Ombudsman radí rodinám i úřadům, čím nahradit zrušené dávky

Hana Holcnerová

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský doporučil úřadům, jak by měly postupovat v případech žádostí sociálně slabých rodin o finanční příspěvek. Sociální příplatek vláda zrušila. Ochránce proto připomenul možnosti, které chudým rodinám zbývají.

Rodiny, které přišly v důsledku úsporných opatření vlády o příspěvky v sociální oblasti, mohou žádat o jiné dávky. Možnosti vyjmenoval v tiskové zprávě veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Nový ombudsman se taktéž v minulých dnech obrátil na krajské úřady s doporučením, jakým způsobem by měly postupovat při řešení dopadů úsporných opatření v sociální oblasti, a v tomto smyslu informoval i ministerstvo práce a sociálních věcí. V příslušném komuniké dále zdůraznil, že po zrušení sociálního příplatku se v letošním roce některé rodiny s nezaopatřenými dětmi dostaly do tíživé sociální situace, neboť ztratily příjem, na němž byly existenčně závislé.

Ochránce radí dvěma okruhům postižených rodin. Jedno doporučení se týká rodin, které sociální příplatek, pro rok 2011 zrušený bez náhrady, dosud nepobíraly, druhé těch, které dávku už v minulosti využívaly.

První okruh rodin může požádat sociální odbor o příspěvek na živobytí a o doplatek na bydlení. Příspěvek na živobytí je opakovanou dávkou pomoci v hmotné nouzi. Tyto rodiny mohou zvážit i podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. Ta slouží k úhradě nákladů spojených s výchovou dětí, tedy například na vzdělání nebo zájmovou činnost.

Rodiny, které už byly příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, by měly požádat o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení sociálním vyloučením, o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, případně o mimořádnou okamžitou pomoc ke krytí odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností dítěte.

    Diskuse