Jak se dělá politické zpravodajství v České televizi

Jan Kubíček

Několik transkribovaných úryvků z nedělních Otázek Václava Moravce a přepis reportáže z večerních Událostí umožňuje sledovat diskurzivní praktiky českých politiků a České televize. Autor je následně komentuje.

Expozé

Po Moravcově pravici Miroslav Kalousek, ministr financí. Od začátku se zdá unaven. Zřejmě zmožen mediální pozorností předchozích dní. Stále vzdychá, cosi si mumlá, reaguje podrážděně. Po Moravcově levici Přemysl Sobotka, bývalý ministr financí a čerstvě zvolený předseda ČSSD. Působí svěže a sebevědomě. Zřejmě posílen nedávným zvolením. Mluví plynule a rázně, argumentuje věcně a logicky.

Z první hodiny Otázek

Miroslav Kalousek: „My chceme daně zjednodušit a snížit. Ale tím pádem musí být pro všechny rovné podmínky. To znamená výjimka pro jednoho je diskriminace pro druhého. Takže daně budou zjednodušeny, v žádném případě nebudou zvýšeny, naopak budou sníženy.“ Následně ukazuje dva obrázky znázorňující zjednodušení daňového systému. Na prvním obrázku obdélníček s nápisem daňový subjekt. Proti němu pět dalších obdélníčků, ke každému z nich vedou šipky. Zobrazuje daňový systém dnes. Na druhém obrázku daňový systém po reformě: obdélníček s nápisem „daňový subjekt“, od něj šipka do domečku s nápisem JIM (nepodařilo se mi bohužel zjistit, co to znamená).

(…)

Bohuslav Sobotka: „Je třeba dívat se na věci komplexně. (…) Já bych si dovolil polemizovat ještě s dvěma nebo třemi důležitými větami, které na začátku řekl pan ministr Kalousek. Za prvé o tom, že vláda snižuje daně. Já myslím, že to nemůžete myslet vážně…“

Miroslav Kalousek: „Smrtelně.“

„…v situaci, kdy chystáte sjednocení DPH na 23 %. To je přece dramatické zvýšení daní, které nepochybně u všech rodin, u jednotlivců, důchodců, u rodin s dětmi překryje dopad tady těchto kosmetických změn, které navrhujete u daně z příjmu u fyzických osob.“

(…)

Miroslav Kalousek: „Pan předseda správně říká, že je potřeba podívat se na věci komplexně. Podívejme se na to tedy komplexně.“ Ukazuje jednoduchý graf, který znázorňuje snižující se daňovou kvótu, čímž chce podpořit své tvrzení o snižování daní.

(…)

Bohuslav Sobotka: „K tomu grafu, který zde ukázal pan ministr. To přece není daňové zatížení rodin, už vůbec to není daňové zatížení pracujících rodin a už vůbec to není zatížení středních vrstev, protože vy do toho grafu započítáváte i snižování daní firmám. Co já jako občan, co důchodce, co rodina s dvěma malými dětmi má z toho, že vy snižujete daně Komerční bance nebo je snižujete ČEZu nebo je snižujete TransGazu? Vůbec nic z hlediska jejich rodinného rozpočtu.“

(…)

„Pokládám za jistou formu masochismu, že když máme státní dluh 140 milionů korun, tak se pan ministr chlubí poklesem daňové kvóty.“

Z druhé hodiny Otázek

Václav Moravec: „Teď mi ale ještě řekněte, ty benefity, jako jsou stravenky a režijní jízdenky — protože u vás jsou zaměstnanci, odborový svaz, sdružení železničářů, tudíž myslíte si, že dojde třeba k použití výhružky zastavení provozu na železnici, pokud se budou rušit stravenky, když ministr přichází s tím zaměstnaneckým benefitem pro všechny v odpočtu tří tisíc korun?“

(…)

Bohumír Dufek, šéf Asociace samostatných odborových svazů: „Pokud jde o určité benefity zaměstnanců, no tak pan ministr musí počítat s tím, že si to jen tak líbit nenecháme, protože pokud se stát dostal do finančních problémů, tak neustále experimentoval na daních zaměstnanců a občanů České republiky, takže může počítat s tím, že se tomu budeme velice tvrdě bránit, a pokud nám dají naši členové mandát, míníme jít až do generální stávky.“

Václav Moravec: „Můžete tedy jít do generální stávky kvůli režijkám či stravenkám?“

Bohumír Dufek: „To se týká celého daňového systému.“

Václav Moravec: „Celého daňového systému.“

(…)

