Profil čtenáře:
Milena Bartlová

MB
Profese: historička umění
Trefné. Jen na okraj: pokud si správně pamatuji svá všeobecně povinná vysokoškolská studia marxismu-leninismu (za hanebného minulého režimu...), pak podle Karla Marxe je ideologie definována jako falešné vědomí, jehož jediným cílem je zastírat skutečný stav hybných sil ve společnosti.
Osobní poděkování za váš osobní text - díky, že jste připomněl také charismatického Jana Tydlitáta! Nadosobní význam má připomínka kdysi dobrého základu české praktické ekumeny. Paměť udržovaná jen orální tradicí končí nejpozději po třech generacích, ale aspoň tuhle lhůtu bychom měli dokázat udržet.
samozřejmě tomu, co prohlašují mainstreamová média, pokud jde o ekonomiku, politiku atd. Bylo by smutné, kdyby tomu tak bylo v oblasti výtvarného umění.
Moc mne těší, že výstava zaujala mnoho přemýšlejících lildí natolik, aby ji navštívili a aby o ní zde diskutovali. Dovolím si zde odkaz na svou vlastní reflexi z počátku října, snad ukazující další rozměry věci: http://artalkweb.wordpress.com/2010/10/04/in_margine-k-vystave-decadence-now/
Ano, to vše je dosti výstižné (nadbytečné jsou rétorické nálepky "demagog Halík", "měšťané" - to je namísto "buržoazie"? - atd.). Vidím kolem sebe, že počet těch, kdo dokáží hodnotit situaci vlastním kritickým rozumem, zvolna roste. Kritická je ale otázka politická: ke komu se mají tito lidé obrátit, koho podpořit a koho volit? Kdo by tvrdil, že k ČSSD (tedy k té jediné prakticky dnes existující), podceňoval by právě schopnost kritického myšlení "pražských intelektuálů". Není "tekutost" protestu nejspíše ze všeho dokladem absence takových politiků (nikoli intelektuálů!), kteří by byli schopni nespokojenost proměnit v politickou sílu?
Studentská komora Rady vysokých škol pořádala 16.11. další akce, a ty nijak povzbudivě o probouzení studentů nevypovídaly. Jednou z nich byla panelová diskuse "Potřebují vysoké školy reformu?", kam jsem byla pozvána jako jeden z panelistů. Přišlo 14 posluchačů, z toho věkem studentům odpovídalo 7; jeden byl zjevně 70+. (Toto je též poznámka k části dnešního komentáře Jakuba Patočky).