Arbiter mundi

Pavel Novák

Miroslav Kalousek sice občas někomu zatelefonuje a nebere si servítky, jeho výsledky ve funkci nejlepšího ministra financí zemí střední a východní Evropy ale nejsou příliš ohromující.

Miroslav Kalousek je moudrý muž. Je to rovněž muž světaznalý. Skutečný ekonomický a finanční superguru. Nejlepší ministr financí zemí střední a východní Evropy. Co Miroslav Kalousek, Ministerstvo financí ČR a potažmo vláda České republiky v oblasti veřejných financí činí, dobře činí. Mají na to, jak jsme se včera dozvěděli v přímém přenosu, glejt. A ne tak ledajaký glejt. Mají na to glejt od nejvyšší, nejpovolanější instituce, kterou je skutečný novodobý Arbiter mundi, agentura Moody's.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Nebo možná další z bratří a sester v triku, agentura Fitch nebo S&P. Proti pomluvám, že naše milostivá a skvělá, křišťálově čistá reformní vláda se chová asociálně, zneužívá krize k protlačování agendy transnacionální kapitalistické třídy, k omezování práv pracujících, snižování redistribuce, zbídačování neprivilegovaných vrstev, a naopak pořádání jednoho velkého mejdanu pro elitu symbolických analytiků včetně top novinářů a podobným hanebným nařčením, má Miroslav Kalousek silný argument. To, že co činí, dobře činí, má sečteno, potvrzeno, podepsáno a odškrtnuto od nejpovolanějších hlav, obřích mozků z ratingových agentur.

Nepřímo pak také od Finančních Trhů, této moudré bytosti či multiplicity, tohoto pantheonu novodobých božstev, která, stejně jako božstva stará, sem tam někoho z věrných odmění a na rozmařilce, hříšníky a pyšné nevěřící z řad seniorů, samoživitelek, chronicky nemocných, mladých rodin a obecně neprivilegovaných vrstev společnosti a dostatečně se neklanících sesílají mor a neštovice.

Miroslav Kalousek sice občas někomu zatelefonuje a nebere si servítky. Občas také statečně zpohlavkuje nezdárného mladíka na ulici. Občas dokonce zavolá policistovi či přímo policejnímu prezidentovi. Každý má ale právo na drobné rozmary, drobné roztomilé výstřednosti a svérázné koníčky. Toto je mu zcela neprávem vytýkáno. Vůbec nemůže býti řeči o aroganci, papalášských manýrách, pohrdání lidmi. Naopak.

Miroslav Kalousek je člověkem vyznačujícím se ryzí a nefalšovanou empatií a starostlivostí. Vždyť všechny reformy vymýšlí a prosazuje v zájmu právě těch nejchudších. Těch skutečně potřebných. Protože bez reforem bychom časem dospěli do Řecka. Nebo že by to byly právě reformy a právě pravicové vládnutí s nákupy zbraní, daňovým mejdanem pro nejbohatší a ořezaným až nicotným sociální stát včetně vyhladovělé daňové správy nevybírající daně, které nás tam dovedou? Kdepak.

Každý ví, že tato vláda nezadlužuje, že neroztáčí zhoubnou sestupnou spirálu škrtů, poklesu koupěschopné poptávky, nižšího daňového výnosu a následných dalších škrtů. Každý ví, především to ví agentura Moody's, že takový postup je správný. Že zvýšení flexibility pracovního trhu zvyšuje zaměstnanost, že snížení nominálních platů ve veřejné sféře a snížení reálných mezd napříč ekonomikou přeci nastartuje hospodářský růst. Každý vzdělaný člověk ví, že naše ekonomika je závislá na exportu a že činit ji na exportu ještě závislejší je tou správnou, jedinou a pravou cestou.

