Kvůli stavbám chce ministerstvo zvýšit limity hluku

Jiří Guth

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zvýšit hygienické limity pro hluk a vibrace. V noci dokonce o deset decibelů oproti současnému stavu. Důvod? Zlevnění výstavby silnic a umožnění jejich stavby v některých dosud zapovězených místech.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek 3. prosince vypravilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jednou z navrhovaných změn je zvýšení hygienických limitů hluku na pozemních komunikacích oproti stávající legislativě o pět decibelů (dB) přes den i v noci. Dále se navrhuje výjimečně podmíněná možnost zvýšení hygienického limitu v noční době o deset decibelů.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Zřejmě v České republice lidé málo trpí hlukem z aut a naše churavějící zdravotnictví má málo pacientů,“ napsal k tomu v Haló novinách ekolog Jan Zeman. „Hlavní hygienik si na nedávném semináři stěžoval, že první pokus tuto normu změkčit se letos na jaře nevydařil pro mediální bouři. Bylo před volbami, a tak nezbylo než nasadit zpátečku. Nyní prý přišla ta vhodná doba. Mám za to, že iniciátor takových a podobných návrhů ve funkci hlavního hygienika nemá co dělat,“ uzavírá Zeman.

Jako hlavní argument pro návrhy na zvýšení hygienických limitů uvádí ministerstvo zdravotnictví, že dodržování současně platných hodnot šedesáti decibelů přes den a padesáti v noci (ve venkovním prostoru) se stává kritickou záležitostí pro výstavbu jakýchkoliv komunikačních systémů nejvyššího významu.

Předložený návrh prý „představuje realistické hodnocení skutečné situace při zvážení zdravotních rizik, společensky únosných rizik a nákladů na jejich dosažení,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu novely.

Při zachování současných limitů hluku údajně existuje „riziko zvýšených nákladů na protihluková opatření a na preventivní prohlídky pracovníků na pracovišti s výskytem vibrací“. Tato varianta by také znamenala zachování současného stavu nákladů jednotlivých staveb. Naopak navržené zvýšení limitů prý přinese úsporu nákladů na protihluková opatření a antivibrační opatření u staveb a rekonstrukcí železničních tratí cca 15 až 30 % (300400 mil. Kč) a u silnic a dálnic asi 40 % příslušných finančních nákladů, tedy osm set milionů korun během příštích tří let.

Výjimečné podmínky, za kterých se limit v noční době může zvýšit až o deset decibelů, jsou v návrhu příslušné přílohy nařízení vlády popsány takto: „Dostupné technické a organizační možnosti řešení včetně opatření zajišťujících ochranu před hlukem neumožňují dodržení hygienického limitu a hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru.“

V závěru obecné části důvodové zprávy najdeme lapidární souhrnné hodnocení: „Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady nebo dopady na životní prostředí.“

Návrh zpracoval a připomínky rediguje odbor ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Připomínkové řízení bude probíhat do 14. prosince 2010.

    Diskuse