Jedovatý systém

Ivan Štampach

Lidé otrávení metanolem jsou důsledkem suverenity trhů nad občany. Suverenita občanů nad trhem může jedovatý ekonomický systém změnit tak, aby lidi nezabíjel, ale spíše jim sloužil.

Už desítky otrávených, smrtelně nebo s fatálními celoživotními následky, to probudilo z letargie i českého člověka. Zase jednou rozzlobený občan volá po demisi ministra zdravotnictví a v jednom obchodním řetězci se prý objevilo oznámení, že zákaz prodeje alkoholických nápojů platí až do odvolání vlády.

Těmto reakcím se nelze divit. Někteří politici budou opakovat povinné formulky, že se každý má postarat sám o sebe a to zahrnuje i péči o vlastní bezpečí, a že stát to za občana řešit nemůže. Jenže i v Mekce neoliberální ideologie, ve Spojených státech amerických, svěřili občané státu tu část péče o zdraví, již jednotlivec nedokáže zajistit. Úkolem státu v civilizovaných zemích všech světadílů vždy bylo a dodnes je pečovat kupříkladu o to, aby se místo potravin a nápojů neprodávaly jedy, které zákazník nemůže sám zjistit.

Policie jistě koná svou práci a podrobnosti se snad včas dovíme. Její činitelé občas přihrají spřízněným médiím náznaky o „velké rybě“, která uvízla v síti detektivů a vyšetřovatelů. Zdá se však pravděpodobné, že nejde o zvláštní variantu sériového vraha, o duševně narušeného jedince, který s krutou rozkoší vraždil takto zbaběle ze zálohy. Podle všeho nejde o patologii individuální nýbrž sociální, i když jedno druhé doplňuje. Nemocný systém podporuje choré jedince.

Výrobci alkoholu pro prodejny a hospody, do kterých chodí spíše chudí, činí to, co se nám stále zdůrazňuje, že je správné. Minimalizují náklady, aby maximalizovali zisk. Přilití technického metanolu bez přílišné starosti o to, co to udělá s konzumenty, to je šetření na nákladech. Maximalizace zisku se stále prohlašuje za cíl podnikání. Není to, jak často slyšíme a čteme, výroba užitečných věcí a užitečné služby pro lidi se spravedlivou odměnou za práci a za podnikatelské riziko. Účelem krejčích a oděvních firem není lidi oblékat, úkolem ševců lidi obouvat, posláním hospodských lidi sytit a napájet. Už nemáme továrníky, sedláky či statkáře a obchodníky. Máme jen podnikatele. A to, co a jak podnikají, nesouvisí primárně s lidskými potřebami a jejich uspokojováním a se spravedlivou kompenzací za podnikatelskou iniciativu. Už se jen dosahuje zisku a maximalizuje se zisk.

Není divu, že vyhlášený princip podporuje ty, kterým chybí schopnost vyhodnotit situaci, ale také ty, kterým je lhostejné, co se může přihodit zákazníkům, když si koupí plesnivé pečivo, sušenky s nadměrným obsahem alergenů, čaj se salmonelou, nápoj se střepy nebo grepový nápoj se čtyři sta tisíckrát vyšším obsahem nebezpečných pesticidů, než dovoluje norma, máme-li vzít jen několik příkladů z posledních zjištění Informačního centra bezpečnosti potravin. V jednom případě prodejce stáhl z prodeje výrobek kontaminovaný dříve, možná již při výrobě.

Někdo by mohl namítnout, že v případě otrávení převážně levného alkoholu metylalkoholem šlo o takřečenou singularitu, kdy trh neuplatnil svou přirozenou regulativní roli. Podle všeho však v samotných tržních vztazích nevzniká tendence ke kontrole kvality potravin a k ochraně zákazníka. Zákazníci sami nemohou vytvořit kontrolní orgány, kterým by výrobci a prodejci museli zpřístupnit (koneckonců ve vlastním zájmu) nabízené výrobky. Dobře známe dopravní podniky, které svými revizory kontrolují splnění smluvních podmínek ze strany cestujících, ale nic odnikud není známo o revizorech, kteří by jménem cestujících pokutovali dopravní podniky nebo jejich pracovníky za pozdní příjezdy, za špínu a nepořádek ve vozech nebo za nedostatečné informace na stanicích. V takových případech musí nastoupit stát, stát ne jako nepřítel, ale jako výraz vůle občanů a jejich ochránce, který má moc je chránit. Stát pak jménem občanů může trh kontrolovat a také regulovat.