Nadnárodní kapitál tleská. Ratingové agentury drží rating. Poháry a ceny se nejlepšímu ministrovi jen hrnou. Tak v čem je saprlot problém, proč toto nevděčný český lid nevidí? Proč se ozývají kritické hlasy různých lžiexpertů a neznalců, jako jsou různí Krugmanové, Stiglitzové či Fasmanové? Pojďme si na pár číslech ukázat, že lžou. Nebo že by ne?

Číslo první — všech 10 504 203 obyvatel České republiky mělo k 31.12.2012 boty. Alespoň jeden pár. Bohužel se mi tento fakt nepodařilo ověřit z nezávislých zdrojů, nicméně věřím v tomto, jako ve všem, Miroslavovi Kalouskovi.

Číslo druhé — v České republice žije velmi málo obyvatel v chudobě. Jsme v tomto parametru jedni z nejlepších v Evropě. Jde tedy o relativní ukazatel, který nejvíce závisí na celkovém rozložení příjmů v ekonomice, ale jsme nejlepší! Pouhých 9 %  ohrožených v roce 2010. V materiální nouzi bylo sice ve stejném roce 16 %, což již zdaleka není nejlepší v Evropě, ale co, boty mají.

V roce 2011 se míra ohrožení skoro o procento zvýšila. A to je jen dobře, alespoň budou motivovaní. Stejně tak jsme — a to souvisí velmi úzce s mírou ohrožení chudobou - rovnostářskou společností. Vláda ovšem samozřejmě pracuje pilně na tom, aby tento demotivující, inovace ubíjející stav změnila. Aby lenochy více motivovala k práci.

Jen tak si zřejmě lze vysvětlit, že se Giniho koeficient pro rodiny, který měří příjmovou nerovnost rodin mezi lety 1996 a 2004, za vlády rozhazovačů a sockomilců, zvýšil jen nepatrně, z 25,4 na 26, ale zato mezi léty 2004 a 2009 vzrostl na úctyhodných 31. S rovnostářstvím tedy bude brzy konec. Sláva Mirkovi, jen tak dále, ještě nám tu chybí robotárny pro chudé, které by se staly skutečným motivačním faktorem. Moment, vlastně nechybí, je tu od počátku roku veřejná služba …

Číslo třetí, které je mnohem důležitější až nejdůležitější, je míra zadlužení. Samozřejmě, Miroslav Kalousek a Petr Nečas jsou dobří hospodáři. Snižují tedy míru zadlužení a dokonce i absolutně snižují veřejný dluh. A nebo že by ne? Pojďme se pokochat tabulkou.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

17,8  23,9  27,1  28,6  28,9  28,4  28,3  27,9  28,7  34,4  38,1  41,2

Kdy že se to stal Miroslav první nejlepší ministrem financí? Nebylo to náhodou v průběhu roku 2006? Ne, to byl Vladimír Tlustý, další superguru ekonomie. Miroslav Kalousek je tu s námi coby pan Nejlepší až od počátku roku 2007. Rozpočet na rok 2007 byl ještě připraven rozhazovačníky, takže je vidět, že docházelo k výraznému zvýšení zadlužení. Nebo že by ne? Saprlot.

V roce 2008 již platil nejlepší topolánkovsko-kalouskovský baťoh, který nasměroval naši zemi směrem k rozpočtové odpovědnosti a konkurenceschopnosti. Samozřejmě, jeho libé efekty se projevily plně až v roce 2009, protože rok 2008 byl ještě zaneřáděn nastaveními daňové politiky z dob socialistických rozhazovačníků. Skutečně měl tedy nejlepší ministr možnost se projevit až v roce 2009. Každý soudný člověk z tabulky vidí, jak se hospodaření zlepšilo. Pro nechápavé mám k dispozici další tabulku — tab. 2.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 -3,6  -5,6   -6,5   -6,7   -2,8   -3,2   -2,4   -0,7   -2,2   -5,8  -4,8  -3,1
Tato pak ukazuje deficity veřejných rozpočtů v tom kterém roce. Opět, jasně vidíme, že je Miroslav nejlepší, že jsou pravicové vlády šetrné a dobře hospodařící. Čísla předešlých vlád, především té Zemanovi v oposmlouvě s Klausem samozřejmě nejsou také nijak krásné, ale je třeba si uvědomit, že tehdy byla změněna metodika výpočtu a nebylo již možné započítávat příjmy z privatizace, navíc se projevila konsolidační banka a povodně.

