Brněnští studenti vyjdou na protest proti reformám do ulic

Vratislav Dostál

Brněnští studenti svolali na prvního února protestní pochod. Chtějí tak dát jednoznačně najevo svůj nesouhlas s podobou Dobešových reforem vysokých škol. Po ministrovi školství požadují, aby bral ohled na připomínky akademické obce.

Brněnští studenti plánují na příští týden protestní pochod proti reformám vysokého školství. Vedle nesouhlasu s reformami vysokých škol chtějí veřejnost seznámit se svými stanovisky k věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům.

Současně budou apelovat na ministra školství Josefa Dobeše z Věcí Veřejných, aby bral ohled na připomínky akademické obce. „Chceme ukázat zbytku republiky, že se umíme za své názory postavit a bít, že nejsme jen stroje, co chodí z přednášky na přednášku, ale o situaci na vysokých školách aktivně přemýšlíme," vysvětlila koordinátorka protestů Eva Majerová z Masarykovy univerzity.

Akce se uskuteční ve středu prvního února. „Pochod začne na Moravském náměstí před kinem Scala ve 14:00 a postupně se přesune kolem několika fakult několika brněnských univerzit před budovu Právnické fakulty MU, kde budou zástupci studentů prezentovat své připomínky,“ uvedl Jan Záhora z Mendelovy univerzity.

Podle Majerové budou na programu průvodu nejen proslovy studentských zástupců, nýbrž i alegorické ztvárnění pocitů, které studenti směrem k ministerstvu chovají. Pochod pak bude volně přecházet do otevřeného dialogu o stavu vysokého školství v zrcadle plánovaných změn, kterou zaštiťuje Iniciativa Brno za svobodné vysoké školy v aule Právnické fakulty MU.

Zde se budou podle studentů moci jednotliví účastníci dozvědět víc o plánovaných reformách včetně osobních názorů předních představitelů nejen brněnské akademické obce.

Podle studentů představuje připravovaný protest ojedinělý příklad spolupráce mezi studenty největších brněnských vysokých škol - Masarykovy univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity, Janáčkovy akademie múzických umění, Vysokého učení technického, Univerzity obrany a Mendelovy univerzity.

Podle nich to svědčí o vážnosti situace a míře jejich znepokojení.