Nový Bydžov není sám! Nebo je?

František Kostlán

V sousedním Německu je pravidlem, že vždy, když tam pochodují (neo)nacisté, občanská společnost jasně ukáže svůj nesouhlas s jejich ideologií a počínáním. Podobnou příležitost máme i my tuto sobotu v Novém Bydžově.

Účastním se - coby signatář prohlášení a člen pořádající iniciativy - akce pod názvem Nový Bydžov není sám! Jde o prohlášení této iniciativy a o nenásilné shromáždění v Novém Bydžově, kterým chtějí slušní lidé vyjádřit protest proti neonacismu a pochodům krajně pravicových extremistů. A také proti pojímání kriminality, které se dopouštějí někteří Romové, paušalizujícím způsobem, na  principu kolektivní viny a při záměrném opomíjení presumpce neviny - obojího se dopouštějí nejen extremisté, ale i bydžovský starosta Pavel Louda (ODS) a další politici.

Shromáždění z nenávisti

V prohlášení iniciativy Nový Bydžov není sám! krom jiného zveme na shromáždění v Novém Bydžově, které pořádáme v sobotu 12. března od 11.00 hodin, v ulici U Hřiště. Dále zde píšeme i toto:

„…na sobotu 12. března svolala Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) shromáždění spojené s pochodem v Novém Bydžově. Údajně jde o shromáždění ,Proti zvyšující se kriminalitě'. Po zkušenostech s předchozími podobnými demonstracemi v litvínovském Janově a Přerově se domníváme, že jde ve skutečnosti o shromáždění z nenávisti, které má za účel využít ,protiromského naladění' části společnosti k získání politických bodů pro DSSS a nedemokratické myšlenky, které představuje. Věříme v demokratické zásady ČR, mezi které patří respekt k důstojnosti a lidským právům, právo na spravedlivý proces a jeho součást princip presumpce neviny. Tyto hodnoty jsou ohroženy… Odsuzujeme všechny kriminální činy, které se v Novém Bydžově staly, ale odmítáme princip kolektivní viny a jsme proti tomu, aby tyto činy sloužily jako záminka k protiromské rétorice. Chceme proto směrem ke shromáždění neonacistů aktivně vystoupit a žádáme Vás o podporu a zapojení se do společné iniciativy…. Úspěch naší akce záleží na vás všech, kdo přijedete do Bydžova vyjádřit přesvědčení, že novobydžovská situace bude řešena v souladu se zákony naší země a jejími ústavními principy.“ (Více zde.)

Cikáni znásilnili, město chystá opatření

Jak se to všechno seběhlo? Vezmu to časově posloupně:

V Novém Bydžově se vyskytuje několik Romů (nikdo nezná přesně jejich počet), kteří se dopouštějí kriminality či dávají ostatním ostentativně najevo, že oni dělat nemusejí, protože pobírají dávky - a vůbec se někdy chovají podivně. Páchání kriminality a toto jejich jednání se nelíbí ani starousedlým a dalším bydžovským Romům.

Vedení města dlouho razilo různé programy na integraci Romů, ale - i z toho důvodu, že do Bydžova přišli noví Romové - mu před nějakým časem došla trpělivost. Poslední kapkou bylo to, že jeden z Romů údajně znásilnil dívku (to „údajně“ tam píšu kvůli tomu, že každý z nás má nárok na to, aby jeho činy byly brány v rámci presumpce neviny: dokud není odsouzen, nemůže být brán jako jistý pachatel).

Potom následovala rozsáhlá mediální invaze vedení města, především starosty Loudy, která spočívala v hrubém paušalizování, v hlásání principu kolektivní viny a popírání presumpce neviny. Podle novobydžovského starosty (a dalších) jsou všichni Romové nebezpeční zločinci, námitky proti paušalizaci nepřipouští. Těm Romům, kteří za ním přišli a sami odsoudili kriminalitu, řekl sice cosi na způsob omluvy, ale vzápětí v prohlášeních pro média opět naházel všechny bydžovské Romy do jednoho pytle.

Odeesák Louda začal nejen pěkně zostra, ale též velmi hloupě, ba primitivně a populisticky:

Napsal oficiální prohlášení, které vyvěsil na městskou webovou stránku. Prohlášení nazval „Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření.“ O Romech zde mimo jiné napsal tyto generalizující odsudky: 

 • Podlední kapka nenávisti občanů k cikánům přetekla. 
 • V Novém Bydžově slouží muži Policie ČR ve dvou. Pokud jsou vyjetí mimo město, neboť jejich správní území je širší, je město bez ochrany a cikáni vesele řádí, řvou, vyhrožují, ohrožují noži, kradou, znásilňují. 
 • Čas, kdy slušný občan pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavičkách na náměstí a spokojeně klábosí. 
 • Všechny tyto aktivity občané odsuzují, nechtějí je, chtějí, aby cikáni zmizeli. Ale jak? Město má svázané ruce zejména státní legislativou, která neumožňuje radikální opatření tak, aby mu nehrozili žaloby za diskriminaci. (Více zde.)