V naší zemi se jako v jedné z posledních v Evropě stále přísahá na neoliberální dogmata a mezi nimi i na trh bez přívlastků, čirý trh, který si vše vyřeší svou mystickou neviditelnou rukou. Proto je kontrola a regulace potravin a jiných výrobků nedostačující a proto mohly pronikat navzdory mimořádným kontrolám do prodeje otrávené alkoholické nápoje a zabíjet lidi. Je to podle všeho kontrola těžce zanedbaná a jsou to nedostatečné pravomoci při regulaci trhu pro takové případy.

Když už bylo každému jasné, že trh sám zdraví občanů není schopen chránit, když se stále více začalo ukazovat, že se levný, možná technický metylén přiléval do nápojů v ekonomickém zájmu výrobců a prodejců, aniž by výrobce a prodejce zajímaly důsledky, musel stát zasáhnout. Je paradoxní, že zasáhl protitržním opatřením, jakoby diktátorským omezením ústavního práva na svobodu podnikání, konkrétně zákazem prodeje nápojů s obsahem alkoholu od 20 % a dokonce zákazem jejich umístění na očích zákazníků. Pohybujeme se tu od extrému k extrému. Systém vysmívající se ve jménu trhu kontrolám a regulacím řeší krizovou situaci vrchnostenským zákazem a s hrozbou vysokých, údajně dokonce mimořádných trestů.

Systém, v němž lidská práce, včetně práce organizační a obchodní už nic neznamená, v němž reálná produkce a reálný obchod je jen přívěskem finančních toků, je sám nebezpečný. Jedovatý systém vrhá do prodeje jedovaté nápoje. Možná by se ho také měla týkat prohibice. Trh regulovaný sociálními a kulturními ohledy oslabuje riziko takového dramatu, jaké se odehrává před našim užaslým zrakem v posledních dnech. Suverenita občanů nad trhem může jedovatý ekonomický systém změnit tak, aby lidi nezabíjel, ale spíše jim sloužil.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  PM
  September 17, 2012 v 14.54
  Jde o následky normalizace - slovy Kundery Biafry ducha?
  V naší zemi se jako v jedné z posledních v Evropě stále přísahá na neoliberální dogmata... správně poznamenává pan Štampach.
  Nezájem dominantní většiny zdejšího občanstva o vlastní suverenitu jako základního předpokladu demokratického režimu dostala ojediněle toxickou povahu.

  September 17, 2012 v 15.0
  Dnes jsem v autě poslouchal ČR1. Zdálo se, že veškerá debata ve veřejném prostoru se nese jedním směrem - jak budou výrobci alkoholu poškozeni touto aférou? Je katastrofání neúroda obilí, lidem se bude zatraceně zdražovat jídlo a média se mohou podělat lítostí nad výrobci chlastu! To jsou takoví chudáci, že bychom se na ně snad měli skládat! Přitom právě tito výrobci by z obecně známých důvodů držet zobáky. A malá poznámka, prohibice zasáhla zřejmě i DR, neboť od jejího vyhlášení se nemění žebříček nejdiskutovanějších článků, i když k nim není už vedena žádná diskuse. Jestli ajťák nestávkuje, když nejsou PHM?
  ŠŠ
  September 17, 2012 v 15.37
  Výrobci, distributoři a prodejci alkoholu se ve jménu trhu nepochybně za své ztráty z prohibice odškodnění od státu domohou, média již na tom pracují. Tím se na výrobce alkoholu a další budeme zase skládat všichni.
  JK
  September 17, 2012 v 15.39
  Souvislost?
  Nejprve drobná technická poznámka: ta jedovatá záležitost, co se leje do pití, se jmenuje methanol, zastarale methylalkohol. Metylén je něco jiného, a rozhodně to nejde do ničeho nalít. To jen na okraj.

