Iniciativa ProAlt zahajuje kampaň Stop sociální reformě

Vratislav Dostál

V pondělí odstartuje nová kampaň iniciativy ProAlt, jejímž cílem je poukázat na reálné dopady jednotlivých opatření sociální reformy ministerstva práce a sociálních věcí. Po Nečasově vládě současně iniciativa požaduje zastavení sociální reformy.

Iniciativa ProAlt v pondělí odstartuje novou kampaň Stop sociální reformě, jejímž prostřednictvím chce veřejnost upozornit na reálné dopady jednotlivých opatření sociální reformy ministerstva práce a sociálních věcí. Kampaň se bude podle ProAltu soustředit na ty aspekty, o nichž se ministr Drábek i celá vládní koalice snaží mlčet.

Iniciativa současně požaduje zastavení stávající sociální reformy, neboť tvrdí, že spíš než o zlepšení sociálních služeb a sociální pomoci jde o privatizaci veřejných služeb, přihrávání zisku soukromým společnostem a hledání hlavního viníka tam, kde není - ve válce proti tzv. zneužívání sociálních dávek.

Podle kvalifikovaných odhadů je přitom podle ProAltu zneužíváno přibližně pouhých 0,35 % všech sociálních dávek a rétorika zneužívání přichází vhod vládnoucí koalici jako prostředek vyvolávání nenávisti vůči nezaměstnaným.

Součástí kampaně jsou krátké filmové spoty, v nichž na rozdíl od informačních videí ministerstva práce a sociálních věcí vystupují lidé, jichž se reforma konkrétně dotýká. Filmové spoty nabízejí alternativní pohled na důsledky zavedení sKarty, systému DONEZtransformaci veřejné služby a politiky zaměstnanosti.

Web kampaně  pak veřejnosti přinese praktické informace pro veřejnost, nýbrž také analýzy jednotlivých částí reformy, zkušenosti ze zahraničí a příběhy konkrétních občanů České republiky.

Právě osobní příběhy skutečných lidí bude Iniciativa ProAlt shromažďovat, aby je mohla analyzovat a použít v další diskusi o postupech ministra Drábka. V pondělí bude současně v Ostravě a dalších městech proveden výlep plakátů s výzvou Sdělte nám své příběhy.

Důvodem, proč kampaň začíná právě v Moravskoslezském regionu, odkud bude rozšířena i do jeho okresních měst, je podle Lindy Sokačové z ProAltu skutečnost, že v tomto regionu je spolu s Ústeckým krajem nejvíce uchazečů o zaměstnání zařazeno na výkon veřejné služby a také jsou zde velké problémy související s nezaměstnaností.

Během tohoto týdne se pak plakáty objeví také v Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Hradci Králové, Jihlavě, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, Zlíně a Karlových Varech. Ve Středočeském kraji budou plakáty vylepeny například v Kladně.

Veřejná služba, DONEZ a sKarty

Veřejná služba podle iniciativy zcela popírá princip sociálního pojištění. „Pokud byl placen příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti minimálně po dobu jednoho roku za poslední dva roky, nezaměstnaný má nezpochybnitelný nárok na podporu v nezaměstnanosti a stát nemá jakékoliv právo podmiňovat výplatu podpory v nezaměstnanosti výkonem veřejné služby,“ tvrdí Linda Sokačová a Lukáš Němec.

Ujištění ministra Drábka o tom, že institut veřejné služby bude přednostně „nabízen“ pouze dlouhodobě nezaměstnaným, tedy podle definice Mezinárodní organizace práce uchazečům o zaměstnání s dobou evidence delší než jeden rok, se podle údajů, které ProAltu poskytl Drábkův resort, nezakládá na pravdě. „Ke 4. dubnu roku 2012 bylo na veřejnou službu zařazeno 7 046 osob s evidencí delší než jeden rok a 9 353 osob s evidencí kratší než jeden rok,“ vysvětlila Sokačová s Němcem.

Podle jejich slov navíc nefunguje ani předpoklad, že si lidé uplatnění ve veřejné službě lépe hledají zaměstnání na běžném trhu práce. „V prvním pololetí roku 2012 bylo na veřejnou službu zařazeno 37 768 uchazečů o zaměstnání, z toho 1 522 uchazečů našlo uplatnění na trhu práce (509 bylo zařazeno na veřejně prospěšné práce). Celkově tedy pouhá čtyři procenta uchazečů o zaměstnání přešla na běžný pracovní trh,“ uvedli zástupci iniciativy.

Systém DONEZ (opakované hlášení nezaměstnaných na Czech Pointu) má sloužit jako nástroj pro potírání nelegálního zaměstnávání a jako prodloužené místo výkonu služeb Úřadu práce České republiky. Podle Akčního spolku nezaměstnaných byla smlouva s Českou poštou podepsána začátkem září 2011 na  dobu dvou let. Za  toto období by  mělo projektem projít zhruba 170 000 nezaměstnaných. Podle smlouvy na nich Česká pošta vydělá 233 720 100 korun.

Podle ProAltu přitom systém ve svém celkovém navržení nejde k jádru problému, pro který byl údajně navržen. „Pokud nezaměstnaní mají chodit na poštu, aby se ztížila jejich možnost nelegální práce, nic nezabraňuje tomu, aby se nezaměstnaný pracující načerno domluvil se svým zaměstnavatelem, aby ho na povinnou docházku na poštu uvolnil,“ tvrdí Sokačová s tím, že DONEZ je zcela slepý k lidem, kteří nelegálně zaměstnávají.

Iniciativa ProAlt podle ní zdokumentovala mnohé příklady, kdy vůbec podmínkou přijetí do zaměstnání je souhlas s budoucí prací načerno.

Dalším ProAltem kritizovaným reformní opatřením je zavádění tzv. sKaret. Drábkův resort přitom sociální kartu prezentuje jako výhodu pro občany a na čelním místě v důvodech pro zavedení uvádí úspory ve státním rozpočtu. Iniciativa nicméně upozorňuje, že majitelé sKarty mají nárok pouze na jeden výběr z bankomatu a nebo na převod na vlastní stávající účet zdarma.

Příjem peněz na účet je navíc většinou v českých bankách zpoplatněn částkou v řádu několika korun. „Právě o tento poplatek se sníží sociální dávka příjemcům, a naopak banky vydělají. Sociální Kartu bude přitom podle informací ministrerstva práce využívat přibližně 900 tisí lidí ročně,“ uzavřela Sokačová s Němcem.