I studenti brněnské Masarykovy univerzity odmítají Dobešovu reformu

Vratislav Dostál

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity považuje — stejně jako pedogogové a studenti UK — reformu vysokého školství v podobě, kterou prosazuje ministerstvo školství Josefa Dobeše, za nepřijatelnou.

Zástupci studentů Masarykovy univerzity (MU) odmítají reformu terciálního vzdělávání v podobě, jakou navrhuje ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných. Ve svém stanovisku k reformě vysokého školství to uvedla Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity.

„Stejně jako studenti z jiných vysokých škol, i my jsme do poslední chvíle neztráceli naději. Naději, že se našim zákonným reprezentantům, tedy Radě vysokých škol a České konferenci rektorů, podaří přes všechny těžkosti s ministerstvem vyjednat rozumnou podobu návrhu reformní legislativy, kterou naše vysoké školství potřebuje,“ uvedli studenti v úvodu svého prohlášení.

Podle nich se nicméně jejich naděje rozplynula společně s odmítnutím všech návrhů, ke kterým se přihlásili v prosinci loňského roku. Ministr Dobeš totiž navzdory kritice z řad akademické obce, studentů, angažované veřejnosti i opozice za svou reforomou vysokých škol nadále stojí a předkládá ji kabinetu Petra Nečase ke schválení.

„Rádi bychom na příkladu z naší univerzity demonstrovali, že je možné přijímat i reformy, které bolí, ale není možné přijímat reformy, které škodí. Jako členové Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity jsme v uplynulém roce měli možnost vyjednávat o novém studijním řádu,“ dodali studenti Masarykovy univerzity s tím, že se jim nakonec po mnohdy bouřlivých diskusích s vedením univerzity podařilo najít konsenzus.

„Konsenzu jsme nakonec dosáhli díky tomu, že naši partneři byli korektní a při jednáních nikdy neporušovali zákony ani univerzitní předpisy. Jejich návrhy byly podložené ověřitelnými fakty a nikoli ideologií. Dále jsme věděli, že jim stejně jako nám jde o dobro univerzity a ne o partikulární zájmy. A také byli schopni ústupků v pro nás klíčových oblastech,“ vysvětlili studenti MU.

A právě neochota Josefa Dobeše naslouchat oponentuře z řad akademiků či studentů je vede k odmítnutí reformních zákonů.

„Výsledkem je návrh reformy, který české vysoké školství může nenávratně poškodit. Proto tuto reformu jednohlasně odmítáme a vítáme vznik nezávislých protestních aktivit a sami začínáme  pracovat na přípravě protestních akcí,“ dodali brněnští vysokoškolští studenti s tím, že k protestním akcím vyzvou všechny studenty Masarykovy univerzity a na základě navázání spolupráce se studentskými komorami akademických senátů jiných univerzit i celou brněnskou akademickou obec.

K reformě vysokého školství se vláda Petra Nečase zavázala ve svém programovém prohlášení. Loni pak ministr školství Josef Dobeš přišel s věcnými záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům, které by měla brzy projednat vláda. První upravuje fungování univerzit a školné, druhý spoření a půjčky na vzdělání.

Proti oběma se postavila Česká konference rektorů, Rada vysokých škol, opozice i odbory. Minulý týden pak s ostrou kritikou vystoupila akademická obec Univerzity Karlovy.