Kdo zastaví Nečasovu vládu?

Vít Klíma

Autor reaguje na otázku vznesenou Jakubem Patočkou, jak zastavit Nečasovu vládu. Vysvětluje, že důležité není jak, ale kdo. Protože bez toho, že by se konkrétní lidé jasně postavili za svá práva, jsou to stále jen akademické úvahy.

Jakub Patočka uvedl společnou besedu ProAltu s autory „Manifestu“ otázkou: „Jak zastavit Nečasovu vládu.“ Z pléna na ni dostal správnou odpověď, neomezenou generální stávkou. Jestli jej uspokojila, nevím. Neměl znít ale úvodní dotaz jinak?

První správně položená otázka zní: Kdo zastaví Nečasovu vládu? Odstranění vlády si žádá osobní oběti. Někdo musí barikádu postavit, vylézt na ni, roztrhnout košili a zvolat „střelte“! Nikoho takového jsem na besedě, bohužel, neviděl.

Druhá otázka: Čím Nečasovu vládu, potažmo stávající formu kapitalismu, nahradit? Na tuto otázku odpověděl Václav Bělohradský slovy — „kapitalismem s lidskou tváří“. Hanba mě fackuje, ale žádného „kapitalistu s lidskou tváří“ neznám. Hlavním úsilím kapitalistů, s nimiž jsem se setkal, bylo pokud možno převést sídlo firmy do zahraničí a zisk danit tam. Největší české firmy typu PPF, Zentiva a dalších 1 300 našich firem už dávno sídlí v daňově přitažlivějším Holandsku. Obdobný počet českých firem najdeme i v daňových rájích. Tak nevím…

Sázka na střední třídu? Jiří Pehe správně rozpoznal, že hlavní vývojový trend směřuje ke globální vládě, ale jak je mezi námi zvykem, lišíme se v její interpretaci. Řádově 6 000 rodin dnes vlastní ¾ světového kapitálu. Na každou z nich připadá přibližně 1 000 000 lidí na této planetě. K jejich „obsluze" přitom stačí 100 až 200 000 zaměstnaných a zbytek práce udělají stroje. K tomu připočtěme vrstvu dalších 100 000 mezinárodních manažerů, kteří na ně budou dohlížet. Všichni ostatní jsme pro ně „přebyteční“. V klasickém kapitalismu jsme byli dobří alespoň jako spotřebitelé. Stačí si ale projít jakýmkoliv americkým „Wall Martem“ a zjistíte, že tam žádné zboží „Made in USA“ nenajdete kromě kalifornského ovoce a vína, na Floridě pak navíc místní zeleninu. USA se staly centrem světového kapitálu poskytujícím finanční služby a ohniskem inovací, které ve formě patentů prodávají, ale samy nevyrábějí. Souhrnně řečeno: pro světovou vládu jsou dnes přebytečné zhruba čtyři miliardy lidí, tj. více než 50 % celosvětové populace, a to nejen jako výrobci, ale i spotřebitelé. Je jen otázkou, kdy si svoji roli zbytečného „otroka“ uvědomíme. Až si odraz skutečnosti správně „zpracujeme v hlavě“, pak vznikne skutečně síla, která se bude moci globální vládě účinně postavit.

První obětí, zatím neviditelné světové vlády, je právě střední třída, kterou už bohatí k ničemu nepotřebují, natož aby se s ní dělili o bohatství. I v ČR dochází „škrty“ hlavně k jejímu zbídačování. Druhou obětí jsou dnes už celé státy, které světová vláda rovněž nepotřebuje. Světová hospodářská krize mnoho z nich přivedla na okraj bankrotu. Ze strany světové vlády jim pomoženo bude, ale jen za cenu ztráty vlastní suverenity. I tento proces už v eurozóně začal. Bankrotující státy v první fázi ztratí hlasovací práva.

Moje řešení problému je jiné než autorů „Manifestu“. Kapitalismus odstranit a jít cestou celosvětové společné správy planety, a ne světové vlády nejbohatších, byť s tou přívětivější maskou „lidské tváře“.

