V Praze se rozhoduje nejen o koalici, ale také o charakteru politiky

Vratislav Dostál

Paradoxem dnešní situace vyjednávání v Praze je okolnost, že ODS, kterou obě dvě další velké strany označovaly za hlavního viníka zlopověstných pražských poměrů, je nyní v nejvýhodnějším postavení: jako jediná si vybírá partnera.

Média, veřejnost i politici v posledních dnech spekulují nad konstelací, jež vzešla z pražských komunálních voleb. Čistě aritmeticky vzato mohou vzniknout tři varianty povolebního uspořádání. O budoucí koalici na pražské radnici spolu zatím vyjednávají TOP 09, ODS i ČSSD, strany, které dosáhly v nedávných volbách v Praze nejlepších výsledků.

Vzhledem k výsledku voleb může partnerství uzavřít kterákoli dvojice ze tří hlavních subjektů. Je zjevné, ba dokonce pravděpodobné, že nominálně vítězná TOP 09 může nakonec skončit v opozici, neboť by se spolu mohli dohodnout šéfové pražských sociálních a občanských demokratů.

Tato koaliční varianta v Praze ostatně již v minulosti existovala. Podle některých médií dokonce skrytá koalice těchto dvou stran byla praktikována i v minulém volebním období, kdy si občanští demokraté prebendami ve správních či dozorčích radách podniků kupovali loajalitu šéfů pražských sociálních demokratů.

Tak například předseda pražské sociální demokracie Petr Hulinský si podle Hospodářských novin přišel na těžko uvěřitelných zhruba devatenáct milionů korun. On sám tvrdí, že to prý bylo jen necelých deset milionů a že většinu těchto peněz dal na dobročinné účely.

Pražská ČSSD před zásadním rozhodnutím

Lídr a kandidát sociálních demokratů na primátora Prahy Jiří Dienstbier mladší před volbami jednoznačně odmítal jakoukoli povolební spolupráci s ODS, nicméně uvnitř pražské sociální demokracie existují nemalé tlaky pro preferování právě tohoto uspořádání.

Někteří pražští sociální demokraté se dokonce vyslovili pro vyloučení Jiřího Dienstbiera ml. z povolebních vyjednávání. Slib nespolupracovat s ODS jim po volbách již není po chuti.

Buď jak buď, pražská ČSSD stojí před zásadním rozhodnutím: buď dodržet předvolební slib, že nebude spolupracovat se stranou institucionalizované korupce, jejíž pražská organizace je ztělesněním této charakteristiky, anebo vstoupí do velké koalice s ODS a mnohokrát artikulovaný slib poruší.

„Volební lídr Dienstbier, čtoucí volební výsledky jako poptávku Pražanů po změně, hovoří o čistotě, transparentnosti, návratu důvěry ve vedení metropole. Proto holport s ODS odmítá stejně jako před volbami. Jeho oponenti, a je jich ve vedení pražské ČSSD jasná většina, namítají jednak, že topáci jsou na rozdíl od ódéesáků divní, neotestovaní brouci, jednak že stěžejní je možnost realizovat program, s nímž šla sociální demokracie do voleb,“ napsal ve čtvrtek pro Deník Referendum politolog Lukáš Jelínek.

Zatímco Jiří Dienstbier si tedy i po volbách trvá na svém, neboť podle jeho názoru zkrátka nelze dělat transparentní a konzistentní politiku s pražskou ODS, tak například Karel Březina a Miroslav Poche si nemyslí, že by zvažování koalice s ODS bylo zradou na sociálnědemokratických voličích.

„Naopak. Kdybychom se vzdali možnosti realizovat náš program, tak bychom postupovali proti zájmům všech, co nám dali důvěru. Proto v zásadě s Karlem Březinou souhlasím. Nesmíme taky zapomínat, že žádný racionální politik před volbami nevyloučí spolupráci s demokratickými stranami, která by mu umožnila naplnit své programové priority,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Referendum Miroslav Poche.

Miroslav Poche tento týden pro Deník Referendum také uvedl, že si Jiří Dienstbier svým odmítáním povolební spolupráce s občanskými demokraty, a tedy jednoznačným preferováním koalice buď ČSSD a TOP 09, nebo opoziční rolí pouze zužuje koaliční potenciál sociálních demokratů.

