Nedopusťme znevolnění vysokých škol, vyzývají studentští aktivisté v petici

Vratislav Dostál

Iniciativa Za svobodné vysoké školy v pondělí zveřejnila prohlášení, které shrnuje postoje studentů nejen k chystaným reformám vysokého školsrví, nýbrž i k jejich ideovým východiskům. Petici již podepsala řada osobností z akademického prostředí.

Iniciativa Za svobodné vysoké školy v pondělí zveřejnila kritické prohlášení k chystaným reformám vysokých škol. Studenti odmítají plán ministra školství Josefa Dobeše na zavedení školného na vysokých školách. Současně upozorňují na snahu omezit akademické svobody.

„Předkládáme dnes veřejnosti prohlášení naší iniciativy, které shrnuje naše postoje nejen k aktuálně předloženým reformám, ale i k jejich ideovým východiskům a ke způsobu jejich prosazování. Společně s ním jsme připravili i jeho audiovizuální formu (video-manifest), na jejíž přípravě se podíleli studenti i několik pedagogů z celé České republiky. Chceme tímto zároveň vyzvat veřejnost, aby se k nám v zápasu za svobodné vysoké školy připojila. Podpisem prohlášení, zapojením se do Týdne neklidu, pozorností pro celou věc,“ uvedl za iniciativu v tiskovém prohlášení Michal Uhl.

„Demokratické společnosti mají podle našeho přesvědčení bez dalších poplatků umožnit vzdělání každému v závislosti na jeho schopnostech," píše se v prohlášení s tím, že studenti nehájí status quo veřejných vysokých škol. Podle svých slov ostatně znají jejich stav lépe než jakýkoli státní úředník či politik, který změny chystá.

„Není však alarmující, že k oběma věcným záměrům zákonů zaujaly Rada vysokých škol, Česká konference rektorů a drtivá většina akademických senátů odmítavá stanoviska? Proto nejenže oba oktrojované záměry odmítáme, ale rovnou zdůrazňujeme: problém návrhů nevězí v detailech a formulacích, které by snad lépe podal či vysvětlil chytřejší ministr,“ uvedli signatáři v prohlášení a zdůraznili, že odmítají ideový základ vysokoškolských reforem, jejich cíle i způsob prosazování.

Autoři reforem podle studentů totiž věří, že tržní princip a manažerské řízení jsou nadřazeny ostatním organizačním principům společenských institucí. „Odtud je už jen krok ke zkratkovitému pojímání vzdělání jako zboží, které si snad studenti ochmatají, poválí a koupí nebo nechají být a které pak prodají v podobě své kvalifikace na trhu práce,“ uvedli signatáři petičního prohlášení.

Podle nich je ale smysl a poslání vysokých škol v něčem jiném. „Spočívají v poznávání světa, pro některé i v jeho proměně, a v předávání poznaného ostatním. Učitel ani žák tu nejsou pouze jeden kvůli druhému nebo kvůli sobě samým, oba jsou tu pro vědu, obecnou i konkrétní,“ myslí si autoři dokumentu.

„Vysoké školy mají zároveň nezastupitelnou vzdělávací úlohu a vychovávají k síle nepodílet se na dopředu vytvořeném obrazu světa, tj. k samostatnému kritickému myšlení. V tom jsou výjimečné. Prospěch z této výjimky neschovávají pro sebe: v podobě veřejného statku slouží celé společnosti. A demokratické společnosti mají podle našeho přesvědčení bez dalších poplatků umožnit vzdělání každému v závislosti na jeho schopnostech,“ vysvětlili autoři výzvy.

Základní předpoklad pro existenci svobodných vysokých škol pak podle nich spočívá ve svobodě volit si a odvolávat své vedení, stanovovat, jak budou užity společností přidělené prostředky, a určovat, čemu se budou školy věnovat. Podle nich přitom vládou navrhované změny mají právě tyto svobody zkrátit.

I vysoké školy se tak podle iniciativy mají podřídit neviditelné ruce trhu. „Badatelé mají pracovat na objednávku, vyučující mají přednášet, co právě poptává pracovní trh, absolventi se mají stát fachidioty, produkty s dobře osvojenými dovednostmi pro něčí soukromý zájem. Vysoké školy mají být znevolněny,“ upozornili aktivisté z iniciativy Za svobodné vysoké školy a vyzvali akademickou obec, aby se tomuto znevolnění vysokých škol bránila.

K prohlášení se již připojila řada významných osobností nejen z akademického prostředí. Text podepsali například Tomáš Halík, Josef Jařab, Jan Keller, Jan Payne, Karel Vachek, Miroslav Petříček, Pavel Barša či Olga Sommerová a Vít Klusák.

Cílem petiční akce je přimět vládu, aby stáhla návrhy, které Dobeš přichystal. Nečasův kabinet by o nich měl jednat na konci února, na kdy studenti nesouhlasící s vysokoškolskou reformou chystají Týden neklidu.

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla před několika týdny s cílem usilovat o zachování svobodných vysokých škol a jejich samosprávy. Zároveň chtějí aktivně bránit přijetí současných návrhů reforem prosazovaných ministerstvem školství a vládou.

  Diskuse (2 příspěvky)
  February 13, 2012 v 21.59
  Iniciativu podporuji, podepsal jsem
  Jen bych dodal, že v článku mohl být umístěn přímý odkaz na webové stránky - ale to je jen drobnost.
  February 14, 2012 v 9.9
  Podepsat je možno na této adrese: