Krajské volby jsou pro Piráty přelomové: Voliče osloví s komplexním programem

Vratislav Dostál

Piráti vyšlou do podzimních krajských voleb své kandidáty ve všech regionech. I proto považují volby za přelomové. Současně voliče poprvé osloví s komplexním programem. Za úspěch budou považovat zisk alespoň jednoho mandátu.

Pirátská strana postaví v blížících se podzimních volbách kandidátky ve všech krajích. Bude to poprvé. Nejen proto strana považuje krajské volby za přelomové. Současně totiž předstoupí před voliče s širokým programem, jehož stěžejním tématem bude otevřený stát, větší zapojení občanů a vyrovnaný rozpočet. Ze společného programu vycházejí programy pro jednotlivé kraje, které krajská sdružení schválila podle místních podmínek.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle Dany Kozlové z volebního štábu Pirátu by strana považovala za úspěch zisk alespoň jednoho mandátu. „Současně je naším cílem, abychom obdrželi více hlasů než v posledních sněmovních volbách,“ dodala Kozlová pro Deník Referendum. Pirátům přitom svůj hlas v květnu před dvěma lety dalo 42 323 lidí, což při dvaašedesáti procentní volební účasti znamenalo zisk 0,80 % hlasů.

Piráti svůj program pro krajské volby představili ve středu v Praze na parníku. Motto jejich kampaně zní Vypustíme kaprům rybník. „Především chceme vypustit kaprům rybník. To znamená, že odstraníme prostředí, ve kterém může bujet korupce,“ uvedla v tiskovém prohlášení Gabriela Antošová, která vede středočeskou kandidátní listinu Pirátů.

„Otevřeme hospodaření kraje, zprůhledníme financování a zefektivníme státní nákupy. Všechny smlouvy a ostatní dokumenty veřejných institucí musí být snadno přístupné všem, nejlépe na Internetu. Občané musí mít možnost snadno předkládat své náměty, bránit se narůstající byrokracii a zapojovat se do veřejné dění. Politici a úředníci by měly podněty občanů brát jako důležitou zpětnou vazbu,“ vysvětlila Antošová.

Vize krajské programu Pirátů přijal jejich republikový výbor 20. července letošního roku. „Naším cílem je kraj, kde každý člověk může prožít svůj život svobodně a naplno. Naším klíčem k prosperitě celé společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování,“ uvedla strana v tiskovém prohlášení.

Program pro krajské volby se věnuje sedmi základním oblastem: Průhledné financování i rozhodování, využití moderních technologií k informování občanů a zjednodušení veškeré administrativy, podpora dopravní infrastruktury a regionálního rozvoje, investice do vzdělávání a kultury, zdravotnictví a sociální služby a životní prostředí.

„V oblasti školství chceme podporovat regionální školství. Zvláště v malých obcích jsou školy také tradičními centry kultury a zájmové činnosti a udržují obce skutečně živé. Zaměřujeme se také na moderní technologie,“ vysvětlila expertka Pirátů pro oblast školství Lenka Matoušková, ředitelka základní školy.

Zaváděním svobodného softwaru do vzdělávacích institucí a úřadů lze podle ní ušetřit nezanedbatelné finanční prostředky, které bude možno použít smysluplněji, odstranit závislost na jednom dodavateli a zlepšovat kvalitu vzdělání.

Piráti ve středu také představili tváře všech svých krajských lídrů. Lídr jejich kandidátky pro Jihočeský kraj Václav Urban byl přítomen jen virtuálně „Je třeba dodat, že naši lídři nejsou politici, ale chodí do práce,“ řekl Jakub Michálek. Další kandidáti jsou členové a registrovaní příznivci Pirátů, kteří se zavázali prosazovat program v příslušném kraji, podepsali demokratické minimum a byli zvoleni v primárních volbách.

„Naše kampaň je úplně transparentní. Neumožňuje žádné zásahy lobbyistů a soukromých zájmových skupin. Každý si může prohlédnout online nejen naše příjmy a výdaje, ale i kompletní účetnictví kampaně s doklady, které jako jediná politická strana máme na webu,“ vysvětlil Jakub Michálek, který má na starosti organizaci krajských voleb.

  Diskuse
  PM
  August 2, 2012 v 20.39
  Pirát nabízejí
  zapřísáhlým demokratům i mé generace důvod k účasti na krajských vobách. Dohromady s kriticky orientovamou mladou generací bychom mohli výsledkem sčítání příjemně překvapit.
  Hlavně zmíněné nepolepšitelné demokraty.....pomyslel jsem si.
  MT
  August 3, 2012 v 14.41

  Piráti jsou mně rovněž sympatičtí ...
  PM
  August 4, 2012 v 9.33
  Pirátské pojetí liberalismu
  sice na tradiční sociální levici nenavazuje, ale zato na pojetí demokracie. Pokud se piráti naučí definovat sociální spravedlnost a úlohu elit ve společnosti, tak mohou přispět k řešení/rozuzlení zašprajcovaného pravolevého politického schema.
  Tomu dnešnímu stavu pitáti říkají dvoudimensionální nesmyslný matrix.
  PL
  August 4, 2012 v 12.33
  na jakého voliče mají Piráti zacíleno_
  z programu: "Řada úředníků si bude muset najít uplatnění v soukromém sektoru. Udržování zaměstnanosti najímáním úředníků je neefektivní a ztěžuje podnikání. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace."

  "Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.

  Současný model zpětné vazby, kde se volič setkává se svým zastupitelem v jeho kanceláři, považujeme za zastaralý. Není schopen čelit přebujelé byrokracii, která je základním problém veřejné správy. Chceme spolupracovat s ostatními kraji a státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti krajů sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy krajským orgánům."

  _např. bývalé véčkaře? Platí, že nevstoupíš dvakrát do stejné informační stoky?