Zakryli jsme se šátky, aby nešlo o tváře a jména, ale o odhalení problému

Redakce DR

Před ubytovnou v ústecké čtvrti Krásné Březno se dnes konala improvizovaná tisková konference iniciativy Bydlení pro všechny. Zveřejňujeme zde přečtené, fascinující prohlášení jako dokument.

Zakryli jsme se šátky, aby nešlo o tváře a jména, ale o odhalení problému. Polovinu obličeje necháváme zatím viditelnou, aby byla zřetelná barva naší kůže. Černí a bílí tady spojili síly.

Nepřišli jsme sem obyvatele ubytovny přesvědčovat, aby na ní zůstali. Nejsme manipulátoři, jak o nás tvrdí lidé, kteří si nic jiného než manipulaci jako vztah k chudým a vyděděným představit nedokážou. Přišli jsme, protože jsme vzali vážně slova a odhodlání místních, přišli jsme je podpořit v jejich vlastním rozhodnutí. Přišli jsme jako jejich hosté a podporovatelé. Přišli jsme, protože už máme dost házení špíny na chudé.

To, že jsme se tu potkali, je zásluhou našich hostitelů, některých odvážných rodin z ubytovny v Krásném Březně. Byly to tyto rodiny, kdo si nenechal srát na hlavu a projevil odvahu, jaká se v tak zvané většinové společnosti vidí už spíš jen ve filmech a starých knížkách. Díky nim jsme vedli společný boj, vzájemně si pomohli a zažili nevídanou atmosféru solidarity.

Atmosféru, která byla plná chaosu, improvizace, neklidu, ale i nebývalé energie, díky které se v šibeničním čase podařilo překonat strasti na ubytovně odpojené od elektřiny, vody i tepla a zajistit rodinám důstojné bydlení, čehož nebyly instituce státu, města a k nim přidružených nevládek schopné po dobu několika měsíců.

Podařilo se odvrátit hrozbu, že z tíživosti situace budou profitovat mafiáni podobní těm, kteří rodiny do jejich situace dostali, kteří by z chudých znovu udělali zdroj zisků a jejichž byty lidem z ubytovny nabízely ústecké pobočky nevládních organizací. Podařilo se. Lidé z ubytovny opustili Krásné Březno.

Ano, s pokorou si uvědomujeme, že jsme v celém tom neštěstí měli také hodně štěstí a situace mohla dopadnout jinak, hůře. Svědomí ale máme čisté — udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom štěstí šli naproti. Dali jsme o celém problému a jeho akutnosti vědět natolik nahlas, že se ho chopila média a i s jejich pomocí nakonec vedla cesta z ghetta.

Šlo o hodně, ba o všechno. Rodinám o to nejcennější, o jejich děti. Nám o zdánlivou banalitu — abychom se ještě někdy mohli podívat sami sobě do očí. Podařilo se. Dali jsme jasně najevo, že existují lidé — a bude nás čím dál tím více — kteří říkají A DOST samozřejmosti a normálnosti rasismu, A DOST obviňování těch úplně na dně, A DOST zbavování se zodpovědnosti na jejich úkor.

Lidem z ubytovny říkáme díky, ale víme, že mezi cikány platí „neděkuj, pamatuj“. Tyhle dny v Krásném Březně si budeme sakra pamatovat.

Budeme si je pamatovat i proto, že jsme při nich dostali dobrou lekci z převrácenosti světa. Na ubytovně jsme nalezli chudé, kteří mohou být v naprosto zoufalém postavení, a přece sloužit ubytovnám, mafiánům, realitním společnostem i nevládním organizacím jako zdroj ekonomických, případně symbolických zisků.

Viděli jsme bídné pokojíky v ubytovnách s nájmem jak z luxusního bytu v centru velkoměsta. Poznali jsme společnost s miliardovým jměním, zčásti vytěženým z provozu podobných ubytoven, které bylo zatěžko nevypnout rodinám s dětmi na pár dní topení, elektřinu a vodu.

