Britská vláda pomůže poškozeným, posílí policii a zpřísní represe

Petr Jedlička

Britský premiér představil parlamentu kroky, které plánuje jeho kabinet učinit v reakci na poslední vlnu nepokojů. V rámci debaty došlo i na názorovou výměnu s lídrem opozice ohledně obecných příčin jevu.

Nové pravomoci policii, nouzovou pomoc a posun termínů pro platbu daně majitelům vyrabovaných obchodů i řadu dalších změn celé společnosti přislíbil premiér Velké Británie David Cameron během čtvrteční řeči, pronesené na mimořádné schůzi Dolní sněmovny parlamentu. Reagoval tak na vlnu rabování, nepokojů a násilných střetů, ke kterým docházelo během uplynulých pěti noci v Londýně a dalších anglických městech.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Cameron v úvodu projevu označil proběhnuvší činy za akty „ryzí a prostoduché kriminality“ a slíbil, že vláda nedopustí, aby „kultura strachu ovládla britské ulice“. Dále ocenil statečnost police a konstatoval, že jistá nedůslednost její počáteční reakce vycházela ze skutečnosti, že chybně vyhodnotila první nepokoje jako akt občanského protestu, ne jako obyčejné zločinné jednání.

Pak už premiér přistoupil k výčtu konkrétních ponaučení a změn, jež budou podniknuty v reakci na poslední dění. BBC shrnuje slíbené do desetibodového výčtu:

1) bude prozkoumáno, jakým způsobem, v jakém rozsahu a za jakých podmínek je možné zamezit lidem komunikovat prostřednictví sociálních sítí, pakliže získají odpovědné úřady jistotu, že tato komunikace složí k plánování násilí, nepokojů a kriminálních činů

2) bude prozkoumáno, jakým způsobem a do jaké míry je potřeba změnit normy upravující vyhlašování zákazu nočního vycházení a rozpouštění pouličních srocení

3) polici bude dána pravomoc přikázat v určitém okamžiku a na určitém místě občanu se zahalenou tváří, aby ji odhalil. Možnost vydání tohoto příkazu bude podmíněna podezřením, že dotyčný páchá či hodlá spáchat trestný čin

4) budou rozšířeny možnosti soudů udělovat přísnější tresty

5) bude zváženo, zda a do jaké míry umožnit vlastníků pronajímaných nemovitostí, spadajících do kategorie sociálního bydlení, vypovědět smlouvy pachatelům trestných činů

6) bude vypracován celonárodní plán systematického boje s gangy inspirovaný zkušenostmi z USA, konkrétně z Bostonu

7) ze státního rozpočtu budou vyčleněny prostředky na výplatu „legitimních“ náhrad za zničený majetek (tento závazek vyplývá z doposud platného zákona z předminulého století, dle něhož je za určitých okolností možné žádat náhradu za zničení nepojištěného majetku na policii)

8) ze státního rozpočtu bude vyčleněno 10 milionů liber (300 milionů korun), jež budou přerozděleny místní správě na opravy zničené infrastruktury, úklid ulic a drobná bezpečnostní opatření

9) ze státního rozpočtu bude vyčleněno dalších 20 milionů liber (600 milionů korun), jež mají pomoci obchodníkům v postižených oblastech začít znovu co nejrychleji provozovat svou živnost. Postiženým obchodníkům bude zároveň umožněn jistý odklad v platbě daní

10) vláda přispěje z rezervních fondů rodinám, jejichž bydliště bylo při nepokojích vypáleno, na nouzové ubytování

Počet zadržených stoupá

David Cameron dále uvedl, že zvýšený počet policistů bude hlídkovat v ulicích anglických měst až do konce víkendu. Přes čas mají též pracovat magistrátní soudy, které vyslýchají chycené výtržníky a jež je následně předávají trestním soudům. Povolání armády, k němuž vyzývali někteří pravicoví poslanci v minulých dnech, označil premiér za „až poslední možnost“.

Policie současně pokračuje v analýze záznamů z pouličních kamer a provádí razie v domech rozpoznaných pachatelů. Počet zadržených roste dle agenturních zpráv každou hodinou. Podle těch z čtvrtečního podvečera je jich už přes 1500.

Britská média zároveň připomínají, že policii významně pomáhají četné popisy a videozáznamy činů, které jí posílají řadoví občané. Několik desítek výtržníků bylo též dopadeno na základě zachycených facebookových zpráv.

Policie konečně vydala i novou sérii bezpečnostních doporučení pro obyvatele oblastí zasažených, dle nichž by měli postupovat v následujících dnech. Mezi radami se objevuje například výzva maximálně omezit noční přesun ulicemi či apel na dřívější uzavření obchodů.