„Nyní tvrdí, že nám na krajské konferenci opakovaně sdělil, že nepůjdeme do koalice s ODS. Musím si najít záznam, abych si připomněl tento projev. Je potřeba jeho slova interpretovat správně,“ doplnil Poche v rozhovoru.

Nicméně názorová geneze Miroslava Pocheho je nekonzistentní, neboť i on před volbami odmítal koalici sociálních a občanských demokratů. „Nevidím nikoho, kdo by chtěl povolební koalici s ODS. V zastupitelstvu budou kvůli rozdělení obvodů asi jen tři pravicové subjekty a my. Snad se stane zázrak a dostanou se tam i zelení nebo komunisté,“ uvedl 24. června Poche pro Deník Referendum.

Miroslav Poche Deníku Referendum také řekl, že slib Jiřího Dienstbiera nespolupracovat s občanskými demokraty byl artikulován, aniž by jej lídr sociálnědemokratické kandidátky prodiskutoval s dalšími zástupci strany.

S tím ovšem zásadně nesouhlasí Lukáš Kraus, který v komentáři pro Deník Referendum napsal, že se KVV ČSSD Praha mělo ozvat v případě pochybnosti o předvolebním slibu Jiřího Dienstbiera předem, před volbami a jasně se proti němu vyhranit. To se podle Krause nestalo, tedy je podle jeho názoru bezpředmětné nyní mluvit a plakat, co to vlastně Jiří Dienstbier za mravně zásadové věci nasliboval.

„Mimochodem, k artikulaci jeho (Dienstbiera) jasných kritérií pro povolební uspořádání došlo i na krajské konferenci, kde se i díky hlasům jejích delegátů stal volebním lídrem. Snaha jeho mediálně artikulované sliby nyní zlehčovat, či je dokonce zásadně negovat se rovná zradě na voličích, podvodu, který bude mít dalekosáhlé důsledky pro dobré výsledky sociálních demokratů v dalších letech, a v případě Prahy jde i o celorepublikový kontext,“ myslí si Lukáš Kraus.

Jiří Dienstbier mladší uvažuje podobně: „Pokud chceme být konzistentní, nemůžeme ustoupit od předvolebního slibu, který zněl, že transparentní politiku nelze dělat s pražskými občanskými demokraty. Byl to závazek celé ČSSD a jeho nedodržení by bylo zradou na voličích. Proto odmítám koalici s ODS a budu to prosazovat i na klubu,“ řekl Jiří Dienstbier Deníku Referendum.

I podle mladého sociálního demokrata Lukáše Krause je jakékoliv povolební jednání s ODS nelegitimní, neboť právě ona byla před voliči označena za hlavního viníka korupčních praktik pražské radnice a jejího netransparentního směřování, a proto byla podle něho logicky ústy Jiřího Dienstbiera jasně vyloučena jakákoliv povolební spolupráce s ODS. Podle Krause právě na tento zásadový moment reagovali voliči, kteří dali svůj hlas sociálním demokratům.

„Boj, který se uvnitř sociální demokracie vede o podobu příštího vedení Prahy, má pro celou stranu principiální význam, a sociálnědemokratičtí idealisté si jej prakticky nemohou dovolit prohrát. Nejedná se jen o pražské okolnosti, které jsou evidentní: kdyby ČSSD před volbami řekla, že skutečným šéfem povolebních vyjednávání bude Petr Hulinský a povede je zejména s ODS, ČSSD by se žádných vyjednávání vůbec neměla šanci účastnit. Což si voliči dobře zapamatují,“ napsal minulý týden šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka.

ODS jediná vyjednává s TOP 09 i s ČSSD

Nyní se nicméně jednání o koaličním uspořádání prapodivně zvrtlo. Navzdory tomu, že ČSSD i TOP 09 před volbami kritizovaly korupční praktiky občanských demokratů na pražském magistrátu, jsou to právě občanští demokraté, kteří nyní vyjednávají jak s TOP 09, tak s ČSSD, zatímco tyto dvě strany spolu oficiálně vůbec nejednají.