Následující televizní reportáž shrnula Loudova tvrzení do této věty: Počet Romů narostl za posledních pět let na 5 % , roztahují se ve městě, otravují, kradou, znásilňují. „Kdyby vám někdo znásilnil dceru, tak určitě nebudete prohlašovat, že milujete Cikány,“ uzavřel Louda své prohlášení pro Českou televizi dalším paušalizujícím odsudkem. Tímto svým počínáním de facto do Nového Bydžova pozval extremisty, následovalo dění, které jsme mohli sledovat nejlépe v litvínovském Janově.

Spolupráce s extremisty řešení nepřinese

Loudova slova si vzali za svá někteří novobydžovští občané, kteří společně s představiteli Dělnické strany sociální spravedlnosti společně uspořádají demonstraci „proti kriminalitě“. A protože kriminality se podle nich i podle městem hlásané kolektivní viny dopouštějí všichni Romové bez výjimky, je jejich demonstrace protiromská. K těmto pořadatelům se přidaly ty nejhorší militantní neonacistické organizace, které v ČR existují: Autonomní nacionalisté a Národní odpor, tedy násilničtí náckové, primitivové schopní všeho.

I zde se však tato akce mine účinkem, stejně jako v Janově. Ti novobydžovští občané, kteří si od spojení s DSSS, Národním odporem a Autonomními nacionalisty slibují řešení problémů, budou zklamáni. Jejich problémy nevyřeší paušalizace ani neonacismus — nacismus není názor, ale zločin a nenabízí žádná řešení, kromě odstranění a fyzické likvidace údajných nepřátel. Nacistům a dalším extremistům také nikdy nešlo o řešení problémů, ale o uchopení moci a následnou likvidaci demokratického režimu. Z logiky věci plyne, že kdyby neexistovali Romové, museli by se je náckové vymyslet.

Věci by naopak mohlo hodně pomoci, kdyby vedení města začalo intenzivně spolupracovat s těmi bydžovskými Romy, kterým se nelíbí popsané počínání některých dalších Romů. Brzy by se ukázalo, že nejde o problém v soužití gadžů s Romy, ale slušných lidí napříč etnickou a národní příslušností s těmi ostatními.

Zajímá protest proti náckům vůbec někoho?

Vyvěsil jsem výzvu k účasti na tomto shromáždění na facebooku a rozeslal ji e-mailem. A reakce facebookových i e-mailových spřízněnců by se daly spočítat (doslova) na prstech jedné ruky. Jinak řečeno, zatímco na kdejakou ptákovinu reaguje zpravidla mnoho jednotlivců, akce proti zjevnému nacistickému nebezpečí nikoho příliš nezajímá. Dokonce skoro nikdo z asi tisícovky lidí, které jsem oslovil, nevyjádřil alespoň solidaritu či souhlas s touto akcí či s obsahem prohlášení. Samozřejmě chápu, že ne každý může jet v sobotu do Nového Bydžova, ale napsání pár slov na facebooku či v e-mailu nikomu ruku neutrhne, o peníze nepřipraví a zdravý rozum nevezme. Přičítám to lhostejnosti, nezájmu či tomu, že lidé hrubě podceňují obdobná nebezpečí. A, samozřejmě, mohou v tom hrát roli i další motivy, o nichž nic nevím.

Jeden přítel mi napsal, že naši protidemonstraci pořádáme spolu s anarchisty, což pro něj není přijatelné. Naše iniciativa však shromáždění společně s anarchisty nepořádá. (Podrobnosti zde.) Několik studentů, které Louda označil za anarchisty, nahlásilo svou demonstraci na jiném místě než my. V tomto duchu jsem příteli napsal, ten se mi však už neozval.

Osobně mi anarchisté či antifašisté (Antifa) nevadí, mnohdy naopak. Například Antifa skvěle mapuje a monitoruje neonacistickou scénu v ČR. Vadilo by mi, kdyby se naše akce zvrhla jakýmkoli způsobem k násilnostem (samozřejmě kromě obrany proti útokům ze strany extremistických násilníků). A podstatně by mně vadilo, kdyby se našeho shromáždění zúčastnili mladí fanatičtí komunisté (stalinisté) a mávali tam rudými prapory se srpem a kladivem apod. Nechtěl bych s jedněmi totalitářskými fanatiky společně protestovat proti totalitářským fanatikům druhým.

