Ne Pospíšil, Kalousek měl být odvolán!

Lubomír Zaorálek

Kdyby měl dnes premiér Nečas šťastnější ráno, odvolal by ministra Miroslava Kalouska. Místo toho jsme svědky odvolání ministra spravedlnosti v době, kdy nám před očima běží jedna z nejvážnějších korupčních kauz.

Zúčastnil jsem se dnes smutečního shromáždění k šedesátému druhému výročí popravy Milady Horákové. Přítomný kněz ve svém projevu vyslovil přání, aby v této zemi už nikdy nevládli „arogantní političtí mocipáni“, pro které nic neznamená respektování zákona a práva.

Bylo zvláštní slyšet tato slova v den, kdy došlo k nejrychlejšímu odvolání ministra (shodou okolností ministra spravedlnosti), v historii moderního českého státu. Ministr byl odvolán prakticky přes noc! Dokonce i Václav Klaus, jindy tak zdlouhavý a váhavý, přijal odvolání tak rychle, jak jsme u něho nikdy nezažili. Dokonce ho ani nezajímalo, kdo současného ministra nahradí.

Důvody, které premiér Petr Nečas po odvolání uvedl, jsou tak nepřesvědčivé, až směšné, že se jimi zabývat vůbec nebudu. Skutečný důvod rychlého postupu je zřejmě jinde. Obávám se, že premiér potřeboval zabránit ministru spravedlnosti ve jmenování nového vrchního zástupce v Praze. Nelze přece připustit, aby na toto místo byl nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem jmenován někdo, kdo otevře vyšetřování řady kauz, které dosud pánové Rampula a Grygárek tak spolehlivě zametali!

Navíc jsme svědky odvolání ministra spravedlnosti v době, kdy nám před očima běží jedna z nejvážnějších korupčních kauz, v níž se jedná o vydání místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Vlasty Parkanové v souvislosti s případem předražených letounů CASA. Zdá se, že to bylo málo, že premiér i ministr financí svými výroky v posledních dnech pilně podkopávali nezávislost policie a justice. Musel přijít větší úder.

Případ letounů CASA je dozorován státním zástupcem právě z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Je pravděpodobné, že celá operace je dohodnuta mezi Petrem Nečase, Miroslavem Kalouskem a Karolínou Peake. Tato vláda, která začínala tím, že bude utínat korupční chapadla, tak končí tím, že usekne hlavu ministra, který jediný byl ochoten s korupcí něco dělat.

Několik dnů jsem nyní pobýval v Bruselu kvůli problému čerpání evropských fondů, a když jsem si po návratu přečetl výroky a vystoupení ministra Kalouska, byl jsem šokován.

Zjistil jsem, že máme ministra financí, kterého vůbec nezajímá, že v kauze letounů CASA je podezření na škodu 650 milionů korun. Máme ministra, který když jde o hospodaření s veřejnými penězi, tak neví nic o tom, že každý ministr musí jednat s péčí řádného hospodáře. To znamená, že je zodpovědný za každou vydanou korunu, což platí zvlášť v nynější době, kdy vláda mluví o šetření na každém kroku.

Tento ministr, který připravuje důchodce o penze, kterému nevadí, že se šetří na zdravotně postižených, na nemocných s diabetem či roztroušenou sklerózou, tak nyní veřejně předvádí argumentaci, která mi připomíná přístup podvodníka, jenž se řídí heslem „z cizího krev neteče“.

Je zle se státem, jehož ministr financí je naprosto lhostejný k tomu, že někde vzniklo podezření na miliardové ztráty a tento ministr veřejně vystupuje, že nejsou třeba znalecké posudky, že ministr není odpovědný, nemusí nic hlídat a že vlastně asi vůbec nevadí, pokud je něco o půl miliardy předražené.

Pokud si vzpomínám, tak ministr Kalousek mluvil u podobné ztráty v kauze PROMOPRO také na úrovni několika set milionů korun o „nestandardní zlodějině“. Dnes svými útoky na policii a justici útočí na samé základy sátu. Základem demokratického státu je totiž dělba moci mezi justicí a soudy na jedné straně a výkonnou mocí na straně druhé. Žádný politik si nemůže beztrestně dovolit výroky, které tady pan ministr předvádí. Žádný ministr na to nemá právo, žádný politik nemůže křičet VIP, na nás žádná policie nemůže! Soudce Šott v kauze pana Bárty jasně konstatoval, že trestní právo se nemůže zastavit před politikou a politiky. Proto závěry o trestní odpovědnosti v případu letounů CASA nemůže dělat žádný ministr vlády, ale pouze soud. To zřejmě nepochopila ani místopředsedkyně vlády Karolína Peake, která se ohání jakýmsi znaleckým posudkem a asi opravdu netuší, že v právním státě může být jediným posudkem v této kauze pouze rozhodnutí soudu.

Zvlášť otřesná je skutečnost, jak masivně se v této kauze angažuje ministr Kalousek, který se prokazatelně nachází ve střetu zájmu, neboť firma Omnipol, která kupovala letouny CASA a je podezřelá, že se na předražení státní zakázky podílela, je těsně spojena s „osobou panu Kalouskovi blízkou“, panem Hávou. Je projevem neuvěřitelné drzosti, jak se vůbec může pan Kalousek dovolit v této věci opakovaně veřejně vystupovat a dokonce účastníkům s opačným názorem vyhrožovat, nebo je zesměšňovat.

Kdyby měl dnes premiér Nečas šťastnější ráno, odvolal by ministra Miroslava Kalouska. Odvoláním ministra Pospíšila dle mého zřejmě podepsal ortel nad svou vlastní vládou.

  Diskuse
  MN
  June 27, 2012 v 23.57
  Takže náš premiér lže v přímém přenosu, ale občanům to tak moc nevadí, už jsme si zvykli. Hlavně, že daně za nás zaplatí důchodci. Co je doma, to se počítá. Neboť bude hůř...
  PL
  June 28, 2012 v 21.06
  Zdař Bůh
  (kdo jiný..)
  SH
  July 2, 2012 v 17.16
  Nečas nemohl konat jinak.
  Polistopadový politický systém je tak zvanou zastupitelskou demokracií. Ta je vždycky v nejvyšším ohrožení, pokud nemá právní řád, který by kodifikoval kontrolu nad výkonem státní správy a její sankcionování za její špatný výkon. Zastupitelská demokracie má totiž sama v sobě zakódované vysoké riziko. Tím je vládnutí s ignorancí opozice, veřejného mínění a veškerého odporu v případě, že vládní koalice má velkou převahu v parlamentu. Pokud se totiž k vládnutí dostanou autoritativní persóny, je z toho vždycky diktátorský systém formy demokratury. Pokud se v ní k moci dostanou dokonce grázlové, pak se taková zastupitelská demokratura zvrhne až v demográzlii. Tyto pojmy sice neužívá žádná politologie, leč ta není exaktní vědou, ale pouze učením různých škol, takže si mohu dovolit takto popisovat politickou realitu v ČR. Současná vláda je navíc vládou padouchů, tedy lidí, kteří vědomě konají zlo, protože vědí, že se z něho vyzpovídají, případně se později omluví za způsobená příkoří a budou i tak „spaseni“. Z nich někteří jsou skutečnými grázly. Kalousek je přímo učebnicovým příkladem jednoho exempláře. Nečas nemá jinou možnost, než chovat se tak, jak to dělá. Nastoupil uváženě do onoho mafiánského vlaku a ví velice dobře, že se z něj nedá dobrovolně vystoupit, pouze snad nohama napřed.