Aktivisté chtějí zabránit vystěhování rodin z ubytovny v Krásném Březně

Vratislav Dostál

Několik desítek aktivistů dorazilo na ubytovnu v Krásném Březně. Odmítají vystěhování rodin, které nemají kam jít. Hrozí jejich rozbití, které by závažně a natrvalo poškodilo děti, tvrdí Lenka Novotná, jedna z aktivistek.

Na ubytovnu v Krásném Březně dorazilo několik desítek aktivistů. Chtějí zabránit vystěhování rodin. Společnost CPI přitom vyhlásila uzavření ubytovny ke čtvrteční sedmé hodině večerní.

„Chtějí, abychom odešli, my ale nemáme kam,“ tvrdí Iveta Jaslová, jedna z obyvatelek ubytovny, do ní vysídlena byla na podzim z ústecké čtvrti Předlice. Aktivisté chtějí svou přítomností podpořit rodiny s dětmi na ubytovně a společně s nimi žádají především město Ústí nad Labem, aby jim zajistilo adekvátní bydlení.

„Nepředpokládáme násilné vyklizení po vypršení termínu, který stanovila CPI,“ dodala Lenka Novotná. „Domovní svoboda obyvatel je chráněna zákonem i v případě ubytoven. Snaha vyhnat obyvatele násilím by byla trestným činem porušování domovní svobody,“ tvrdí pak právník Robert Pelikán, se kterým iniciativa nastalou situaci konzultovala.

„Dozvěděli jsme se, že firma CPI trvá na vystěhování a rodiny to odmítají. Chceme přispět k řešení, které nebude znamenat další zhoršení situace. Vyzýváme všechny zodpovědné aktéry k okamžitému jednání,“ doplnila Novotná.

Firma CPI vlastní pouze v Ústí nad Labem více než dva tisíce bytů, v ČR podle vlastních údajů přes třicet tisíc. Na ubytovně platili její obyvatelé až šestnáct tisíc.

Aktivisté již ve středu odeslali dopis na magistrát města Ústí nad Labem. Žádají v něm vedení města, aby se postaralo o urychlené řešení situace, která hrozí nedozírnými následky nejen pro rodiny na ubytovnách a zejména děti, nýbrž i pro klidné občanské soužití.

„Jedná se přitom o ústecké občany, kteří se ne vlastní vinou ocitli v krizové situaci a pykají za selhání majitelů domů. Město má v tomto okamžiku za jejich osud jasnou zodpovědnost,“ píše se v dopise

Podle aktivistů by doposud navrhovaná řešení ze strany města a některých nevládních organizací znamenala zhoršení situace, tedy rozbití rodin, případně jejich umístění v podmínkách, které by bránily adekvátní výchově dětí.

„Požadujeme řešení, které nebude znamenat pouze zametení problému pod koberec, aby se za několik týdnů situace opakovala znovu a v horším vydání. Intervence města je nutná, nemá-li situace eskalovat,“ zdůraznili autoři dokumentu.

Řešení navrhuje vládní Agentura pro sociální začleňování

Do věci se mezitím vložila také vládní Agentura pro sociální začleňování. V souvislosti s uzavřením ubytovny navrhla městu Ústí nad Labem podporu a konkrétní kroky, které prý mohou pomoci řešit situaci necelé stovky lidí, kteří se po případném vystěhování z ubytovny ocitnou bez střechy nad hlavou.

Ředitel agentury Martin Šimáček připomněl, že pracovníci sociálního odboru magistrátu předali ubytovaným adresy volných ubytoven a azylových domů. Seznam prý obsahuje převážně lokality mimo Ústí nad Labem (Most, Osek, Duchcov, Dubí, Obrnice, Děčín, Lovosice, Louny, Žatec).

„Tento postup považujeme za nepřijatelný. Řešení situace je nezbytné hledat v rámci města Ústí nad Labem, a nikoliv na úkor okolních obcí. Vynucená migrace z bytových důvodů obvykle vede k dalšímu zhoršení situace rodin, především dětí,“ zdůraznil Šimáček.

Agentura navíc dle jeho slov informovala o rizikovém vývoji vedení města již na podzim loňského roku a iniciovala svolání Akční skupiny primátora.

„Situaci se přes úsilí řady odpovědných činitelů, zejména velitele městské policie, terénních pracovník neziskových organizací i sociálního odborů městské části Předlice nepodařilo vyřešit. Vedení města zvažovalo možnost zřízení městské ubytovny, zatím bez výsledku,“ vysvětlil ředitel agentury.

O svolání Akční skupiny usiluje Agentura již dva týdny i nyní. „Je nezbytné, aby došlo ke koordinaci všech odpovědných složek — vedení města, sociálního odboru magistrátu, městských částí, neziskových organizací a policie,“ uvedl Šimáček v tiskovém prohlášení.

Za krizové situace se podle něj nabízí urychleně zprovoznit k dočasnému bydlení pro rodiny s dětmi bývalou služebnu městské policie v Předlicích, která je v majetku městské časti. „Považujeme za vhodné, aby i ostatní městské části poskytli dočasné volné bytové kapacity, například v rozsahu jednoho bytu v každém městském obvodě,“ dodal.

Zároveň musí být podle agentury započaty práce na zprovoznění krizového bydlení na území města, ať už v režimu městské ubytovny, či ve spolupráci s neziskovými organizacemi nebo soukromými pronajímateli. „Jsme připraveni na takovém projektu spolupracovat, podílet se na zpracování projektového záměru s žádostí o příspěvky z dotací,“ uzavřel Šimáček.