V sousedním Německu je pravidlem, že vždy, když tam pochodují (neo)nacisté, shromáždí se až několikanásobně více slušných lidí z celé země, protestují proti náckům a jasně ukáží svůj nesouhlas s jejich ideologií a počínáním. Několikrát se jim podařilo velkou neonacistickou akci překazit. U nás to tedy bude jiné. Slušní lidé zůstanou doma a nepřipojí ani verbální podporu. Co kdyby ty knedlíky, uvařené k obědu, mezitím ztvrdly?

  Diskuse
  JM
  March 10, 2011 v 11.59
  "kdyby se našeho shromáždění zúčastnili mladí fanatičtí komunisté (stalinisté) a mávali tam rudými prapory se srpem a kladivem apod"

  A kdyby nemávali by také vadilo?
  JM
  March 10, 2011 v 12.12
  V Německu jsou často podobné akce provázeny násilnostmi levicových radikálů. Ostatně často i ti, kteří nehází zápalné láhve aplikují taktiku blokování řádně ohlášených průvodů místo toho, aby vyjadřovali svůj názor v blízkosti jejich trasy.
  JM
  March 10, 2011 v 13.08
  PS: Je zajímavé mluvit o nepřípustné paušalizaci a pak rozjíždět akci s názvem "Nový Bydžov není sám!" a doprovázet ji větami jako "přijďte s námi ukázat, že protest proti neonacismu a rasismu je přirozený společenský postoj a “povinnost” každého slušného člověka."
  March 10, 2011 v 16.16
  Vyslovení uznání
  Vážím si lidí, kteří poukazují na to, že není názor jako názor, a že propagování rasové nenávisti, ostrakizace a marginalizace menšin jsou špatné a nebezpečné společenské projevy, u nás bohužel na mnoha místech rozšířené. Vyjádření starosty Nového Bydžova Loudy bylo urážlivé a rasistické, nepřispívá k řešení situace, ale naopak situaci polarizuje, přitahuje extrémisty a fašizující nacionalisty. Slušní demokratičtí občané Bydžova včetně Rómů si zaslouží podporu, také ti, kdo cítí potřebu tuto podporu veřejně vyjádřit.
  Správná věc, jenom mi trochu vadí ti "všichni slušní lidé". Ten spor s "dělníky" není spor slušných s neslušnými, je to spor politický, v němž jde o obranu demokracie. Nácek může být klidně "slušný člověk" - nemusí mluvit sprostě, krást a dokonce to ani nemusí být násilník. Jenom má z mého hlediska neakceptovatelné politické postoje. Jejich projevování by liberální stát, zůstávají-li ve slovní rovině a nevyzývají přímo k násilí na konkrétních lidech nebo skupinách, neměl bránit. Na druhou stranu, blokování trasy průvodu nějakou antifašistickou koalicí nepovažuji za špatné, je to sebeobrana demokracie ze strany občanů.
  OW
  March 10, 2011 v 17.28
  Naprosto souhlasím s autorem článku i M.Šimsou.

  Stéblo v cestě pro pravicového extrémistu je panu Malinovskému ohrožením svobody a demokracie. Nátlak, vyhrožování i demonstrace (prozatím třeba nenaplněného) násilí ze strany pravicového extrémisty je mu samozřejmým uplatňováním práva na svobodu slova a shromažďování.Totéž schéma u něj platí i na jakékoliv jiné úrovni politiky a veřejného života vůbec (v tomto vycházím i z obsahů diskusí pod jinými články zde).
  Jak se cítí kdokoliv, kdo se v životě provinil jen tím, že patří k potenciálním cílům extrémistů, kdo musí o sobě poslouchat jakoukoliv urážku a akceptovat svou roli "níže postaveného" ve společnosti, protože pan Malinovský "MÁ NÁZOR" a politická korektnost mu překáží ve jeho "svobodném projevu", to už pan Malinovský neřeší. A nemusí řešit. Jeho se to přece netýká. On jako asertivní příslušník majority si své prosadí.
  JM
  March 10, 2011 v 20.49
  Zajímavé, jak se člověk dočte, co vůbec nenapsal. Pan Wolf by asi měl nejprve umět číst, co jsem napsal.

  Nelegální blokování řádně ohlášeného průvodu je problémem v tom, že policii staví před jedno ze dvou řešení.

  1. Proti ilegální blokádě nezasáhnout a podporovat tak protiprávní stav a omezování ústavních práv svolavatelů původní akce.
  2. Uvolnit, i za cenu násilí, cestu řádně ohlášenému průvodu a být nařčen z brutality či toho, že "policie pomáhá náckům".