  Jinak opravdu nechápu, co mají tyto tragické otravy společného s "neoliberalismem", ať už jím autor míní cokoli. Otravy pančovaným alkoholem se děly masivně v sovětském Rusku, nejvíc na sklonku brežněvovské éry, která byla všechno jiné než liberální nebo neoliberální. Ve skutečnosti lidé k alkoholu utíkali (a utíkají) před státním útlakem, a ten z obchodů pro ně byl příliš drahý. Sám autor správně píše, že v liberálních USA je produkce i konzumace alkoholu přísně regulovaná a kontrolovaná (ve většině států si v samoobsluze nekoupíte ani pivo, natož tvrdý alkohol, k prodeji alkoholických nápojů je třeba licence, kterou většina jídelen nebo drobných obchodů nemá). Od kapitalismu k pančování alkoholu vede opravdu dlouhá logická přesmyčka.

  Ve skutečnosti by šlo mnohem úspěšněji argumentovat právě opačně. Pravým viníkem není "neoliberalismus", ale naopak státní kontrola. Litr alkoholu (ethanolu) je u nás zdaněn spotřebí daní ve výši cca 280 Kč, to dělá asi 57 korun na půl litru 40% lihoviny. U drahé whisky nebo koňaku se to moc nepozná, u výčepní lihoviny to může dělat i půlku ceny lahve, to už je zatraceně silná motivace k pančování.Kdyby se spotřební daň na alkohol snížila nebo zrušila, nelegální výroba alkoholu by přestala, protože by se prostě nevyplatila. A už vůbec by nikoho nenapadlo lít tam methanol - jeho výroba je totiž dražší než výroba etanolu.

  Protože vím, že řada diskutujícíh na DR má problémy s pochopením psaného textu, připomínám, že
  1/ nenavrhuji zrušení spotřební daně na alkohol (ve výsledku by nejspíš umíralo ještě víc lidí, a to na následky alkoholismu)
  2/ nemyslím si, že za smrt těch nešťastných lidí můžou antiliberální daňové zákony (jen upozorňuju, že tady by se našla logická spojnice mnohem snáze než s jakýmsi "neoliberalismem", který v naší zemi údajně vládne).
  Mně jen vadí účelová ideologická argumentace nerespektující fakta. Myslím si, že v důsledku je nebezpečnější než ten methanol.
  September 17, 2012 v 18.3
  Pane Konvalinko, když nějaký systém dopustí, že kvůli jeho špatnému fungování umírají lidé, není tedy vina na jeho straně? Kde máme hledat příčiny toho, že se u nás pančuje minimálně 1/4 alkoholu? Vždyť to vaše srovnání se sovětským Ruskem bylo správné, tam ten systém stál taky za hovno, takže se tam takovéto věci mohly dít. Jen tam to bylo z jiných příčin. Všude čtu, že etanol je až 3 x dražší, než metanol, odkud máte vaše údaje? Pokud je pravda, že etanol je dražší, co jiného, než snaha zbohatnout v systému, který rezignuje na kontrolu dodržování zákonů, může být motivací? Čili naplňování neoliberalismu, málo státu a hodně trhu, neníliž pravda? Je hloupost tvrdit, že s odbouráním spotřební daně by se nevyplatilo nikomu pančovat. Pro vaši informaci - jsou i jiné daně, které provázejí prodej alkoholu a i ty nechtějí prodejci platit, lépe psáno odvádět. Pokud se výrobcům vyplatí ušetřit téměř halířové částky na koupi posypové soli, místo kuchyňské, pančovat se bude i při nulové spotřební dani.
  PM
  September 17, 2012 v 20.52
  Pochopit argumentaci pana Konvalinky
  je pro mne stejně obtížné, jako nepochopit návaznost ekonomických stimulů a vládnoucí ideologie.
  Proto se domnívám pane Konvalinko, že všeobecně postrádáme schopnost se uspokojujícně vypořádat se stigma jak vypjatého kolektivismu, tak individualismu.
  JK
  September 18, 2012 v 10.33
  Pár odpovědí
  "Pane Konvalinko, když nějaký systém dopustí, že kvůli jeho špatnému fungování umírají lidé, není tedy vina na jeho straně?"

  Asi před deseti lety zemřelo za velmi podobných okolností na otravu methanolem 17 lidí v Norsku. Norsko je všeobecně považováno za vzorně spravovaný sociálně demokratický stát, a do neoliberalismu mu nadává málokdo. Odsoudíme taky ten norský systém?

  "Všude čtu, že etanol je až 3 x dražší, než metanol, odkud máte vaše údaje?"

  Methanol se musí průmyslově vyrábět, ethanol vám vykvasí sám, ze švestek dokonce docela příjemně. Neoliberální stát by to občanům dovolil dělat (náš stát domácí pálení zakazuje a stíhá).