  Diskuse
  November 5, 2010 v 22.21
  Prosazuje vláda škrty na objednávku globálního kapitalismu?
  Moc pěkný rozbor naší situace z úhlu, který není obvyklý. Do jaké míry jsou škrty naší vlády nutné, aby nebyl České republice snížen rating? Škrtání solidarity a sociálního státu je vynucováno globálním kapitálem. Takhle jasně napovězeno to čtu poprvé.
  Kolapsovité je ale vyústění úvahy do závěrečné zkratky - odstranit kapitalismus. Jak? Jak odstranit kapitalismus a dospět k tomu ideálnímu "jít cestou celosvětové společné správy planety"?
  FJ
  November 7, 2010 v 9.24
  Děkuji, to je úder na hlavičku...
  Děkuji V.Klímovi to je přesný rozbor a správný závěr. Opravdu v tuto chvíli je tu 4 miliardy lidí navíc a těm, co jsou in, překážejí. Toto je vrcholné stádium globálního kapitalismu. Jen ti vládci tu a tam potřebují pro zábavu gladiátory, co hrají hokej, fotbal či box...ostatní je na obtíž, dříve ještě potřebovali masy, aby je oslavovali, ale už to také nepotřebují, nějak spíše jde z mas strach ujídají a znečišťují planetu a chtěli a chtějí přece ještě lékařskou péči a jiné výdobytky, co patří vyvoleným , vlastníkům, patricijům světového vlastnictví a moci.,vždyť se obrátili dříve již a několikráte špatným směrem a ohrožovali jejich bohatství a postavení postavení patřící patricijům již tolikrát....
  SH
  November 18, 2010 v 18.31
  Jako odborářský boss...
  ...jsem po zkušenostech s odborníky OECD již v roce 1991 veřejně konstatoval, že Marxovu výzvu „proletáři všech zemí spojte se“, splnili už tehdy jako první kapitalisté. Všichni navíc umí hovořit i jednou řečí, jako kdysi učenci v Evropě, i když nyní anglicky, kdysi latinsky.
  Již v té době jsem v debatě se Svitákem hledal tu „celosvětovou společnou správy planety“, schopnou alternovat už tehdy reálně existující finačně-vojensko-politický, globálně mocenský komplex, zkráceně řečeno - kapitalismu současnosti. Bohužel, do dneška nic takového ani vzdáleně nevidím. Vzpomínám při tom všem jenom na to, jak na jednom ze sjezdů KSČM řekl Bondy, že cílem současného kapitalismu je likvidace většiny obyvatel planety. Tedy oněch 4,5 miliardy, o kterých píše pna Klíma.
  Nějak mně z toho vychází, že pokud v rozhodujících zemích světa (jak to věděl už Marx) nedonutí veřejnost své vlády aby rozhodovaly ve prospěch obrovské většiny a ne v zájmu finanční oligarchie, naplní se Bondyho vize.
  November 19, 2010 v 11.25
  paní Blaženě Švandové
  Ano, na objednávku Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a ratingových agentur.
  * To už kdysi tito vládcové světa chtěli po Miloševičovi - NEVYHOVĚL jim -a víme, jak to dopadlo.
  * Řecká pravicová vláda jim (Goldman Sachs) naopak VYHOVĚLA - a také víme jak to dopadlo.

  Nečas už před jarními volbami jasně řekl, že "rozpočtovou odpovědnost" musíme nastolit, protože jinak by agentury ČR snížily rating. Stejně s Kalouskem odůvodnili i "legislativní nouzi".
  November 19, 2010 v 13.12
  Rád bych znal, pane Klímo, zdroje, ze kterých vyvozujete faktická východiska. Konkrétně 1) fakt, že 1300 největších českých firem daní jinde v Evropě; 2) fakt, že 1300 dalších daní v rájích; 3) fakt, že 6000 rodin vlastní 3/4 světového kapitálu; 4) fakt, že k práci stačí na celém světě 100 až 200 tisíc lidí.

  Dle mého vědění není žádný z těchto údajů pravdivý. (Snad s výjimkou budu 2, ale to s velkou rezervou). Mohu se nicméně mýlit...
  November 19, 2010 v 21.43
  ad 4)
  Vítek může odpovědět sám, ale já v tom textu čtu něco jiného: že 100 až 200 tisíc lidí pracuje na jednu (každou) z těch asi šesti tisíc nejbohatších rodin.
  November 19, 2010 v 23.24
  ad 4)
  Jj, už to vidím, špatně jsem to přečetl. Ale i na těch 50 procent potřebných by mě zajímal zdroj