ČSSD navrhuje změnit financování politických stran

Vratislav Dostál

Mezi klíčové principy financování politických stran řadí sociální demokraté transparentnost, výdajové limity na volební kampaně a občanský princip v soukromém financování. Současně chce ČSSD zřídit instituce politického vzdělávání — politické nadace.

Sociální demokracie představila návrh programového řešení pro oblast financování politických stran. Kromě tiskové konference uspořádala také otevřenou debatu s autory materiálu a zástupci akademické sféry a občanské veřejnosti.

Nejsilnější opoziční strana chce prosadit omezení finančních nákladů na volební kampaně či zřízení transparentních volebních účtů tak, aby se zásadním způsobem zvýšila transparentnost financování politických stran.

Návrh, který ČSSD předložila veřejné diskusi, předpokládá i zřízení politických nadací. Ty by na jedné straně měly veřejnost seznamovat s pravidly fungování politiky. Na druhé straně pak posilovat odborné zázemí jednotlivých politických stran.

Mezi klíčové principy financování politických stran ČSSD řadí maximální transparentnost, výdajové limity na volební kampaně a občanský princip v soukromém financování politických stran.

Transparentnost mají podle místopředsedy sociálních demokratů Jiřího Dienstbiera zajistit povinně zveřejňované účty z kampaně, a to do šedesáti dnů po jejím konci. Občanský princip v soukromém financování politických stran představuje zákaz financování stran právnickými osobami a omezení výše možného příspěvku straně jednou fyzickou osobou na jeden milion korun.

Své návrhy sociální demokraté zdůvodňují narůstající frustrací veřejnosti z politiky. Podle nich by mohla přerůst do rozměrů, které by se mohly stát nebezpečím pro samotnou demokracii a její přežití. Tuto pozici v debatě podpořila i politoložka Vladimíra Dvořáková.

Podle ní je korupce v politice systémovou záležitostí, která hrozí rozbít stranicko-politické spektrum stejně, jako se to stalo na počátku devadesátých let v Itálii. „Z roztříštění tradičního spektra politických stran se ale zrodil Berlusconi,“ řekla Dvořáková.

Za toto nebezpečí podle sociálních demokratů zčásti může i neprůhledný a plýtvavý systém financování politiky. „Útoky na princip veřejného financování stran chápeme jako součást snah o privatizaci, komercionalizaci a marketizaci politiky a vyprázdnění veřejného prostoru. Je třeba nazvat věci jasně,“ píše se v návrhu.

Podle nejsilnější opoziční strany existují přitom pouze dvě alternativy veřejného systému financování politických stran. „Buď návrat k masovému stranictví první republiky, kdy strany žily z drobných příspěvků svých členů, nebo přijetí principu, více trhu v politice‘, což je jen jiné označení pro korupci,“ uvedli sociální demokraté s tím, že první alternativa je v současnosti nereálná a druhá krajně nežádoucí.

„To, co ve skutečnosti potřebujeme, je méně trhu (méně soutěže) a více rozumné regulace. Logiku našeho plánu lze zjednodušeně shrnout do dvou hesel: transparentnost a omezení plýtvání,“ vysvětlili sociální demokraté.

Proto chtějí zachovat stávající výši státních dotací, avšak s tím, že by se alespoň část finančního toku z nesmyslných nákladných megakampaní přesměrovala k něčemu užitečnějšímu, tedy politickým nadacím.

Současně navrhují, aby se vše podřídilo účinnější veřejné i odborné kontrole. Jedině tak lze podle nich zabránit vzestupu fenoménu podnikatelských stranických projektů, mezi něž řadí i vládní Věci veřejné.

„Bártové i jejich případní následníci se bez veřejných dotací obejdou. Své kampaně si zaplatí z privátních zdrojů,“ vysvětlila ČSSD s tím, že v sázce je samotná legitimita stranické politiky jako součásti veřejného prostoru.

„Naše návrhy mají tedy také povahu strategického preventivního tahu. Systém, jehož základní idea je zdravá, nebude proti náporu neoliberálních populistů ubránitelný, pokud jeho veřejným obrazem bude — zčásti právem — především neprůhlednost a plýtvání,“ uvedla ČSSD.

Konkrétně sociální demokraté navrhují zřízení zvláštních účtů pro financování volebních kampaní, zveřejňování výročních zpráv a zpráv z kampaní včetně výpisů z účtů na internetu. Výdajové limity na volební kampaně by pak podle sociálních demokratů měly omezit plýtvání a nutnost shánět dostatečné prostředky od soukromých donátorů.

Veřejné financování politických stran by mělo mít podle ČSSD zásadní podíl na financování stran. „Jde o zásadní opatření proti korupci a proti prorůstání politiky a ekonomických struktur a omezení fenoménu podnikatelských a marketingových stranických projektů, výše příspěvku odvozena od podpory ve volbách,“ uvedla nejsilnější parlamentní strana v tiskovém prohlášení.

Občanský princip v soukromém financování stran pak podle sociálních demokratů znamená, že by měl mít každý občan stejnou možnost ovlivňovat politické rozhodování, a to i v oblasti financování stran. ČSSD současně navrhuje zákaz darů stranám od právnických osob a limit výše darů od fyzických osob.

Pokud jde o problematiku politických nadací, sociální demokraté chtějí prosadit, aby politické strany mohly část peněz z veřejných zdrojů věnovat na budování svého odborného zázemí, tedy na tzv. politické nadace. Jejich smyslem by mělo být dlouhodobé zkvalitňování odborného zázemí politiky, demokratické politické soutěže a veřejného politického diskursu, tvrdí opoziční ČSSD.

Senátoři ČSSD spolu se senátory dalších klubů v Senátu již předložili návrh novely zákona o sdružování v politických stranách, který vychází z velké části z uvedených principů. Návrh by měl přitom být projednán ve druhém čtení na nejbližší schůzi Senátu a v případě schválení postoupen k dalšímu projednávání v Poslanecké sněmovně.

Obdobné principy chtějí sociální demokraté prosadit i do právě projednávaného volebního zákona pro přímou volbu prezidenta. Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce již částečně úspěli. Zatímco na počátku jednání o návrhu zákona o přímé volbě prezidenta pravicové strany odmítaly jakékoli výdajové limity, nyní jsou ochotny jednat o jejich výši.

Pokud podle sociálních demokratů nebudou jimi navrhovaná opatření přijata nyní, slibují, že je  v případě volebního úspěchu po příštích volbách do Poslanecké sněmovny prosadí.

Další informace:

čssd.cz Financování politických stran a politické nadace