Nic krásného, ale marnotratní socani prostě a jasně hospodařili lépe, než současná vláda vedená nejlepším ministrem financí. Chybou bylo, že z ideologických důvodů na jedné straně snižovali masivně daně, hlavně přímé a hlavně firmám, na straně druhé ovšem používali poptávkovou stimulaci ekonomiky. O tom ale dnešní příběh není, ten je o nejlepším šetrném ministrovi a jeho nejlepším charismatickém a rozhodném premiérovi a hodných sudičkách Moody's, S&P a Finch. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3,5      3       3,1     6,8   4,2    4,3    4,4     4,2    4,6     5,1   4,3    3,6

Poslední tabulečka — tab. 3 - k tomuto bodu pak ukazuje, jak se mění zásadně paradigma vládní politiky směrem k neprojídání prostředků. Zobrazen je poměr tvorby fixního kapitálu vládou k HDP. Tedy ta část spotřeby vlády, která nejde ani na mzdy, ani na platby za provoz ministerstev, ale na investice v jejich nejzjevnější podobě. Vidíme, že, pokud opět zohledníme zpoždění, velké infrastrukturní projekty rozhazovačníků doběhly v letech 2008-2009 a od té doby nejlepší ministr šetří. Neprojídá.

Nebo že by tabulka svědčila o opaku? Že by za situace zvyšujícího se zadlužení, zvyšujících se deficitů docházelo navíc ještě k poklesu tvorby fixního kapitálu vládou, a tedy spotřeba vlády že by se stále z větší a větší části, byť deficitně financovaná, projídala? Není možná, to musí být nějaké lži a pomluvy eurostatistiků… . To by přeci Moody's viděla a ratingem by zareagovala. Nebo že by ne?

Číslo čtvrté — korupce. Nejlepší vláda a nejlepší ministr financí, telefonista-gentleman Miroslav Kalousek, ve své skvělosti blahoslavení katolickou církví i agenturou Moody's, jsou veleúspěšní v boji s korupcí. Pokud budeme citovat ze zprávy TIC za rok 2011 - letošní index vnímání korupce CPI 2011 hodnotí podle míry vnímání korupce 183 zemí, a to na základě sedmnácti zdrojů údajů od třinácti nezávislých institucí. Na stupnici 0—10, kde 10 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce, získala Česká republika hodnocení 4,4, což ji společně s Namibií a Saúdskou Arábií řadí na 57.—59. místo na světě. Trend je negativní, ČR se v rámci Evropy a vyspělých zemí propadá na úplné dno.

Z grafu vidíme, že dochází k zlepšení. Sláva Mirkovi, Petrovi a Karolíně. V mezinárodním srovnání je tu sice zhoršení, viz. výše, protože jiné vyspělé země korupci snižují více, ale co, absolutně se lepšíme. Komu záleží na tom, že pravicové vlády se po šesti letech svého působení dostávají na úroveň CPI, kterou měl zlopověstný Paroubek na konci svého funkčního období… Agentuře Moody's ne.

Číslo páté, poslední, nejméně důležité. Kolik platí Miroslav Kalousek, potažmo Ministerstvo financí, potažmo my, daňoví poplatníci agentuře Moody's? Tabulka nám opět řekne více.

Agentura -- Částka v korunách

FITCH -- 2 469 800

MOODY'S -- 5 778 859

S&P -- 4 800 153

Celkem -- 13 048 812

Jak vidíme, agentuře Moody's platí nejlepší ministr nejvíce. Možná, pokud bychom zaplatili o pár desítek milionů více, mohli bychom míti rating i lepší. Třeba Aaa od Moody's. Nebo AAA od S&P. Kolik by to stálo, těžko říci. Jaké reformy by ještě bylo potřeba udělat? Rovněž těžko říci.

