Šátková aféra paní učitelky

Kateřina Kňapová

Jinakost, která v kontextu xenofobie v Česku připravila mladé učitelce z mateřské školky velmi nepříjemné chvíle, je v této „kauze“ jediným problémem.

To, že je česká společnost, často nejen latentně, xenofobní, není nic překvapivého. Pokud se podíváme na výzkumy veřejného mínění (např. zde), zjistíme, že Češi sdílí názor, že cizinec žijící na našem území by se měl co nejvíce (58 %) nebo aspoň částečně (36 %) přizpůsobit českým životním zvyklostem. O tom, že se nejedná jen o cizince, ale i věci nebo praktiky, které mají status cizího nebo exotického, vypovídá i pseudokauza učitelky v mateřské školce v Lišově, která konvertovala k islámu a začala na hlavě nosit hidžáb.

Toto není zpráva

Proč píšu pseudokauza? Protože zřejmě jediným důvodem, proč se o té ženě píše, je právě její odlišnost nebo spíš exotičnost. „Myslím si, že to sem k nám tak nějak nepatří,“ říká v reportáži pořadu 168 hodin, která případ učitelky v šátku vnesla z bulvárního tisku do veřejnoprávních médií, jeden z obyvatel Lišova. Jinakost, která právě v kontextu xenofobie v Česku připravila mladé učitelce pravděpodobně velmi nepříjemné chvíle, je totiž v této „kauze“ jediným problémem. Rodiče se nezdají být výrazně pobouřeni, kolegyním ani ředitelce školky projevení víry zásadním způsobem nevadí. A i kdyby vadilo, je to spíš na řešení mezi rodiči, vedením školky a dotyčnou učitelkou, než na stránky novin nebo před objektiv televizních kamer.

Šátek, křížek, číro, topka

Ti umírněnější z kritiků namítají, že Česká republika je sekulárním státem a náboženství tedy nemá ve veřejné instituci, jako je školka, co dělat. Sekulární stát nicméně neznamená potlačování svobody vyznání, jako spíš absolutní oddělení principů vládnutí od náboženství. Debata, zda do vzdělávací a výchovné instituce patří výrazné projevy víry, kterým hidžáb je, by se jisté vést mohla, je ale otázkou, proč už se nevedla třeba kolem křížků na krku nebo, jak ironicky poznamenal jeden blogger, v případě zpěvu vánočních koled.

Stejně tak by se debata o vlivu přesvědčení učitele na děti mohla vést i u výrazného projevu sympatií k politickému přesvědčení nebo non-konformnímu životnímu stylu. Ovlivní dítě, třeba ne ve školce, ale na základní škole, víc umírněný muslim nebo katolík nebo zatvrzelý příznivec TOP09?

Rozdíl mezi kultivovanou debatou o tom, jaký vliv může mít osoba učitele se všemi možnými názory, hodnotami nebo vírou, a to i nevědomě na děti jemu svěřené, a jedním konkrétním, poněkud senzacechtivě podaným příkladem, je ale zřejmý. Pokud by se taková debata měla otevřít, pak je třeba ji postavit na širším základu, než jakým je příklad jedné učitelky s hidžábem na hlavě.

  Diskuse
  March 28, 2013 v 18.50
  "Nesnášení odlišnosti"
  v české společnosti je určité klišé. Původní zpráva byla přece o tom, že ta paní učitelka nosí hidžáb a těm, kterých se přímo týká, to nijak zvlášt nevadí. Tím myslím její kolegyně, rodiče dětí ve školce i ty děti.

