Ombudsman požaduje po poslancích osm změn zákonů

Vratislav Dostál, ČTK

Po zkušenosti s nepřijatými doporučeními z minulých let se ombudsman rozhodl předložit Sněmovně v rámci své každoroční zprávy o činnosti pouze osm doporučení na změnu či přijetí nové právní úpravy. Těchto osm doporučení ombudsman považuje za zásadní.

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský doporučil poslancům osm změn zákonů či předpisů. Úpravy, které navrhl, mají pomoci například nezaměstnaným, sirotkům i chovancům psychiatrických léčeben.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Varvařovský počet podnětů zredukoval na ty, které považuje za opravdu zásadní, řekl ve čtvrtek novinářům. Jeho předchůdce Otakar Motejl dával poslancům každý rok dvoj až trojnásobek doporučení. Poslanci mu však obvykle vyhověli v malé míře.

U zákona o zaměstnanosti poslední novela podle Varvařovského popírá smysl a účel odstupného. Podporu v nezaměstnanosti podle novely hned po ztrátě zaměstnání nedostane člověk, kterému přísluší odstupné. Neřeší se ale, zda člověk odstupné skutečně dostal. Dopadá to například na lidi, kteří dají výpověď, protože jim zaměstnavatel neplatí mzdu. „Je naivní se domnívat, že někdo, kdo půl roku neplatil mzdu, zaplatí odstupné," řekl Varvařovský.

Podle ochránce zákonem formulovaná hypotéza, že zaměstnanci „přísluší“ odstupné, je však naplněna a výplata podpory v nezaměstnanosti se tak odsouvá o tři měsíce. Evidovaní uchazeči o zaměstnání se tak kvůli formulační nepřesnosti dostávají do existenčních problémů, což podle ochránce jistě nebylo úmyslem zákonodárců. Doporučuje proto Poslanecké sněmovně přijetí novely zákona o zaměstnanosti, která by slovo „přísluší“ (u odstupného) nahradila slovy „bylo vyplaceno“.

Ombudsman vyzval také k přijetí právní úpravy, která by jasně vymezila používání omezovacích prostředků v psychiatrických léčebnách. Navrhl také upravit zákon o odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi. Zákon obsahuje podmínku, že majetek tam lidé museli nechat ve vymezeném ani ne půl roce na přelomu let 1938 a 1939. Část československých občanů se však v tomto datu nestihla evakuovat, například kvůli bojům v regionu. Kvůli několika dnům nebo týdnu jim tak odškodnění uniklo.

Veřejný ochránce práv vyzval, aby na sirotčí důchod měly nárok i děti, jejichž rodiče neplatili po potřebnou dobu důchodové pojištění. Navrhuje také, aby se o veřejné silnice nestaraly nejmenší obce, které na to nemají úředníky, ale obce s rozšířenou působností. „Správa pozemních komunikací je natolik složitá, že není v silách malých obcí ji zvládnout," uvedl ombudsman.

Ochránce si také přeje změnit postavení autorizovaných inspektorů, aby proti jejich certifikátu, který nahrazuje stavební povolení, existoval opravný prostředek. Další navržené úpravy zákonů se týkají komerčních spisoven a památkové péče.

Varvařovský zpracovával jako ombudsman první zprávu. Ve funkci je od loňského září, kdy nahradil zesnulého Otakara Motejla.

    Diskuse