Otázka příčin

V Dolní sněmovně britského parlamentu navázala na Cameronovo vystoupení debata o příčinách a dalších přesazích minulého dění. Dosud neobjasněná smrt Marka Duggana — tottenhamského usedlíka a podle policie recidivisty, který byl před týdnem zastřelen při zátahu na držitele neregistrovaných zbraní — byla dle britského premiéra pouze výmluvou. Nepokoje a výtržnosti lze podle něj hodnotit jen jako individuální zločiny, za něž v případě nezletilých pachatelů spoluodpovídají jejich rodiče. Vláda má podle premiérova názoru (v rovině čisté prevence) prosazovat opatření, která pomohou v návratu kázně do škol, restauraci systému, ve kterém se práce vyplácí, a obnovení úcty k právu a autoritám.

Všichni dopadení viníci budou dle Camerona potrestáni přísně a jenom dle příslušných zákonů, tedy bez ohledu na obecné sociální jevy, které spoluutvářejí jejich chování.

Podle politického komentátora BBC Iaina Watsona se premiér celým svým vystoupením snažil zdůraznit prostě-zločinnou stránku věci na úkor ostatních: systémových a zejména politických. Na ty naopak upozorňoval v navazujících vystoupeních zvláště předseda Labour Party Ed Miliband. Lídr opozice položil premiérovi například otázku, zda vláda nyní přehodnotí plán 20prcentního snížení výdajů na policii a rušení sociálních programů. Cameron odvětil, že podle mínění kabinetu je možné bezpečnost v ulicích udržet, aniž by bylo třeba upustit od čtyřletého úsporného plánu, a že jde především o problém osobní odpovědnosti (výtržníků a jejich rodin), nikoliv problém zdrojů.

Miliband zakončil názorovou výměnu konstatováním, že jsou přes tuto nepopiratelnou dimenzi věci (tj. přes rozměr osobní odpovědnosti pachatelů) odpovědni i politikové, a to „ohromné většině mladých lidí, jež dodržují právo“, a které má být umožněno „dosáhnout na lepší“ než jejich rodiče.

O hledání obecných příčit nepokojů se pokoušela i řada nejrůznějších sociálních vědců, které zvala do živého vysílání BBC v minulých dnech. Tito se v zásadě shodli, že činy páchali příslušníci sociálně znevýhodněných či vyloučených vrstev, a to bez přímé vazby na původ, etnikum nebo náboženství.

„Spotřební kultura je vychovala k obdivu k luxusnímu zboží, které si nemohou dovolit,“ uvedl doslova jeden z pozvaných sociologů. „A usedlá společnost jim současně ukazuje, že pro ni zůstávají pouze přítěží a problémem svého druhu. Tito jedinci nenacházejí důstojné uplatnění, uznání ani legální možnost, jak si vytoužené statky legálně opatřit. Zboží si proto berou ilegálně a řáděním v ulicích vybíjení svou frustraci,“ doplnil sociolog.

O vývoji v předchozích dnech viz podrobně zde, zde, zdezde.

Další informace:

BBC News David Cameron: Police admit they got riots wrong

BBC News Riots: Think again on police cuts, says Ed Miliband

The Guardian UK riots: Cameron statement and Commons debate

The Independent PM vows to bring order to streets

  Diskuse
  August 12, 2011 v 9.0
  Doplnění + Aktualizace
  Podobně jako při minulé noci panoval i tuto (ze čtvrtku na pátek) v anglických městech klid. Počet obětí nepokojů se přesto zvýšil na pět, jelikož v londýnské nemocnici zemřel 68letý muž. Podle agentur podlehl zraněním, které utrpěl při požáru svého domu ve čtvrti Ealing v pondělí.
  August 12, 2011 v 21.8
  Kamarádka z anglického Southamptonu na můj dotaz dnes odepsala
  Yes, these riots are quite worrying. I think
  partly it is due to lots of young people being badly educated and unable to get jobs, and bored with nothing to do, and often out of control in one-parent families. The first riots in Tottenham were sparked off by a killing by police in unknown circumstances, and then disaffected youth in
  other big towns copied Tottenham and thought they would take advantage of the situation by starting fires and breaking into and looting shops. Things seemed to have calmed down now, and I hope will stay calm.
  SH
  August 13, 2011 v 20.17
  "Božská" útěcha
  V Norsku se utěšují, že masový vrah je naprostý individualista. V Británii zase, že nepokoje, vzniklé z jasně etnického důvodu, byly zneužity kriminálníky a zdivočelou mládeží. Taková prostoduchost je podle mne daleko nebezpečnější, než události samotné.
  August 13, 2011 v 21.3
  Proč si pane Hošku myslíte, že
  nepokoje v Britanii vznikly z etnických důvodů? Nepředcházela jim snad vlna demonstrací proti zvyšování školného a dalším neoliberálním škrtům?
  Díky za Váši odpověď.