TOP 09 a morální očista

Pavel Šaradín

Média Rathův případ využívají k tomu, aby ukázala, že s financováním sociální demokracie není vše v pořádku. To je nepochybně pravda, ale to přece víme i bez této kauzy. ČSSD se chová stejně jako ostatní politické strany za posledních dvacet let.

Petr Gazdík vyzývá sociální demokraty, aby odkryli své financování. Absolutně s ním souhlasím, jen bych výzvu rozšířil na všechny politické strany. Několikrát jsem o tom psal i v DR. Průběžně o problematice financování politických stran referují takřka všechna média. Náklady politických stran jsou v rozporu s tím, co oficiálně přiznávají. Jedním z nejkřiklavějších případů byla kampaň Věcí veřejných. Strana vskutku přesvědčivě zdůrazňovala, že její kampaň byla efektivní a levná. Stála jen deset milionů korun.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Odborníci ovšem uváděli částku nejméně sedm krát vyšší. Jaký je výsledek této „nesrovnalosti“? Vít Bárta propaguje působení Radka Johna na ministerstvu vnitra, které vedlo k zatčení Davida Ratha. Jeho pravá ruka Karolina Peake založila novou stranu, která staví na morálce a skutečných lidských hodnotách v politice. Důkazem jejího postoje je přece kritika Davida Ratha. Zapomenula sice na svou nedávnou minulost, ale teď už jí, prosím, důvěřujme.

Média případ doktora Ratha využívají k tomu, aby ukázala, že s financováním sociální demokracie není vše v pořádku. To je nepochybně pravda, ale to přece víme i bez této kauzy. Respektive pár vět z odposlechů považují někteří novináři jako argument k tomu, že objevili cosi zcela nového. Konečně důkaz! Zní odevšad. Moment překvapení tu ale není na místě. Sociální demokracie se chová stejně jako ostatní politické strany za posledních patnáct dvacet let. Je-li na pranýři David Rath, měl by vedle něj být i Václav Klaus, Miloš Zeman, zejména pak Aleš Řebíček a desítky dalších politiků. Nárok na spravedlnost musíme v tomto směru bývalému hejtmanovi Středočeského kraje skutečně přiznat.

Pan poslanec Gazdík vyzývá sociální demokracii rovněž k tomu, aby měla tak transparentní financování jako TOP 09. Dejme tomu, že pan poslanec Gazdík má pravdu. TOP 09 vede o něco transparentnější financování než ČSSD. Ale: jak jsem psal již dříve, na webových stránkách TOP 09  transparentní financování nenajdeme. Jediným vzorem je v tomto směru Česká pirátská strana, což si můžeme ověřit všichni.

Celkově vzato: apelům Petra Gazdíka rozumím a věřím, že se kriticky obrátí nejen k ČSSD, ale i ODS, Věcem veřejným, tzv. Lidem, ale že nevynechá i svého kolegu Drábka. Pak jeho výzvu k morální očistě podpořím. Jinak zůstaneme na půli cesty. Jako obvykle.

    Diskuse
    SH
    June 13, 2012 v 10.42
    Financování politických stran.
    V naší zemi se vygeneroval z běžné všude přítomné korupce, tak zvaný korupční systém. Založen byl „českou“ metodou privatizace. V ní byl fundament všech budoucích mafií, spleteny první konkrétní klientelistické sítě a vytvořeny i pevné vazby mezi politikou a byznysem. Korupce je totiž politickou výhodou pouze bohatých. Aby byl doslova vyvrácen z kořenů korupční systém, je nutné vytvořit či změnit několik zákonů. Mezi jiným i zákon o financování politických stran. Všechny budoucí, skutečně protikorupční zákony, musí být mnohem přísnější, než jsou v dlouhodobě zavedených zemních s tržním hospodářstvím. Třeba financování politických stran by mělo být zásadně jen z členských příspěvků a plateb státu. Při čemž samotné členské příspěvky by měly být limitovány poměrně velice nízce, kupříkladu tak deset tisíc Kč za rok. Především by ale měl být totálně zakázán jakýkoliv sponzoring. Pokud by náhodou někdo s takovým návrhem přišel, zvedla by se proti němu vlna stranického odporu. V mých očích by to byl dostatečný důkaz, že právě ony strany jsou korumpovány.