Potkali jsme sociální demokraty, jejichž sociálnost spočívá v útocích na chudé a demokratičnost ve vrchnostenských výzvách, ať se chudí snaží a neobtěžují nějakými požadavky. Poznali jsme gigantickou nevládku Člověk v tísni a zjistili jsme, jak monopolní rozsévači tzv. dobra jednají, když se člověk do akutní tísně dostane, ale zároveň si dovolí mít vlastní hlavu a jednat po svém.

Když Člověk v tísni v nejhorší chvíli krize na ubytovně a hrozby odebírání dětí vypustil do médií lež, že obyvatelé ubytovny odmítli dvacet bytů, pošlapal tím důvěru lidí, s nimiž spolupracovali a celkovou důvěru veřejnosti v nevládní organizace. Zároveň ukázal, že mediální obraz a dodávání alibi pro spojence na magistrátu, od kterých plynou granty, jsou pro ně důležitější než lidské životy a dobré řešení krizové situace.

Poznali jsme stát, který neustále mluví o své nepostradatelnosti, ale když je konfrontován s otázkami na osud chudých, prohlašuje se za bezmocný. Po naší zkušenosti mu dáváme za pravdu: Státe, opravdu jsi nedokázal pomoct. Dokázal jsi jen překážet, nahrávat soukromníkům a mafiánům, vymlouvat se a vyhrožovat.

Všechny instituce se zbavovaly zodpovědnosti tím, že se dušovaly, jak postupují přesně podle zákona. A přesto celá tato systémová mašinérie vyplivla lidi málem na ulici a ještě to celé chtěla hodit na jejich hlavu. Systém obvinil lidi z neschopnosti, chudí si za své selhání prý mohou sami. My po našich zkušenostech v Krásném Březně ze selhání a neschopnosti viníme systém.

Dnes jsme Bydlení pro všechny, včera jsme si říkali jinak a zítra zase můžeme být kýmkoli. Dali jste nám různá jména — anarchisté, aktivisté, skvoteři, feťáci. Můžeme být klidně bílí cikáni nebo zlí extremisté. Na jménech nezáleží. Důležitá je jiná věc — budeme vždycky černým svědomím těch u moci.

Budeme protivný, nepříjemný, zlý — na každého, kdo bude chudým upírat jejich práva a důstojnost. Budeme dávat dál to, co jsme se v Krásném Březně naučili. Zase se zjevíme tam, kde nás nebudou mocní čekat a kde se lidé na dně budou chtít prát za svá práva na důstojný život, za práva svých dětí, za bydlení, proti rasismu... a poté se zase odmlčíme, schováme šátky a budeme číhat ve tmě.

  Diskuse
  ŠŠ
  February 4, 2013 v 19.25
  Děkuji
  především těm se šátky, co „budou protivný, nepříjemný, zlý – na každého, kdo bude chudým upírat jejich práva a důstojnost a co budou dávat dál to, co se v Krásném Březně naučili“.

  Deníku Referendum pak děkuji za to, že takové dokumenty zveřejňuje.
  JV
  February 4, 2013 v 19.51
  Díky, pomohli jste také nám
  Vážené dámy a pánové,
  vyjadřuji tímto veliký dík Vám, lidem z organizace Bydlení pro všechny, že jste pomohli nejmenším z nejmenších.
  Je hanbou do nebe volající, že stát, jehož nejvyšším legitimním důvodem vlastní existence je ochrana slabých před silnými a společensky bezohlednými, svoji úlohu nejenže neplní, ale programově umožňuje nadvládu silných nad slabými.
  Děkuji Vám za sebe i za nás za všechny, kteří si uvědomujeme nedotknutelnost lidské důstojnosti.
  Jiří Vyleťal
  February 5, 2013 v 18.11
  Zdravíme protisystémové aktivisty a redakci, která považuje tuhle snůšku bláznivin za fascinující :-)
  Nebudu komentovat pomluvy a lži. Svět je plný paradoxů.