Jako kdyby právě ODS tudíž nyní disponovala největším koaličním potenciálem a nejvýhodnější vyjednávací pozicí. Ukončení vyjednávání TOP 09 se sociální demokracií se v tomto světle ukazuje být mimořádně nestrategickým počinem.

Občanští demokraté tak ve středu předali sociálním demokratům návrh koaliční smlouvy a současně se ve čtvrtek usnesla jejich regionální rada a zastupitelský klub, že budou — navzdory úterní roztržce — pokračovat ve vyjednávání o možné koalici i s TOP 09.

Podle Jiřího Dienstbiera je nicméně návrh občanských demokratů v podstatě předvolebním programem ODS. To potvrzuje i další člen vyjednávacího týmu Karel Březina, podle kterého dokument sociální demokraté vnímají jako návrh programových priorit ODS. „Dohodli jsme se, že naše podmínky a připomínky předložíme počátkem příštího týdne. V této době se také domluvíme na dalším pokračování, bude-li jaké," dodal Karel Březina.

Celá situace se tak dostává do zajímavé fáze. Na začátku týdne apeloval předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na premiéra a šéfa ODS Petra Nečase, aby se vložil do vyjednávání o pražské koalici s argumentem, že si jsou obě pravicové partaje programově blízké.

Současně ale TOP 09 pražskou ODS obvinila, že jim nejde o „změnu stylu politiky, ale udržení dosavadního kartelu moci ve prospěch podnikatelských skupin napojených na ODS a ČSSD“. ODS to označila za urážku a odešla ze společného jednání.

Taktéž Jiří Dienstbier Deníku Referendum řekl, že nepochybuje o možném programovém kompromisu jak mezi ČSSD a ODS, tak mezi ČSSD a TOP 09. Avšak podle jeho názoru tato jednání nelze odosobnit. „Každá strana chce vládnout, avšak nemůže to být za každou cenu.

„Slušné a důstojné řešení totiž nelze založit pouze na programových průsečících, nýbrž je třeba brát v potaz osobnostní charakter případných partnerů,“ uvedl Dienstbier pro Deník Referendum.

Jiří Dienstbier si je zkrátka vědom toho, že pokud sociální demokraté nakonec skutečně uzavřou v Praze koalici s ODS, doplatí na to jejich strana celorepublikově jako celek ohrožením své pověsti. „Proto preferuji koalici s TOP 09, a pokud bychom se nedohodli, upřednostňuji odchod do opozičních lavic,“ uvedl Jiří Dienstbier.

Pražská koalice bude mít vliv na celostátní politiku

V případě pražského magistrátu jde evidentně o hodně. Do vývoje o vyjednávání tu vedle předsedy TOP 09 tento týden zasáhli i další politici. Nikoli překvapivě se ve čtvrtek podivoval prezident Václav Klaus nad tím, proč se kolem jednání o případné pražské koalici mezi ODS a ČSSD dělá takový rozruch, když jsou podle jeho názoru podobná spojenectví i v jiných velkých městech.

Podle Klause by o koalici v Praze měli rozhodnout pražští zástupci. Podle místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska pak není Klausovo vyjádření překvapivé, neboť jeho okolí je údajně zakotveno v mocenském kartelu ODS a ČSSD.

A podle lídra sociální demokracie Bohuslava Sobotky Klaus přehlíží fakt, že pražská ODS má pověst zkorumpované a zlodějské garnitury. „Pan prezident bohužel přehlíží fakt, že pražská ODS má mezi občany v celé zemi, nejenom v hlavním městě, pověst zkorumpované a zlodějské garnitury řízené podnikatelskými kmotry,“ uvedl Bohuslav Sobotka ve čtvrtečním tiskovém prohlášení.

Podle Sobotky k této špatné pověsti občanských demokratů přispěly četné veřejné skandály spojené s monopolním dlouholetým působením ODS v čele hlavního města. Sobotka se tak i v kontextu vnitrostranického sporu přiklonil na stranu Jiřího Dienstbiera.

„Jsem přesvědčen o tom, že koalice ODS a ČSSD v hlavním městě by poškodila dobrou pověst ČSSD a byla by v rozporu s voláním většiny občanů po radikální změně ve vedení města, které se projevilo i nejhorším volebním výsledkem ODS v její historii. Stejným zklamáním by byla nepochybně i koalice ODS a vítěze voleb TOP 09,“ uvedl Bohuslav Sobotka.

