ProAlt: Za situací v ulici Přednádraží je selhání úřadů

Vratislav Dostál

Již od pátku trvají úředníci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na okamžitém vystěhování nájemníků z domů na ulici Přednádraží. Důvodem je údajně špatný stav těchto domů, což ve svém rozhodnutí uvedl ostravský stavební úřad.

Ostravský stavební úřad již v pátek minulý týden nařídil, aby se kvůli špatnému stavu domů a hygienickým podmínkám v ulici Přednádraží v Ostravě-Přívoze jejich obyvatelé vystěhovali. Ti to ale odmítají a v reakci na rozhodnutí úředníků začali domy opravovat.

Podle ČT24 ale městští úředníci i nadále trvají na tom, že pobývat v Přednádraží je životu nebezpečné. Úřad tak bude muset vyřešit otázku, zda obyvatele násilím vystěhovat, či je nechat žít ve zchátralých domech.

Městský úřad přitom uznává, že na špatném stavu domů má významný podíl nefungující kanalizace, jejíž správa a údržba je z rozhodující části v kompetenci územní samosprávy. Opravu přitom nájemníci domů marně požadují již více než deset let.

Podle iniciativy ProAlt je stávající situace v Přednádraží především důsledkem selhání odpovědných úředníků města Ostravy. „Navíc se vkrádá otázka, zda toto selhání není vedeno zištnými důvody. Jde o lukrativní pozemky, poblíž kterých má brzy vzniknout soukromá vysoká škola. Havarijní situace domů se může v tuto chvíli v této lokalitě hodit. Lidé se mají ze dne na den vystěhovat z místa, kde mnozí z nich žili desítky let nebo celý život,“ uvedla iniciativa v tiskovém prohlášení.

„Náhradní bydlení, které městští úředníci obyvatelům Přednádraží za nucené vystěhování nabízejí, spočívá v předražené ubytovně — také nejspíš něčí dobrý kšeft, “ vysvětlil aktivista ostravského ProAltu Petr Rohel.

Podle něj na vystěhované obyvatele čeká past chudoby s lichváři a exekutory, život ve stálém strachu z ocitnutí se na ulici a odebrání dětí. „Městský úřad přitom vůbec nerozlišuje, zda jde o neplatiče a dlužníky, či o bezproblémové rodiny, které v dané lokalitě dlouhé roky bydlí, platí nájem a nemají za užívání bytu žádné dluhy,“ doplnil Rohel.

Podle ProAltu přitom média, včetně veřejnoprávních, opakovaně hovoří o situaci v „ghettu v Přednádraží“. „Sugerují tím, že jde jen o Romy, sociálně slabé, ,nepřizpůsobivé‘, kteří si za vzniklou situaci jistě mohou sami, a spořádaných občanů se věc netýká. Mýlí se nebo záměrně klamou,“ uvedl ProAlt.

Podle mluvčího iniciativy Martina Škabrahy nicméně společnost, která toleruje poškozování základních práv diskriminovaných menšin připravuje podobný osud i ostatním. „Už dnes jsou mezi vyháněnými z Přednádraží i neromské rodiny,“ varuje Škabraha.

„V Přednádraží jde o celou Ostravu, v Ostravě jde o celé Česko. Všude v této zemi se jedná až v situaci, kdy se obrazně řečeno žumpa tlačí ze sklepů na povrch — a obyčejně na úkor těch, kteří situaci nezpůsobili. Proto je třeba být s obyvateli Přednádraží solidární,“ upozornila iniciativa s tím, že úřady mají poslední šanci napravit, co způsobily.

„Buď rekonstrukcí domů, které lze ještě zachránit a o které je majitel ochotný se ve spolupráci s nájemníky po opravě kanalizace starat, nebo odpovídajícím náhradním bydlením. Pokud k takové nápravě nedojde, měli by se proti tomu občané co nejrozhodněji postavit,“ uzavřela iniciativa ProAlt v tiskovém prohlášení.

    Diskuse