  Navíc podporuje lidi v tom, že chovat se protiprávně je akceptovatelné.

  I zde jsem psal, že v prinicipi podporuji koncept protidemonstrace (a je jedno čí proti komu) stáním v okolí trasy průvodu či místa shromáždění. Pokud chceme příslušníky DSSS (ale i jiných skupin) vychovat k tomu, aby se chovali v souladu s právním řádem, je k tomu třeba dvou věcí. 1. Transparentních a jasných pravidel, která jsou vymáhána. 2. Prostředí, ve kterém se neděje jedné demonstrujíc skupině opakovaně a systematicky nadpráví či bezpráví.
  Chovat se protiprávně je v takovém případě akceptovatelné, je to občanská neposlušnost na obranu základních principů demokratického státu, která navíc nebrání oponentům ve svobodném vyjádření jako takovém.
  Policie má ještě třetí, asi nejlepší možnost. Snažit se obě skupiny oddělit, hrozí-li střet.
  JM
  March 10, 2011 v 22.35
  MŠ: Nebavil jsem se o vážném riziku násilného střetu, kde je oddělení logickým krokem, ale o stavu, kdy si "skupina A" řádně ohlásí průvod a skupina B si stoupne do jeho trasy a nechce jej nechat projít.

  Teď neřešme, kdo je kterou skupinou, mohlo by to být i obráceně, tj., že se příznivci DSSS ilegálně uhnízdí na trase průvodu organizovaného třeba Romeou.cz.
  JM
  March 10, 2011 v 22.47
  Ostatně případ demonstrance a protidemonstrace v Plzni ukázal, že jde i pokojně demonstrovat vedle trasy ohlášeného průvodu bez toho, aby došlo k blokádě.
  March 11, 2011 v 13.32
  sebeobrana bez azimutu
  Akci DSSS prý opakovaně odmítl i ministr vnitra Radek John. Podle něj je současná situace ve městě klidná. Pak není divu, že na tomhle "klidu"parazitují extremisti a ještě se tváří že jim jde o demokracii a spravedlnost.v rámci pravidel. To jak se poperou anarchisti s náckama je až druhotné. To jsou kulisy.
  JS
  March 11, 2011 v 20.53
  Příjdou taky do Bydžova
  Dnešní iDnes : Romské sdružení Fórum si stěžuje evropské ministryni zahraničí a evropským institucím na český "anticikanismus". Žádá je, aby začaly vyjednávat s vybranými členskými zeměmi o přijetí určitého počtu Romů z ČR. Podle představ romských aktivistů by pak Česko mělo těmto státům vyrovnat všechny výdaje spojené s převzetím Romů. Těm by zas mělo uhradit "novou budoucnost" v cizině.

  Romští předáci mají opravdu mimořádné schopnosti získat si v pravý čas obecnou podporu . Rád bych jim osobně zaplatil letenky na západ , jen jednocestné , samozřejmě .

  Nic proti vaší akci , naopak , fašounům se nesmí ustupovat . Ale při takovéhle romské reprezentaci je marný boj.

  JM
  March 11, 2011 v 22.10
  Kdyby toto navrhl nějaký známý český pravičák, konzervativec či nacionalista, hned by se na něj masmédia vrhla, jak špatné je, že by chtěl vyvážel Romy odsud pryč. Padala by i ta srovnání s Hitlerem, no však to známe.

  Ostatně nějaký komunista tu nedávno kritizoval inciativu jedné mimoparlamentní strany, která chtěla Romy v rámci dobrovolnosti posílat s jednosměrnou letenkou do Indie.
  OW
  March 12, 2011 v 0.19
  V obojím je hodně velký rozdíl. Úplně stejný rozdíl, jako mezi obsahem slov exodus a šikana.
  Nějakému egoistovi se ale může stát, že nepochopí nebo nebude chtít pochopit.
  Ondřej

  March 13, 2011 v 23.00
  Na Šarlejích 12. 3.
  Vida, Jakube Malinovský, na vaše slova víceméně došlo. Dokážu ještě pochopit, že policie zjednala průchod neonacistům po jejich nahlášené trase (řešit, zda jejich pochod je či není protiústavní, se mělo dřív, než byli sešikováni na náměstí). K tomu, aby prošli, ovšem není nutno "vyklízet" celou šířku ulice, a i kdyby, pak určitě ne způsobem, o kterém jste zde jistě četl.
  JM
  March 13, 2011 v 23.24
  "ovšem není nutno "vyklízet" celou šířku ulice"

  V principu souhlasím, samozřejmě však záleží na konkrétních okolnostech.
  + Další komentáře