  K výsledku: Jestli jste přišli podpořit rodiny proti těm, kteří říkají, že je potřeba se sám snažit a nespoléhat na stát a jeho údy, podpořili jste je. Jestli bylo jejich přání, že jste jim zajistili smlouvy na bydlení, které je nechrání, protože jste je nechali podepsat i nedatované výpovědi z nájmu, jejich přání jste vyhověli. Jestli si myslíte, že nejlepší je udělat věci za někoho, je to medvědí služba. Tohle nafoukané prohlášení, oslavující vás, pomahače, jako hlavní hrdiny, není ani pravdivé, ani důstojné. Slavit pyrrhovo vítězství je spíš bláznovství. Ti z Vás, kteří jste organizátoři - ukrojili jste si na úkor, k budoucí tíži těch rodin pěkný politický krajíček, slízli mediální pozornost, o kterou tu šlo a hajdy pryč. Prezentované dojmy o Člověku v tísni ( obdobným textem před třemi měsíci angažmá konexe začalo) jsou jen ornament okolo velkého, hezky prodaného, pěkně důrazného a vážného nic. Vážím si lidí, kteří přijeli, jsou aktivní a ochotní pomáhat. Stratégů téhle šarády si nevážím vůbec. Pro ty, kteří si chtějí udělat ještě jiný názor: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/poradna-pro-obcanstvi-nasi-pracovnici-vyjednali-prideleni-najemnich-smluv-vsem-dosavadnim-obyvatelum-ubytovny
  February 6, 2013 v 5.30
  Není žádná "potřeba se sám snažit". Je potřeba snažit se společně s druhými.
  Já sice nejsem podrobně informována o konkrétním problému, zato mám potřebu se vyjádřit na téma "přizpůsobování se", jehož se problém možná týká. Člověk od doby, co se stal člověkem, se vyznačuje tím, že se nepřizpůsobuje svému okolí jako zvířata. U zvířat totiž inteligence znamená schopnost přizpůsobit se. Člověk své okolí naopak přizpůsobuje sobě. To je jeho specifická inteligence. Člověk začal nosit oděv a začal si stavět obydlí právě proto, že nebyl přizpůsobivý. Kdyby byl, narostla by mu místo toho srst, aby se před zimou ochránil..
  Člověk se nepřizpůsobuje - a tím právě je výjimečný. Člověk vítězí sám nad sebou. Nad zvířetem, které je v něm a které by se možná (evolučně) přizpůsobit chtělo. Člověk se musí znovu naučit vážit si sám sebe. Toho, co je v něm lidské, tedy jiné; ne toho, co je v něm zvířecí.
  Všichni jsou povinni žít jako lidé. Výjimky neexistují. Žádná svoboda žít jako zvíře neexistuje.
  Člověk, nemá ani tak lidská práva, jako lidské povinnosti. Tyto povinnosti se však nemohou odvíjet od ničeho jiného, než od jeho individuálních schopností. Nemůže se klást nějaká vysoká laťka, na kterou když člověk nedosáhne, bude zavržen. Každý musí dělat jen to, co opravdu může, tedy čeho je schopen. Jedinými univerzálními povinnostmí jsou úcta k životu obecně a láska k druhým lidem.
  ŠŠ
  February 6, 2013 v 6.46
  Panu Janu Černému
  Pokud jsem dobře porozuměla Vašemu příspěvku, podráždila Vás mediální manipulace s fakty a injektování falešných představ o nárocích nájemníků, bydlících v ubytovnách ve zpustlých domech v Předlicích, Krásném Březně atd.

  Přiznám se, že bych osobně velmi ocenila, kdyby Vás podobně dráždila finanční manipulace, vykonávaná nájemci zpustlých domů pronajímáním ubytoven v těch domech nepřizpůsobivým občanům. Těm posledním nejspíš činí potěšení, že se smějí bezproblémově přizpůsobit úloze penězovodu pro státní sociální příspěvky do kapes lichvářů.