Možná zavést otroctví. Nebo povinnost pro nezaměstnané nabízet na volném neregulovaném trhu ty orgány, které mají tito flinkové zcela zbytečně dvakrát. Ledvinu, oko, možná plíci? To by jistě ratingové agentury taktéž ocenily. Rating by zvýšili, Miroslav by dostal další cenu.

Možná bychom se jednoho dne, pokud bude naše vláda takto skvěle reformovat, různá, i zde neuvedená čísla tak skvěle zvyšovat či snižovat, dostaneme se do pozice Lehman Brothers, kterážto investiční banka měla ještě několik dní před bankrotem od sester v triku, velké trojky ratingářů, nejvyšší možný rating.

Nebo AIG, která, než byla kvůli hrozbě krachu znárodněna vládou Spojených států amerických, na tom byla stejně. Ale o tom bylo více napsáno jinde, různých falešných a prázdných pomluv. Proto se v brzké době laskavý čtenář dočká z mého pera obhajoby těchto záslužných institucí, těchto skvělých soustřeďovatelů a vyhodnocovatelů informací a brilantních analytiků a syntetiků.

Je velmi důležité, aby existoval nějaký Arbiter Mundi. Pro naši vládu a pro Miroslava Kalouska zvláště je jím naprosto důvěryhodná, skvělá, odborná, třídními zájmy neobtěžkaná agentura Moody's a její sestřičky, s podobně skvělou pověstí. A rovněž reformy chválí Dominik kardinál Duka, velký kritik ochlokracie, totalitářských praktik v parlamentu, rovnostářství a sociálního státu. Nesmíme zapomínat na pana povinnou brigádu = desátky a robota, opěvovatele skvělosti středověku, pana arcibiskupa restituenta miliard Jana Graubnera.

A když stojí na Mirkově straně jak Volný Trh a jeho viditelná ruka, triumvirát ratingářů, tak jeho eminence restituent miliard Duka a jeho excelence restituent miliard milovník roboty a nevolnictví Graubner, je jasné, že vláda věcí našich se do našich rukou navrátila a dobře se vede zemi.

  Diskuse
  MT
  July 23, 2012 v 15.35

  Tak, tak ...

  Byly časy, kdy jsme byli stát s nejmenší nerovností - spolu s Dánskem (bez ohledu na jeho antilidovou jednotnou sazbu DPH 25%), a Slovinskem a Švédskem (Giniho index Norska je z hlediska rovnosti nejhorší - podobný jako francouzský, německý či slovenský).

  Skoro nejvyšší míra rovnosti na planetě se pomalu stává minulostí - razantně na sobě pracujeme. Pravda, ještě cestou potkáme (a budeme míjet) dost dalších evropských zemích než se přiblížíme Anglosasům ...

  ... a jednou zamáváme Evropě a Kanadě a pozdravíme v ústrety Sochu svobody ...

  July 23, 2012 v 17.25
  Neříkal o tom anglosaském prostředí nedávno pan Konvalinka, že jedině tam je možný ten "správný" kapitalismus? Totiž "že bez protestantsko-anglosaských kulturních vzorců ho prostě nejde přímo napodobit"? Viz http://denikreferendum.cz/clanek/13534-dejte-mi-penize-zachranim-kapitalismus#comment_21365 . To pane Tejkle asi přeceňujete naše slovanské možnosti. Nebo že by těmi našimi "anglosasy" byli jen někteří? :-)
  MT
  July 25, 2012 v 8.19
  Já vůbec o Slovanech nemluvil - my Češi, Slovinci a s jistým odstupem Slováci jsme na vrcholu žebříčku rovnosti (Giniho index) prostě byli, respektive jsme - spolu se Seveřani