Členská základna ČSSD nesouhlasí s koalicí s ODS v Praze

Lukáš Kraus

Lukáš Kraus, bývalý člen Analytické a programové komise při KVV ČSSD Praha, komentuje rozhovor, který poskytl zastupitel Miroslav Poche pro Deník Referendum.

ČSSD v Praze především konkrétní, věcnou a zásadovou rétorikou našeho volebního lídra Jiřího Dienstbiera dokázala zastavit propad svých volebních výsledků a znovu dokázala oslovit nové voličské segmenty, které byly k ČSSD z důvodu kolaborace s ODS chladné.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Není bezesporu pravdou, že většina našich voličů reagovala na nové či oprášené programové body, ale k zásadnímu zlomu došlo po opakovaném odmítnutí jakékoliv spolupráce s bývalým, častými korupčními skandály oslabeným hegemonem v Praze, tedy s ODS. To bylo ostatně hlavním tématem těchto komunálních voleb v Praze, které provázelo jasné volání voličů po změně poměrů nejen na velké radnici.

O lepší výsledek, evropský výsledek sociální demokracii v Praze ovšem připravilo současné i bývalé vedení KVV ČSSD Praha, které je plné členů oprávněně mediálně skandalizovaných. A to za neuvěřitelně lačné odměňování za jejich vysedávání v dozorčích radách a správních radách firem vlastněných či spoluvlastněných hlavním městem Prahou, a to prosím i za své deklarované opoziční role.

Pan Klíma, Hulinský, Poche, Březina a další se tedy podíleli na zesměšnění sociálních demokratů a obecně lidí práce nejen medializovanými milionovými prebendami, ale i krácením daně, tedy daňovými úniky.

Mimořádně dobrý volební výsledek se dostavil tedy pouze z důvodu mediálního odmítnutí těchto neoliberálních praktik od volebního lídra v Praze a také od principiálního odmítnutí těchto prebend a financování od vedení ČSSD v čele s Bohuslavem Sobotkou. Poděkování za své nasazení patří bezesporu také členské základně ČSSD, která, ač stále řízena farizejsky uvažujícími prebendáři, patří většinově k zásadovým socialistům, tedy idealistům.

V Deníku Referendum dnes vyšel rozhovor se zastupitelem Miroslavem Pochem. Některé jeho výroky uvedu na pravou míru.

Poche ve svém rozhovoru uvedl: „Naším předvolebním slibem je především volební program, se kterým jsme šli do voleb a předstupovali s ním před občany.“ S tím plně souhlasím, hlavním mottem našeho programu a jeho prezentace od volebního lídra byla změna, snaha změnit korupční prostředí na velké radnici a na ní napojené spřátelené a na veřejných rozpočtech Prahy parazitující firmy.

Dále řekl: „Je volně přístupný a každý do něj může nahlédnout.“ Opět plně souhlasím, jelikož mediální obraz a sliby dané voličům se dají velmi dobře dohledat. Jedním z hlavních slibů byl zákaz spolupráce s ODS.

S dalším výrokem Miroslava Pocheho se již ztotožnit nemohu. Řekl totiž: „Pokud mluvíte o předvolebních slibech Jiřího Dienstbiera, tak ty dával pouze a jedině on, aniž by to prodiskutoval s dalšími zástupci strany.“

To totiž není pravdivý výrok. Platí přesně naopak. Jestli mělo vedení KVV ČSSD Praha jakékoliv pochybnosti či nesouhlasilo s realistickými předvolebními sliby Jiřího Dienstbiera, mělo se ozvat předem, před volbami a jasně se proti němu vyhranit. To se nestalo, tedy je bezpředmětné nyní mluvit a plakat, co to vlastně Jiří Dienstbier za mravně zásadové věci nasliboval.

Mimochodem, k artikulaci jeho jasných kritérií pro povolební uspořádání došlo i na krajské konferenci, kde se i díky hlasům jejích delegátů stal volebním lídrem. Snaha jeho mediálně artikulované sliby nyní zlehčovat, či je dokonce zásadně negovat se rovná zradě na voličích, podvodu, který bude mít dalekosáhlé důsledky pro dobré výsledky sociálních demokratů v dalších letech, a v případě Prahy jde i o celorepublikový kontext.

Proto je nelegitimní jakékoliv povolební jednání s ODS, která byla před voliči označena za hlavního viníka korupčních praktik a netransparentního směřování, a proto byla ústy našeho volebního lídra jasně jakákoliv spolupráce s ODS vyloučena. Právě na tento zásadový moment reagovali voliči, jelikož byl mnohokráte mediálně opakovaný a v komentářích mediálních analytiků vyzdvihovaný a rozebíraný. Pro béčko ODS tedy občané nehlasovali.