Václav Moravec (k Miroslavu Kalouskovi): „Připouštíte si, že to může zůstat u režijních jízdenek i stravenek, protože odbory, jak jsme slyšeli od Asociace samostatných odborových svazů od Bohumíra Dufka, je ochotna jít i do generální stávky kvůli těmto benefitům?“

Reportáž ve večerních Událostech

Moderátorka: „Ministr financí Kalousek má v plánu zjednodušit současný výběr daní. Chce, aby se sociální i zdravotní pojištění i daně platily na jediném místě. Je to součást jeho daňové reformy. Proti ní dnes v Otázkách Václava Moravce vystoupily odbory a hrozí generální stávkou.“

Reportér: „Výběr daní a sociálního pojištění je dnes podle vlády složitý. Ministr financí Kalousek plánuje, že to v rámci své reformy zjednoduší, lidé budou podávat už jen jedno přiznání. Na vysvětlenou si Kalousek do České televize přinesl názornou pomůcku.“

Kalousek: „Já se omlouvám, že jsem sem dneska přinesl nějaké grafy, já jsem to deset let neudělal, dalších deset let to neudělám. Tohle je dnešní systém,“ ukazuje první obrázek, „tohle je daňový poplatník a tady musí se všemi komunikovat. A tohle bude konečný cíl. Daňový poplatník, jedno státní místo…“ ukazuje druhý obrázek, ten s domečkem.

Reportér: „Kalousek tak plánuje, že lidé ze svých příjmů odvedou 32 procent jako složenou kvótu. Stát si pak sám rozdělí část na sociální, část na zdravotní pojištění a část na daně. A to je mimochodem dokonce méně, než lidé platí dnes, protože tato daňová kvóta je dnes kolem 35 procent.“ Objevuje se obrázek, na němž je číslo 35 %, od kterého vede šipečka k číslu 32 %.

Bohuslav Sobotka: „Jedno místo je dobrá koncepce. Jde to strašně pomalu, protože v roce 2006, když jsem odcházel z ministerstva financí, tak už tato koncepce byla na stole a začali jsme na ní pracovat.“

Reportér: „Celá změna by navíc měla prospět státní kase. Kalousek totiž počítá, že propustí až 40 % úředníků, kteří se výběrem peněz zabývají. Sobotkovi ani odborům se ale nelíbí zbytek plánované reformy, především jim vadí to, že chce zrušit velkou část daňových výjimek, například odpočtů u hypoték nebo zvýhodnění stravenek.“

Bohumír Dufek: „Pokud nám dají naši členové mandát, míníme jít až do generální stávky.“

Václav Moravec: „Můžete tedy jít do generální stávky kvůli režijkám či stravenkám?“

Bohumír Dufek: „To se týká celého daňového systému.“

Komentář

První část názorně ilustruje argumentační rétoriku pravice a levice. Kalousek se uchyluje k účelovým zjednodušením, která jsou stále průhlednější, což nejlépe ilustruje tvrzení o snižování daní. Sobotkova argumentace je naproti tomu souvislá, přesná a logická.

Druhá část pak ukazuje persvazivní způsob, jakým Václav Moravec vede dialog: formulací otázky předem podsouvá odpovědi, není schopen reagovat na jinou odpověď, než jakou očekával, vkládá do výroků ostatních své předpřipravené interpretace. Puntičkáři si mohou rýpnout i do jeho nesouvislé větné stavby plné anakolutů (vybočení z větné vazby).

Za nejzajímavější však považuji ukázku třetí, ve které můžeme sledovat, jakým způsobem Česká televize z události (či terminologií mediálních studií „pseudoudálosti“), za niž můžeme považovat Otázky Václava Moravce, vytváří zprávu. Rozpor mezi dojmem, který získá o daňové reformě divák Otázek a divák večerních Událostí je propastný. Hlavním sdělením se v reportáži stává marginální část reformy týkající se zjednodušení daňového systému, „zbytek“ reformy je pak zredukován na zaměstnanecké benefity, které jsou předkládány jako hlavní důvod nesouhlasu opozice a odborů, reportáž navíc přejímá Kalouskův demagogický argument o snižování daní, který dokonce podtrhne vlastním grafem. Způsob, jakým je událost sestavena (volba výroků, interpretace v mezititulcích, konceptualizace jednotlivých účastníků) nás vede k přesvědčení, že už nejde o nevědomou tendenčnost, nýbrž že Česká televize záměrně manipuluje veřejným míněním, aby podpořila současnou vládu.

