Demokracie nebo dluhokracie?

Kateřina Svíčková

O řeckém dluhu již bylo a ještě bude hodně napsáno a řečeno. Nedávno debatu obohatil i dokumentární film Debtocracy („Dluhokracie“), který ji rozšířil o radikální kritickou perspektivu.

O řeckém dluhu již bylo a ještě bude — zaslouženě — hodně napsáno. Nedávno se do proudu debaty připojil i dokumentární film a rozšířil ji o radikální kritickou perspektivu. Film Debtocracy („Dluhokracie“), který je volně přístupný na internetu, byl natočený řeckými autory. Je motivován snahou pochopit kořeny dluhu, postavit proti sobě okolnosti jeho splácení a negativní důsledky současného krizového režimu na řeckou společnost a představit možnou alternativu.

Tato alternativa je založena na konceptu legitimního a nelegitimního dluhu, která je ustavena i v mezinárodním právu. Podstatou konceptu je, že pokud je dluh způsoben nelegitimním režimem pro účely, které neslouží zájmu obyvatelstva státu nebo jdou přímo proti němu, pak tento dluh není vymahatelný. O to spíše, pokud jsou si věřitelé vědomi předcházejících dvou okolností.

Aplikace tohoto konceptu na řeckou situaci je samozřejmě diskutabilní stejně jako celkové vyznění a argumentace filmu. Koncept dluhového auditu, který film přibližuje jako součást řešení, však stojí za pozornost. Jedná se o nezávislé a veřejné přezkoumání složení a příčin dluhu a výzvu k takovému přezkoumání v březnu tohoto roku podepsala řada osobností a zástupců řecké občanské společnosti, odborů a politických stran.

Výsledky takového auditu dozajista přinejmenším mohou obohatit a posunout dále veřejnou diskusi a vést k informovanějším politickým a ekonomickým rozhodnutím, jak dluhovou krizi řešit. Pomohly by snad také odstranit některé z mýtů, které o příčinách a povaze řecké krize a o jejím řešení kolují — jak se o to již také snaží mnozí jiní. Není divu, že zpozornělo i Irsko, kde vznikla podobná iniciativa. A lepší veřejné porozumění zadlužení vlastní země by jistě nebylo na škodu ani jinde — i proto stojí za to tento proces a jeho výsledky pozorně sledovat.

Debtocracy

Text vychází v rámci projektu Kritická ekonomie, jehož je Deník Referendum partnerským médiem.

  Diskuse
  MT
  July 1, 2011 v 14.7

  řecký dluh nebyl způsoben nelegitimním režimem.

  Řecko je Starý vyspělý svět ve zvětšovacím skle.


  MN
  July 1, 2011 v 14.38
  A co u nás?
  Trochu mne překvapuje, že analýzu našeho zadlužení také nikdo nezpracoval, určitě ne ve formě vhodné pro širokou veřejnost. Je také škoda, že dokument Deptocracy dosud není otitulkován v češtině. Zřejmě ani nikdo nemá zájem, aby tento film byl odvysílán v ČT. Za těchto okolností je veškeré tlachání o nějaké revoluci zcela mimo...
  SH
  July 24, 2011 v 8.58
  Zatím utopie.
  V dobách studené války vznikla příliš „pragmatická“ mezinárodní politika. Sebetyranštější režim, pokud byl protisovětský, byl uznáván a podporován „svobodným světem“. Poslední léta se to jen trochu modifikovalo. Který stát je vyloženě proamerický, ten není „darebáckým“, byť by byl naprosto nelegitimní u obyvatelstva vlastní země. Takže která vláda vlastně „páchá“ nelegitimní dluhy?
  Nejrozumnějším řešením je nepůjčovat.