Aktivisté žádají o opětovné zapojení elektřiny a vody na ústecké ubytovně

Vratislav Dostál

I den po plánovaném vystěhování setrvávají na ubytovně v ústeckém Krásném Březně rodiny s dětmi i aktivisté, kteří je přijeli podpořit. Podle aktivistů je ale situace stále vážná. Zdůrazňují přitom, že chtějí přispět k jejímu uklidnění a řešení.

I den po plánovaném vystěhování setrvávají na ubytovně v ústeckém Krásném Březně rodiny s dětmi i aktivisté, kteří je přijeli podpořit. „Situace je vážná,“ tvrdí jedna z aktivistek Lenka Novotná. „Rozhodně si nepřejeme konflikt a vyhrocení situace. Chceme přispět k jejímu uklidnění a řešení,“ dodává.

V této chvíli se rodiny s podporou aktivistů snaží sjednat schůzku s náměstkyní primátora Zuzana Kailovou. Žádají také bývalého pronajímatele ubytovny o spolupráci a vyzývají majitele bytů v Beneše Lounského o převzetí zodpovědnosti a konání dle vlastnických povinností.

„Urgentně především žádáme společnost CPI, které patří ubytovna, o znovuzapojení elektřiny a vody a prodloužení nájemní smlouvy obyvatelům ubytovny,“ uvedla jedna z obyvatelek ubytovny Iveta Jaslová.

„Dlouhé pronajímání ubytovny chudým za drahé peníze, z velké části ze státních příspěvků na bydlení, přinášelo zisky. Nyní se nemohou vyvázat ze zodpovědnosti a odpojit elektřinu a teplo dětem, které nemají kam jít,“ dodala Novotná.

Zdůraznila přitom, že město má odpovědnost za své občany tam, kde selhali soukromí majitelé. „Požadujeme takové řešení, které nebude znamenat jen další zhoršení situace. Chceme řešení, které nebude znamenat rozbíjení rodin nebo jejich vydání napospas obchodníkům s chudobou,“ vysvětlila Novotná.

Soukromý majitel bytů v Beneše Lounského, který způsobil situaci rodin z Předlic, nenavrhl žádné reálné řešení a nepřinutilo jej k tomu ani městem podané trestní oznámení.

Byty, které dosud navrhovalo rodinám město a Člověk v tísni, byly buď nevyhovující z hygienických důvodů, nebo by znamenaly rozbití rodin. Jiné byly v pochybných majetkových vztazích. „Některé byly navázány na byznys s chudobou, který rodiny dostal tam, kde dnes jsou,“ uvedla Novotná.

O zodpovědnosti města a státu nemluví jen aktivisté. „Stát se tváří, jako by vůbec neexistoval Mezinárodní pakt o hospodářských sociálních a kulturních právech. Jeho přijetím stát uznal právo každého jednotlivce mít střechu nad hlavou. Za plnění závazků vyplývajících z paktu odpovídá před mezinárodním společenstvím vláda,“ uvedla k situaci bývalá zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová.

Rodiny na ubytovně podpořila telefonicky i jedna z kandidátek na prezidenta Táňa Fischerová: „Nechápu jak je možné, že situace může dojít až tak daleko a že úřady zůstávají nečinné, přestáváme být slušným státem.“

Na nečinnost města poukázala také Agentura pro sociální začleňování, která mimo jiné uvedla, že se před vyhrocením situace již čtrnáct dní nesvolalo krizové jednání tzv. akční skupiny primátora, který měl situaci řešit.

Aktivisté požadují, aby se jednání o své budoucnosti mohly účastnit samotné rodiny.