Pokud budeme nedělní Otázky Václav Moravce a jejich následnou interpretaci v Událostech vnímat jako alegorické zobrazení současné politické situace, vyjde nám následující obrázek. Vláda je velice unavena permanentním sebeospravedlňujícím monologem, který musí vést, aby legitimizovala své asociální reformy, její argumentace je stále méně důvěryhodná. Opozice naproti tomu je v dobré formě, je dobře připravena sociální stát bránit, učí se racionální, dobře vystavené a nepopulistické argumentaci. Může přitom počítat s podporou odborů. Média pak budou dělat vše pro to, aby zastřela skutečný stav věcí.

  advertisment
  advertisment
  Diskuse
  HP
  March 23, 2011 v 10.14
  "Tiskové konference" na ČT
  se nesou ve stejném duchu. Zejména tiskové konference vládních politiků vypadají tak, že politik přednese svůj text zřejmě před prítomnými novináři. Jeho vystoupení je na televizní liště inzerováno delší dobu předem, tak si na něj divák počká. Poté očekává diskusi s novináři, kteří mají ve svém popisu práce klást otázky na tělo a tím vlastmě zastoupit diváckou obec. Ovšem! To už teď na ČT nějak není v módě. Místo diskuse s novináři, která snad ve studiu probíhá, se bezprostředně po projevu politika objeví televizní moderátor(ka) a odrecituje vybrané věty z projevu, občas se přitom koukne do svým poznámek. Pak se připojí politolog (Šídlo nebo Pecháček-toto druhé jméno snad nekomolím, nemám na jména paměť) a konsultují si s moderátorem (moderátorkou) své dojmy z vystoupení, jinak než konsultace to nazvat nelze, otázky samy už jsou návodné a předesílají možný způsob odpovědi. Kopnout do televize mám chuť už v tom momentě, kdy je uříznuta diskuse s novináři!
  MN
  March 23, 2011 v 12.3
  Tendenčnost v ČT
  Na toto téma se v alternativních médiích objevily už desítky článků. Tento je jen další v řadě. V žádném článku však nebyl jediný náznak toho, co proti tomuto stavu dělat. Opravdu se s tím nedá nic dělat? Zaměstnanci ČT mají bezpochyby více čí méně nadprůměrné platy, tudíž jim politika ODS, která jim snižuje daně a odvody do solidárního pilíře, plně vyhovuje. Nemůžeme tedy očekávat, že budou propagovat opačné názory.
  Pane Nováku,
  co proti tomuto stavu dělat, je dobrá otázka. Minimálně na to můžeme upozorňovat a tím zvyšovat kritickou recepci médií.
  MN
  March 23, 2011 v 17.14
  Upozorňování
  v DR nebo BL je bohužel házením hrachu na zeď. Co takhle si někdy vyjít na Kavčí hory, počasí se už lepší...
  March 23, 2011 v 18.49
  Výborně - námět na seriál
  Z analýzy otázek Václava Moravce a následných večerních zpráv by šlo udělat pěkný seriál. Kdyby měl autor chuť a dost času, tak bych se stal jeho pravidelným čtenářem.
  March 23, 2011 v 21.39
  Oprava a omluva
  V mém přepisu se objevují chybné číselné hodnoty, DPH se má sjednotit nikoliv na 23%, ale na 17,5 %, státní dluh není 140 milionů, ale 130 miliard. Nevím, kde jsem tato čísla sebral, zřejmě jistá forma dyskalkulie. Tímto se omlouvám čtenářům i Bohuslavu Sobotkovi.
  Pane Šimso,
  děkuji za námět, jistě by to bylo zajímavé, ale právě času, chutě, a jak je vidět, ani důslednosti se mi příliš nedostává. Nicméně, pokud by se někdo takovému seriálu věnoval, stal bych se i já jeho pravidelným čtenářem...
  VF
  April 8, 2012 v 14.25
  Po dnešku z někdejšího jakéhos takéhos Moravcova kreditu už nezůstal kámen na kameni!
  Nevím jestli mne nešálily smysly, ale nepřipadaly Vám ostatním dnes v první hodině OVM oba pánové jak dvě hrdličky?
  Neměla by ČT spíš vkládat tento už v podstatě nový formátdo reklamních bloků mezi seriály, za peníze anonymních dárců z účtů v zahraničí?
  PM
  April 8, 2012 v 20.39
  Moravec je čecháček
  řekl můj neomalený známý. Vyslovil možná přání, po nadpartajním žurnalismu.