Na nové silnice nestačí staré limity hluku, novela je zvýší

Dušan Radovanovič

Ministerstvo zdravotnictví odůvodňuje přípravu novely „hlukovým mapováním" v Evropské unii. Ekologický právní servis ukazuje, že evropský trend je právě opačný. Právníci tak očekávají sérii žalob od poškozených občanů.

Ministerstvo zdravotnictví chystá novelizaci nařízení vlády o ochraně zdraví, ve které hodlá zvýšit limity pro hluk z dopravy až o pět decibelů. Maximální míru hlučnosti u hlavních silnic dosud upravuje vládní nařízení z roku 2006. Podle něj nesmí hluk překročit šedesát decibelů ve dne a padesát v noci.

Návrh ministerstva chce navíc zvyšovat limity i zpětně pro stavby, které se již stavět začaly, a se splněním hlukových limitů mají problémy. Ministerstvo tak zjevně vychází vstříc silničářům, kteří se tímto způsobem snaží obejít platný zákon.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Že návrh úzce souvisí se zájmy silniční výstavby, Deníku Referendum potvrdil i ředitel odboru komunikace na ministerstvu zdravotnictví Vlastimil Sršeň. „Toto ustanovení umožňuje v jednotlivých případech nových nejdůležitějších kapacitních komunikací (obchvaty, okruhy) jejich výstavbu v případě, že všechna možná protihluková opatření nezajistí ochranu všech dotčených prostorů tak, jak je to požadováno v současně platné legislativě,“ sdělil Deníku Referendum Sršeň.

Podle ministerstva zdravotnictví se nejedná o nic zvláštního. „Návrh vychází z obdobné legislativy států EU, hodnocení zdravotních rizik expozice hluku z dopravy a výsledků strategického hlukového mapování,“ tvrdí Sršeň.

Toto tvrzení však zpochybňuje Martin Fadrný z Ekologického právního servisu. Podle něj vyspělé evropské státy naopak usilují o dlouhodobé snižování hlukové zátěže populace. „Cesta, kterou se vydalo Ministerstvo zdravotnictví, by umožnila postavit lidem pod okny silnici o dvacet decibelů hlučnější, než kolik doporučuje Světová zdravotnická organizace,“ uvádí Fadrný. Je totiž prokázané, že zvýšený hluk výrazně přispívá k nárůstu civilizačních chorob.

„Novela chrání silničáře před ‚otravnými‘ občany a oslabuje ochranu lidského zdraví,“ dodává Fadrný. S tím zcela souhlasí i Miroslav Patrik z Dětí Země. „Je pro ně jednodušší prosadit zmírnění hlukových limitů, než řešit špatně projektované trasy,“ okomentoval záměr ministerstva pro Deník Referendum Patrik.

Podle právníka Fadrného lze předpokládat, že se poškození lidé budou po prosazení novelizace obracet na soud. „Podle mého názoru budou mít šanci uspět, protože novela jasně vybočuje z mandátu, který vládě dává zákon a koneckonců i ústava. Hlukové limity mají zdraví občanů chránit a ne ohrožovat,“ vysvětlil Fadrný.

Další informace:

Ecn.cz Nedodržujete zákon? Zařiďte si ať jej změní! Ministerstvo zdravotnictví chce povolit vyšší hluk z dopravy