  "co jiného ..... může být motivací? Čili naplňování neoliberalismu, málo státu a hodně trhu, neníliž pravda?"

  Ne, není to pravda. Neoliberální stát, "málo státu a hodně trhu" (kdyby tady byl) by neměl spotřební daně na ethanol, takže by se nevyplatilo líh nahrazovat nezdaněným technickým alkoholem, případně methanolem. Bylo by to dražší a pracnější, než si ten ethanol prostě nechat vykvasit.

  "Pro vaši informaci - jsou i jiné daně, které provázejí prodej alkoholu a i ty nechtějí prodejci platit, lépe psáno odvádět." Ano, ale DPH je jednak mnohem nižší, než je naše spotřební daň na ethanol, jednak se platí ze všeho, čili i z těch náhražek, takže pančováním nic neušetříte.

  Viníkem téhle tragédie není nějaký pofidérní "neoliberalismus" (který se v Čechách vyskytuje jen v projevech některých státníků a ve článcích na DR). Náš stát ve skutečnosti reguluje a daní až hrůza. Skutečný průšvih (a podle mého skromného názoru i viník současné situace) je kombinace příliš vysokého zdanění alkoholu spojeného s neschopností příslušné celní a finanční příkazy důsledně vymáhat. Státní správa je prolezlá korupcí a jednoduše špatně funguje. "Neoliberalismus" je v tom opravdu nevinně.

  Máme podle mne dvě možnosti: buď razantně snížit spotřební daň z lihu (a doufat, že se obyvatelstvo laciným alkoholem neupije k smrti) nebo investovat výtěžek z vysokého zdanění alkoholu do celních, hospodářských a policejních kontrol za účelem boje proti pašování a nelegální výrobě alkoholu.
  Já bych byl osobně asi pro tu první variantu (daň z alkoholu ve státě Maryland je tusím jedenapůl dolaru, alkohol je tam velmi levný, přitom alkoholismus není reálný sociální problém, kterým jsou mnohem spíš tvrdě potlačované drogy), ale to je věc společenského a politického konsensu.
  ŠŠ
  September 18, 2012 v 11.21
  „Nějaký systém“ je vždycky konkrétní.
  Diskutujeme ke konkrétnímu systému současného českého státu, spravovaného současným parlamentem a vládou, a protože právě v tomto systému v současnosti žijeme, víme nejspíš o tom, co se v něm skutečně děje, více a podrobněji (přes všechny nedostatky informační politiky českého mediálního „systému“) než o systémech jiných států.

  Proto si
  v methanolové kauze současný český stát - jakožto systém - absolutorium ode mne nezaslouží.
  September 18, 2012 v 13.23
  Pane Konvalinko, některé vaše argumenty by byly opravdu zábavné, musel bych se ale domnívat, že je jako žert míníte - "Methanol se musí průmyslově vyrábět, ethanol vám vykvasí sám, ze švestek dokonce docela příjemně" - zřejmě jste slivovici dostával darem, takže asi nevíte, že švestky rostou na stromech, které je třeba nejprve koupit, pak zasadit, pak o ně pečovat - na polích, či zahradách, které je třeba koupit a pak z nich odvádět daň. Plody se musí sbírat ručně, přenášet do nádob, rovněž koupených. Vše se značným nárokem na čas. Vykvasený mač je nutno dvakrát vypálit na koupeném, či pronajatém zařízení a na to je kromě času třeba také nemálo energie. Pokud nejste schopen vypočítat náklady na výrobu takového etanolu, raději se debaty o ceně nepouštejte, byl by jste k posměchu, stejně jako ti co vážně tvrdí, že chleba je drahý a maso levné, protože to naroste samo. Jestliže v Norsku zemřeli lidé na otravu metanolem, je to chybou tehdejší Norské vlády, byť by nebyla neoliberální. Vyjímka potvrzuje pravidlo. "Státní správa je prolezlá korupcí a jednoduše špatně funguje. "Neoliberalismus" je v tom opravdu nevinně" - buď je neoliberalismus funkční jen v ideálních podmínkách a pak je tedy úplně na prd, nebo existuje někde, ale nikdo neví kde, jako funkční. Naše vláda se neoliberalismem zaštituje a já pak mohu plným právem tvrdit, že současná aféra a vůbec celkový stav společnosti je jeho vinou. DPH se sice platí i z náhražek, ale při oficiálním prodeji odvádíte DPH hlavně finálního produktu, což z prodeje pančovaného alkoholu nikdo nečiní. Další srandy, jako že si neoliberální stát někde kvasí alkohol, protože jej to příjde levněji, nebudu už komentovat.
  JK
  September 18, 2012 v 14.9
  Ach jo
  Takže ještě poznámka:
  ad cena alkoholu: pokud je ethanol zatižen 280 Kč spotřební daně za litr, je celá diskuse o rozdílu v ceně mezi methanolem a ethanolem úplně irelevantní, dokud bude takového zdanění, bude methanol nesrovnatelně levnější, a o to v této diskusi jde. Motivací k podvodům tedy není "neoliberalismus", jak píše pan Štampach a Vy, nýbrž naopak státní zdanění a mizerně uplatněná státní kontrola. To je podstatou této diskuse, pokud Vám to uniklo.