  Česká společnost je v mnoha ohledech k odlišnosti docela tolerantní - například ve vztahu k sexuálním menšinám. Jsou tady specifické nenávisti třeba k Romům, ty ovšem mají složitější příčiny než pouhé nesnášení odlišnosti. Islamofobie je fenomén vnesený z jiných zemí, muslimů je u nás málo, snad asi dvacet tisíc, málokdo s nimi má nějakou větší vlastní zkušenost.
  March 28, 2013 v 21.40
  Také si myslím, že česká společnost není nijak zvlášť xenofobní. Nevadí jim pochopitelně ani zvláštní způsob oblékání. Ale někteří lidé mají strach z odlišně smýšlejících nebo neobvyklým způsobem věřících. Nemají k nim důvěru, nevědí, co si o nich mají myslet, možná je podezírají i z fanatismu (například ty muslimy), případně z toho, že by mohli nějak škodit, minimálně tím, že budou někoho ovlivňovat (třeba děti ve škole). Jsou pro ně zkrátka "divní".
  Nedávno mě upozornil jeden známý, že v jedné internetové diskusi (údajně na www.okoun.cz) kdosi napsal poznámku i o mně - jak prý se děsí toho, že lidé jako já pracují v archivech. Že by třeba mohly zmizet nějaké dokumenty. Předpokládám, že dotyčný(á) si asi nemyslel(a), že bych je snad kradla a pak prodávala do antikvariátu. Patrně spíš usoudil(a), že bych mohla "zmizením" dokumentů záměrně způsobit nějakou politickou škodu.
  JH
  March 28, 2013 v 22.8
  58% není tak moc,
  vsadím se, že jinde v Evropě to vyjde podobně. Přání, aby se cizinci přizpůsobili, za nijak xenofobní nepokládám. To spíš třeba nepřímé výzvy politiků z Aargau, aby si cizinci po udělení občanství měnili příjmení. Nebo názor jistého Curyšského ekonoma, že přistěhovalci by měli platit větší daně.
  MF
  March 29, 2013 v 15.0
  Dvojí metr na českém dvorku
  To já si zase myslím, že česká společnost je xenofobní pořádně.Jak jinak by mohl beztrestně projít výrok starosty: "o mě je známo, že jsem trochu rasista"? (bylo to v reakci na romského policistu,o jehož případu výstižně napsala paní Uhlová,ale je myslím úplně jedno, v jakém kontextu to řekl).Navíc pokud Češka nosí šátek, nejde přece o přizpůsobování cizinců... Na mě "původní článek" na idnes působil v duchu "zašlápneme toho brouka hned, nebo ho ještě chvíli necháme běžet"? Aneb nevímkolikátá variace na téma dvojí metr. Jak bylo řečeno,nekonečné malování vajíček a zpívání koled ve škole nikomu nevadí. Ale jeden šátek, to zavání terorismem, kdo to nevidí hned, je naivní a zaplatí za to. A že někdo háže neznámé ze strachu do jednoho pytle,taky není ve světě přehlceném informacemi žádná omluva.
  March 29, 2013 v 15.21
  Xenofobie a rasismus myslím není totéž
  Kdyby byli xenofobní, byli by nepřátelští ke všem cizincům. Češi naopak některé cizince obdivují. Nepřátelství vůči Romům není xenofobie, ale rasismus.
  JH
  paní Fareh, nějaký příklad z jiné země, kdy nějaký starosta tohle prohlásil, a neprošlo mu to?
  MF
  March 30, 2013 v 7.50
  Mezi slepými za plotem
  Souhlasím, že jde o různé pojmy, podle mně spolu ale souvisejí. A nemyslím si, že stačí obdivovat vybrané, aby jakýkoli vztah k ostatním byl a priori v pořádku (ono zrádné "já jsem normálně tolerantní,ale...")

  Příklad z ciziny mě žádný z hlavy nenapadá. Doufám, že by se našel, ale i kdyby ne, tak to snad naše jednání neurčuje ani neomlouvá...
  March 30, 2013 v 8.18
  Neomlouvat, ale chápat
  Já jsem pro to neomlouvat vůbec nikoho, ale všechny chápat. Neomlouvat, pokud jde o konkrétní špatné činy namířené proti kterýmkoliv lidem,(protože za své jednání je každý zodpovědný). Na druhé straně je nutné chápat, že postoje každého člověka nejsou závislé jen na jeho vlastní vůli, ale že je také výsledkem určitého prostředí a určitého historického vývoje.
  JH
  March 30, 2013 v 14.24
  Jde mi o to,
  že xenofobie sama o sobě není trestná, stejně jako třeba pedofilie. Záleží na tom, jak se postižený zachová. Říkám záměrně "postižený", protože i xenofobie má své příčiny a provází koneckonců lidstvo od nepaměti. A je snadné nebýt xenofobní, pokud k tomu nemáte důvody a nežijete v prostředí, které ji vyvolává.
  MN
  March 30, 2013 v 18.29
  J. Hájek asi nejlépe vystihuje podstatu problému
  Těžko porovnávat malování vajíček s nošením šátku, když v televizi vídáme podobné ženy s šátkem, které mají pod šaty nainstalované výbušniny.
  MF
  April 1, 2013 v 15.58
  Tak si dál foukejme na bolístky
  Po takových reakcích je zbytečné cokoli dodávat. Lekci o tom, jak jsme my čeští chudáčci do xenofobie vlastně dotlačeni, jsem na DR opravdu nečekala, ale dost mi to vysvětluje. Já mám na sebe i na své bližní mnohem větší nároky, a to zdaleka v inertním prostředí nežiju. Jen doufám, že budete mít toho pochopení aspoň pro všechny stejně.
  April 1, 2013 v 16.44
  Já se snažím pochopit každého. Je samozřejmé, že když někoho dobře známe, tak ho chápeme snadněji, než někoho, o němž nic nevíme. Můžete namítnout, že je třeba, aby se lidé z odlišného prostředí navzájem poznávali. Ano, i podle mě to je žádoucí, jenže k tomu nemůžete nikoho přinutit. Nedůvěřivost není dobrá vlastnost, ale není to samo o sobě ani trestné. Důvěra je něco, co se musí budovat, nikoliv něco samozřejmého, za což lidi trestáme, když to postrádají.
  Ostatně pochybuji o tom, zda národům a etnikům lze připisovat nějaké kolektivní vlastnosti. Každý člověk je přece jiný.
  JH
  April 1, 2013 v 17.18
  Správně, co dodat,
  když máme o českých chudáčcích jasno. Což naštěstí nezahrnuje ty lepší z nás a jejich bližní, schopné dostát vysokým nárokům i v reaktivním prostředí.
  Nebojte, paní Fareh, já mám pochopení pro všechny. Každý přece potřebuje někoho, kdo je horší než on, ať už muslimy, Romy, nebo české chudáčky. To je lidské.
  + Další komentáře