeš o tomhle, proč ne raději o tamtom?“

Včerejší demonstraci lze vyčítat to, že byla svolaná pozdě. Divadelní scénka nemusí připadat každému vtipná. S proslovy na demonstraci nemusí všichni souhlasit. Můžeme se také zamýšlet nad tím, jestli aktivní veřejnost chápe, co Miloš Zeman svým počínáním sleduje. Výhrad lze mít jistě celou řadu, i mě nějaké napadají. A určitě se najde řada lidí, kteří v tomto sporu stojí na Zemanově straně.

Bylo by také zajímavé analyzovat, jak k problémům naší společnosti přistupuje kulturní elita (vy víte kdo), proč se některým tématům vyhýbá, a proč se veřejné debaty tak často personifikují.

Ale argument, že protestovat proti něčemu, zabývat se nějakým tématem, je nevhodné, protože jsou přece jiné důležitější problémy, lze použít téměř vždy.

Asi i proto se s ním setkávám velice často. Naposledy v souvislosti se zlepšováním podmínek v českých porodnicích. Máme právo požadovat partnerský přístup ze strany zdravotnického personálu a nepřerušovaný kontakt s našimi právě narozenými dětmi, když hrozí, že se některé porodnice zavřou? Když přestává být lékařská péče dostupná všem? Když naše matky rodily v nesrovnatelně horších podmínkách? Když se hroutí sociální stát? Když mají děti v Africe hlad?

Působí to asi nepatřičně ve světě, kde je tolik problémů. Ale podobnou optikou můžeme nahlížet i na nevyhovující bydlení lidí, kteří bydlí na ubytovnách. Mohou být rádi, že nejsou na ulici. A lidé, kterým hrozí exekuce, by si zase mohli vzpomenout na ty opravdu hladové. Můžeme realtivizovat i nepříjemnou situaci rodin, které nemohou pořídit svým dětem nové boty, nebo hračky. Vždycky se dá najít někdo, kdo je na tom hůř, vždycky se dá najít téma, které je závažnější.

A asi nejvíc mně je na tomhle argumentu protivné, že mi připomíná tvrzení, že ekologie je třešničkou na dortu, kterou se budeme smět zabývat, až úspěšně proběhne transformace. Už tehdy jsem si říkala: Kdy to asi bude?

  Diskuse
  May 24, 2013 v 10.41
  Na okraj
  Já samozřejmě vím, že meritum textu je jinde, ale "ekologii" (snad i té bez uvozovek) trochu rozumím a tak si dovolím poznámku k ní. Ono to tvrzení o třešničce totiž na některé směry "ekologie" sedne velice dobře. Jsou nákladné a proto v (tom našem současném) kapitalismu kvetou. Uvedu dva příklady:
  1) životní styl LOHAS či srozumitelněji, světlezelených městských liberálů, příjmově nebo majetkově zabezpečených. Jsou to často milí lidé a pravé požehnání pro některé ekozemědělce, o tom žádná.
  2) "zahradnický" management zvlášť chráněných území. Místo změny agrární politiky se platí dost velké sumy (odhaduji, že vyšší desítky nebo nižší stovky miliónů Kč ročně, v celostátním měřítku) za různé pasení a sečení.
  PM
  May 24, 2013 v 14.31
  Ano relativně vzato je protest dokladem kvality sebereflexe společnosti
  Ekologie je doopravdy jedno natolik ignorované tema, že se vyplatí si všimnout pod jakým pseudoekologickým pláštíkem se ruší státně financované ekologicky relevantní výzkumné programy.
  Takže příkladně industrializace zemědělstvi je s pompou propagndisticky překryta subvencemi za různá ta pasení, sečení a .......
  Což notabene vyvolává mlhu konfuzních rozepří napříč občanstvem.
  .
  May 24, 2013 v 16.47
  Samozřejmě, že má každý právo demonstrovat za to, co považuje za důležité, tedy za to "své". Ovšem neměl by se divit, když pro to někdo jiný nemá pochopení, protože to za důležité nepovažuje.
  PM
  May 24, 2013 v 21.3
  pane Kolaříku,
  když jsme u otázky podstatnosti nepodstatného téma. V jakém stadiu se nachází NSUproces ? A v čem by mohl být nás poučný?
  May 25, 2013 v 8.10
  Paní Uhlová,
  to je jako omlouvat zprávy na Nově tím, že mají nárok na nepodstatná témata. Samozřejmě ten příměr je přehnaný, ale tohle je přece to, co kritizuje na médiích hlavního proudu Jakub Patočka a já s ním velmi souhlasím. Tedy nastolování témat.

  Samozřejmě, že porodnictví je důležité téma, ale očekával bych závěr článku spíše než nutnost použití konexí a právníků, analýzu příčin nebo aspoň poukaz na ně. Zamyšlení nad tím, jestli příčinou nedobrého stavu mohou být zhoršující se podmínky práce personálu v nemocnicích, který se stará ve stále menším počtu o stále více pacientů. Nebo zda nemůže být příčina ve stavu vysokého školství, kterého analýzu bych, jako čtenář a příznivec Deníku referendum, třeba právě i v souvislosti s proběhlou kauzou Putna velmi uvítal. Protože i zde mi připadá pohled tohoto deníku poněkud jednostranně zaměřený.

  Nevím jak ostatní, ale stejně tak by mě ve spojení s touto kauzou, víc jak stokrát omílaná moc a nemoc nového prezidenta, zajímal třeba jinde zmiňovaný problém kolem nesplnění hodnotících kritérií nebo zamyšlení nad tím, jaké lidské vlastnosti by měl v naší společnosti vlastně profesor vykazovat. Tedy otázky mravní integrity a vůbec analýza předchozích činů a jednání tohoto zájemce o profesuru, které ač jsou některými hodnoceny jako odvážné činy snad hodné následování, v jiných vzbuzují otázky, kam se naše společnost posouvá.