Nejsme automaty na zisk, volali studenti

Dušan Radovanovič

V den výročí 17. listopadu protestovaly stovky studentů proti zavedení školného, omezování akademických svobod a komercionalizaci vysokého školství.

Na čtyři sta studentů se v poledne sešlo na Palackého náměstí na demonstraci proti komercionalizaci vzdělávání. Protest svolala studentská iniciativa Vzdělání není zboží. Studenti zde protestovali proti vládním škrtům v oblasti vzdělávání, zavádění školného a zápisného a ovlivňování univerzit ze strany soukromého sektoru.

Jeden z organizátorů akce Josef Hawel nejprve shrnul výhrady, jež studenti ke změnám navrhovanými vládou mají, a upozornil na to, že vzdělání není jen od toho, aby přineslo práci a produkci výrobků, ale že má zásadní kulturní přínos pro celou společnost.

Socioložka Tereza Stöckelová z iniciativy ProAlt poté upozornila na širší kontext změn. Bílá kniha, která celou akci odstartovala, vznikla ještě před současnou krizí a je součástí procesu, který probíhá i jinde v Evropě. Změny mají systémový ráz, který má vést k individualizaci a omezení akademických svobod. Připomněla, že to, jací absolventi budou ze škol vycházet, zásadně ovlivní celou společnost.

„Musíme získat pro naši kauzu celospolečenskou legitimitu, kterou prozatím zcela nemáme. Je třeba lidem vysvětlovat, že komercionalizace vzdělání se netýká jen studentů, ale celé společnosti. Stejně tak je třeba se zbavit intelektuální ulity a zajímat o změny, které se týkají jiných skupin obyvatel, a ty také podpořit,“ prohlásila Stöckelová.

Průvod studentů se pak vydal po nábřeží přes Národní třídu, Příkopy na Palachovo náměstí. Studenti nesli hesla jako „Bohaté rodiče pro všechny“, „Nejsme automaty na zisk“, či „Dluhy základ života“.

Po cestě se zastavovali u veřejných institucí jako Akademie věd či jednotlivé fakulty a za pomoci papírového řetězu upevněného na vstupních dveřích je škrtali z veřejného prostoru. Během pochodu provolávali hesla „My se škrtnout nedáme“, „Student není na prodej“ a „Školné, škrty neprojdou“.

Na Staroměstském náměstí pak sehráli studenti scénku s názvem Člověče, rozzlob se. Scénka sledovala studium tří kamarádů. První studuje technický obor, který mu sponzoruje soukromá firma, jelikož se jí však výsledky výzkumu nehodí, zakáže je publikovat.

Student humanitního oboru se postupně zadlužuje na zápisném a školném, musí si vydělávat, na studium nemá čas a skončí po několika letech neúspěšně. Naopak třetí z kamarádů studovat nejde, dělá kariéru, bohatne, nakonec však také musí do školy nastoupit, aby za co nejméně práce a času získal potřebný titul.

Ve dvě hodiny průvod skončil před Filozofickou fakultou na Palachově náměstí. Řada studentů po rozpuštění demonstrace zamířila do přilehlé budovy na promítání filmu o studentských hnutích v Evropě a setkání s vídeňskými studenty, kteří se vloni podíleli na obsazení rakouských škol.

  Diskuse
  MB
  November 18, 2010 v 10.18
  mluvit o probouzení je předčasné
  Studentská komora Rady vysokých škol pořádala 16.11. další akce, a ty nijak povzbudivě o probouzení studentů nevypovídaly. Jednou z nich byla panelová diskuse "Potřebují vysoké školy reformu?", kam jsem byla pozvána jako jeden z panelistů. Přišlo 14 posluchačů, z toho věkem studentům odpovídalo 7; jeden byl zjevně 70+. (Toto je též poznámka k části dnešního komentáře Jakuba Patočky).
  FJ
  November 18, 2010 v 13.49
  po spánku se probudí i ten největší spáč, nebo by umřel
  Už se asi probudí a nejen studenti. Automaty na zisk by někdo chtěl, aby jsme byli všichni i studenti.