S větou „volební lídr by měl z principu být součástí vyjednávacího týmu a že jeho přítomnost v něm je zcela nezpochybnitelná“ souhlasím a osobně si nedovedu představit stejně jako ve vedení ČSSD jinou možnost. Že se o vyloučení Jiřího Dienstbiera z vyjednávacího týmu snažil především Karel Klíma a telefonicky ovlivňoval usnesení některých OVV a jejich výstupy, to osobně považuji za vrchol drzosti. Klíma si bezesporu spletl nejen politickou stranu, ale i svobodnou občanskou společnost s normalizací.

A k výroku: „o šetření ÚKK a jejích výsledcích bohužel nevím“ doporučuji dialog s předsedou ÚKK ČSSD Martinem Starcem na interní komunikaci ČSSD. Šetření ÚKK ČSSD bude probíhat intenzivně již tento měsíc. Do té doby bych Karla Klímu poprosil, aby se přestal ohánět většinami, když není transparentně dokázán a potvrzen jejich v rámci stanov legální status. Ostatně i kauza černých duší na P-7 byla jednou z mediálních kauz, které pošpinily dobré jméno ČSSD v Praze. Snaha vylučovat bojovníky proti těmto praktikám už je za jakoukoliv snesitelnou hranou a bezesporu se k celé záležitosti bude muset vyslovit i předsednictvo ČSSD a ÚVV ČSSD.

  Diskuse
  FK
  November 6, 2010 v 13.5
  Lukáši,
  precizní článek, s jehož podstatou samozřejmě nejen souhlasím, ale podepisuji. Je dobře, že sociální demokracie má mezi sebou i pár kritických lidí.
  Jenom jedna drobnost se mi trochu nezdá a sice výraz "lidi práce" (v různých obměnách). Člověk práce je i majitel továrny, který se o ni stará. Ale v kontextu tvého článku jde skutečno o drobnost.
  November 6, 2010 v 13.27
  ano
  Jak opakoval na společné konferenci ProAlt a MRL za přítomnosti Lubomíra Zaorálka a Bohuslava Sobotky Jan Štern:
  "... sociální demokracie bude muset vyřešit, bude-li stranou Erazima Koháka a Dienstbiera ml., nebo stranou Petra Hulínského"
  Ti pro které je ČSSD jenom výtahem k moci a výhodám s ní spojeným jistě souhlasit nebudou. Bude k nim v budoucnu patřit i Michal Hašek?
  November 6, 2010 v 15.48
  jenže!
  Pražská ČSSD mezitím předvádí připravený tyátr:
  "Tisková zpráva: Pražská ČSSD je rozčarována ze způsobu, jakým TOP 09 vede v Praze povolební jednání" (27.10.2010) - http://prazsky.cssd.cz/
  November 6, 2010 v 19.21
  slepí pražští vůdcové táhnou ČSSD do jámy,
  protože to, co už není přijatelné ani pro TOP 09 ani pro větší část české kritické občanské veřejnosti, natož pro opravdové a poctivé sociální demokraty, oni nevidí zaslepení svými prebendami. To v soc.dem. už není ve vedení kromě Sobotky a Dienstbiera mladšího nikdo, kdo by to pražským kmotrům a pražské soc.dem. vysvětlil?
  November 8, 2010 v 20.6
  4 lidé z předsednictva jsou proti koalici s ODS v Praze. Většina jí bohužel podporuje a všichni patří do křídla Michala Haška, jako Onderka a spol. V Praze se neválčí pouze o podobu ČSSD, ale i o naději pro republiku za 4 roky...s Haškem v čele půjde o bezesporu menší naději pro zásadové a nekoupené idealisty...
  MN
  November 9, 2010 v 14.14
  Jenom bych chtěl upozornit,
  že jakákoli strana v čele pouze s idealisty nemá šanci na úspěch....
  November 9, 2010 v 14.36
  Řešení zdola...
  ČSSD je demokratická strana a na to jaké koalice vznikají na obcích nemá vedení žádné páky. Může jen doporučovat. Možnost zabránit takovým situacím jako je ta pražská může pouze místní členská základna. Pokud je pasivní nebo pokud dokonce své vedení podporuje tak je to zlé.

  FJ
  November 10, 2010 v 9.26
  členská základna???K čemu to???
  Kdo je členská základna??? Nesouhlasit může , ale demokracie má svůj rozměr a do té se nevejde členská základna, ale P.H. divím se ještě , že se občas divím; ale vedení ČSSD je pouze odrazem a zrcadlením marasmu, kam jsme došli po 21 letech. B.Sobotka sklízí i svůj díl úrody, i když se může tvářit ,. jako Ježíšek, ale to je tak vše, co pro toto v tuto chvíli může udělat.