  "Neoliberalismem" se tahle vláda nezaštiťuje. Je pravda, že hodně mluví o tržním hospodářství a minimálním státu, ale to ona mluví o lecčems. Taky mluví o křesťanských hodnotách a demokracii: podle Vaší logiky může za methanolovou aféru selhání demokracie a křesťanské kultury....
  September 18, 2012 v 16.19
  Achich ouvej
  Ono je to pane Konvalinko úplně jednoduché. Za minulého režimu mohli za všechno komunisti, teď za vše mohou vlády, potažmo systémy, které reprezentují. A proč ne? Tím, že převzali dobrovolně vládu, se zavázali, že ponesou zodpovědnost za tuto zemi. Slíbili, že že budou zachovávat Ústavu a zákony a uvádět je v život. Pokud se to nedaří, je to jen jejich vina, neboť mají v rukou dostatečnou moc, aby to prosadili. A nakonec - za neoliberální tuto vládu považují i jiní, než ona sama, například naši i zahraniční političtí komentátoři, a to zhusta i pravicoví. A neoliberální politika je selháním demokracie a křesťanské kultury.
  JJ
  September 18, 2012 v 18.48
  Pane Konvalinko - Těch 17 lidí v Norsku zemřelo na otravu alkoholem, který si koupili v tamním Vinmonopolmentu? Předpokládám, že ne... A to je trochu rozdíl oproti našemu případu...

  Jinak tedy já nemám problém vidět souvislost mezi rétorikou některých členů vlády ("stát je nejhorší hospodář"), špatně fungující správou a methanolovou aférou. Ono teda je pravda, že ta státní správa a kontrola fungovala špatně i před touto vládou.
  JJ
  September 18, 2012 v 19.1
  Jen tak na okraj...
  O pančovaní se ví, píše a mluví deset let (alespoň podle toho, co píše dnes Mladá Fronta a spol.) a podíl se odhaduje 10 až nevímkolik procent (což jsou miliardové úniky)... Myslím, že kdyby se na to ve vhodnou chvíli vrhlo na dobu půl roku třeba 500 policistů vybavených prvotřídní technikou, tak by s tím mohli něco udělat... Naštěstí, už chytili opravdu "velkou rybu" a dokonce i nějaké Vietnamce... Národ Nováků může spokojeně spát.
  JK
  September 18, 2012 v 22.13
  Pan Ševčík: o tom, že odpovědnost za tuto tragédii má vláda a zkorumpovaná státní správa, o tom není samozřejmě sporu.
  JK
  September 18, 2012 v 22.26
  Volný trh
  Tak ono je obecně známo, že státní regulace jsou zlo, protože narušují volnotržní kapitalismus (až na armádní invaze do jiných států, ty se jediné povolují).

  Trh vše vyřeší. Podívejte - ten, kdo si koupí špatný výrobek (pančovaný alkohol) se prostě svobodně rozhodne (pokud zrovna nebude mrtev), že příště zvolí jinou konkurenční nabídku. Zlý výrobce zkrachuje, dobrý výrobce kvalitního, spotřební daní nezatíženého alkoholu bude mít zisk a investuje jej na podporu bezdomovců. A všichni se budeme mít dobře!

  Proč hned vinit nějaký volnotržní neoliberalismus? Ještě když mu ti prašiví levičáci nerozumí...
  + Další komentáře