Hazardní lobby ovlivňovala zákon o loteriích, upozorňujě výroční zpráva BIS

Vratislav Dostál

Podle výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za loňský rok ovlivňovali zástupci hazardní lobby legislativní proces, který zpřísňoval podmínky pro podnikání v hazardu, a to přes instituce, kde se o podobě nové legislativy rozhodovalo.

Bezpečnostní a informační služba (BIS) ve středu zveřejnila výroční zprávu za rok 2011. Podle dokumentu zasáhl v loňském roce vliv organizovaného zločinu státní správu, samosprávu i justici. Korupce a klientelismus tak zůstavá nadále hlavním problémem státní správy a státem kontrolovaných společností.

Ačkoliv tyto aktivity podle dokumentu často vedly k poškození veřejných rozpočtů a majetku, jejich negativní dopad na zájmy státu významně přesahoval rovinu čistě ekonomickou. Podle BIS docházelo k narušování legality výkonu státní moci a legitimity rozhodování státních orgánů. „Takové případy přispívaly k podrývání důvěry občanů ve veřejné instituce, což v konečném důsledku ohrožuje samy demokratické základy právního státu,“ tvrdí zpráva BIS.

Hlavní metodou tu přitom je korupce, aktivace klientelistických vazeb, maření vyšetřování, uplatňování ekonomického vlivu či nátlaku, mediální manipulace, využívání firem a společností legální ekonomiky či zneužívání struktur politických stran a nevládních organizací. Autoři dokumentu přitom upozorňují, že jen malá část těchto metod je postižitelná trestněprávní či jinou represí, neboť nejsou ze své povahy nelegální.

Podle výroční zprávy tak na příklad zástupci hazardní lobby ovlivňovali legislativní proces, který upravoval a zpřísňoval podmínky pro podnikání v hazardu, a to přes instituce, kde se o podobě nové legislativy rozhodovalo. Institucemi je přitom myšleno ministerstvo financí a Poslanecká sněmovna.

Organizace bojující proti hazardu v této souvislosti připomínají, že v loňském roce byla prohlasována navzdory nálezům Ústavního soudu novela, která odebrala obcím až do roku 2015 možnost zbavit se hazardu.

„BIS není od toho, aby referovala o běžném lobbyingu, ale o napojení organizované zločinu na politiku či o záležitostech nebezpečných pro stát. Zákon vyhovující hazardu byl tedy dle všeho ,koupen'. Ve světle toho je potřeba nahlížet i na návrh nového zákona o sázkových hrách, který vláda schválila před pár dny,“ uvedly organizace Občané proti hazardu, Brněni a Veřejnost proti korupci v tiskovém prohlášení.

Ministrem zodpovědným za tuto problematiku a současně poslancem je přitom první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Ministerstvo tvrdí, že se na dočasném odebrání regulačního práva obcím dohodlo s provozovateli hazardu. Víme dlouho, že ministru Kalouskovi je bližší dohoda s provozovateli tvrdého hazardu než respektování Ústavního soudu. Po zveřejnění výroční zprávy BIS je však důvodné domnívat se, že to nebyla jen ,gentlemanská' dohoda, ale že byla tvrdě zaplacena," uvedl předseda občanského sdružení Brnění Matěj Hollan

Připomněl současně, že na úzkou spolupráci hazardních firem s Kalouskovým resotrem upozorňuje dlouhodobě. Ostatně i veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský konstatoval mohutné porušování zákona o loteriích ze strany ministerstva financí, které šlo podle Hollnana vždy na ruku provozovatelům hazardu a nedávalo jim prakticky žádné omezení pro jejich podnikání.

Zejména napovolovalo desítky tisíc přístrojů po celé republice na deset let, ačkoliv podle zákona je možné přístroj povolit nejdéle na rok. Je to tedy zřejmě právě Kalouskovo ministerstvo financí, které nese odpovědnost za to, že Česká repoublika má nejvíce hazardních přístrojů v přepočtu na obyvatele na světě.

„BIS na ovlivňování zákonů ze strany hazardního průmyslu jako na nebezpečnou činnost upozorňovala i v minulých letech. Prozatím nikdy ale takto napřímo nejmenovala viníky na straně státu,“ uvedl Martin Svoboda z Občané proti hazardu. „Pokud jsou trvale ignorovány závažné informace od BIS, která má za úkol chránit bezpečnost České republiky, je význam této organizace degradován na úroveň občanských sdružení, jen s více lidmi a vyšším rozpočtem,“ doplnil.

„Naštěstí u nás nejsou jen zlobbované instituce, ale funguje tu nestranný Ústavní soud, který může porušování ústavy zastavit. Leží u něj od června tři stížnosti obcí, které se proti porušování zákona ze strany ministerstva ozvaly a které navrhují zrušení přechodného tříletého ustanovení,“ dodala Hana Marvanová z iniciativy Veřejnosti proti korupci. Pokud podle ní obce uspějí, budou moci všechny obce a města v České republice veškerý nežádoucí hazard okamžitě zakázat.

Je to přitom již více než rok, co Ústavní soud vydal přelomový nález, dle kterého obce vždy mohly regulovat veškeré druhy hazardních přístrojů. Dalším nálezem pak Ústavní soud jasně deklaroval, že žádný zákon nemůže obcím toto právo odebrat. Toto právo plyne obcím přímo z ústavy.

Přesto následně poslanci, senátoři i prezident schválili zcela v rozporu se závazným názorem Ústavního soudu novelu zákona, která obcím toto ústavní právo regulovat hazard odebrala až do roku 2015.

  Diskuse
  August 26, 2012 v 20.46
  To je tedy zpráva jako hrom! Kdo by si to pomyslel, že v tomhle systému mohou nějaké lobby ovlivňovat činnost vlády? Tak nevím, jestli je tato informace žertem nebo jen nadsázkou, ale vážně o tomhle s dospělým člověkem asi nikdo debatovat nemůže. Copak CELÁ politická scéna neklape podle různých lobbystických skupin? A copak je tu keště někdo, kdo o tom neví? V systému, kde největší moc mají peníze, to ani jinak jít nemůže.
  May 3, 2013 v 0.10
  překvapení
  Není překvapivé, že existují dohody a spolupráce mezi Kalouskovým ministerstvem a hazardem všeho druhu, překvapivé je, že o tom referuje BIS - buď už je to skutečně tak vážné, nebo se probudili po rozsudku ústavního soudu nebo soudí, že Kalousek končí a už nemá takový vliv.