Sobotka dále uvedl, že rozruchu kolem možnosti opětovné vlády v hlavním městě za účasti ODS plně rozumí, neboť podle jeho názoru velká většina občanů hlasovala v pražských komunálních volbách nikoliv pro pokračování vlády občanských demokratů, nýbrž pro politickou změnu.

Klausovo vyjádření nepřekvapilo ani pražského volebního lídra ČSSD Jiřího Dienstbiera mladšího, neboť je prý „velmi dobře známo dobré napojení předsedy pražské ODS Borise Šťastného na Václava Klause a obecně na Pražský hrad". Šťastný je také úzce propojen s jedním z takzvaných kmotrů ODS Tomášem Hrdličkou z Prahy 10, odkud oba pocházejí, uvedl Dienstbier.

Odpůrci ODS spolu o koalici nejednají

Pokud by tedy politici mysleli své sliby o změně politického stylu a o transparentnosti pražské radnice vážně, jako optimální řešení by se jim měla jevit vláda TOP 09 s ČSSD, o níž se paradoxně ale nyní vůbec nejedná.

„Preferuji vládu ČSSD s TOP 09,“ řekl Deníku Referendum jednoznačně Dienstbier. Tato varianta je ovšem v současnosti evidentně až třetí v pořadí. Přišlo by k ní po krachu v jednání mezi ODS a TOP 09 a následně i mezi ODS a ČSSD. Proč taková situace nastala, zůstává nicméně otázkou, s níž se nebude muset vyrovnávat jen TOP 09, která se takto rozhodla, ale i sama ČSSD a Jiří Dienstbier mladší osobně.

Je tedy otázkou, zda budou, či nebudou v prvé řadě úspěšná jednání mezi občanskými demokraty a TOP 09. „Podařilo se nám prosadit, že ačkoli panovaly velké obavy z toho, jaký bude další vývoj, jednání s TOP 09 pokračuje v původně stanovené podobě," řekl po čtvrtečním jednání kandidát na primátora Bohuslav Svoboda z ODS.

V pondělí se proto sejdou předsedové zastupitelských klubů Rudolf Blažek a Tomáš Hudeček. Budou mluvit o doplnění koaličního návrhu, který TOP 09 nabídla občanským demokratům minulý týden. Výsledek pak Blažek předloží regionální radě. Svoboda uvedl, že by chtěl, aby již bylo příští týden v jednáních s TOP 09 jasno.

Bohuslav Svoboda pak dodal, že na začátku týdne tipoval vznik koalice mezi ODS a TOP 09 na devadesát procent, po úterý se toto číslo podle něj výrazně snížilo, a to pod padesát procent. O tom, že šance na vytvoření radnice pod vedením TOP 09 a ODS už není ani padesátiprocentní, hovořil v Radiožurnálu i šéf pražské ODS Boris Šťastný.

Jednání s TOP 09 ale přesto pokračují a beznadějná prý také nejsou. I předseda pražské TOP 09 František Laudát rozhodnutí uvítal. „Vítám, že se vrátí k jednacímu stolu," uvedl ve čtvrtek Laudát. Pokud by nakonec vyjednávání mezi ODS a TOP 09 nebylo úspěšné, jednalo by se podle všeho nejprve o variantě koalice občanských a sociálních demokratů.

„Finální rozhodnutí, zda jít do případné koalice s ODS, by bylo na zastupitelském klubu a krajském výkonném výboru. Já bych na ustavujícím jednání nehlasoval pro tuto variantu,“ uzavřel pro Deník Referendum Jiří Dienstbier.

Podle Jelínka by ale koalice s ODS nebyla pro ČSSD výhodná. Občanští demokraté by podle jeho názoru byli v koalici s ČSSD tahounem, neboť by získali post primátora a většinu v městské radě.

„Hlavně by se však postarala o to, aby magistrátní průvan avizovaný Zdeňkem Tůmou či Jiřím Dienstbierem ml. nenazdvihl pomyslný závoj tam, kde by šlo spatřit korupční a klientelistické sítě,“ napsal ve svém sloupku Lukáš Jelínek.

Nicméně vzhledem k popsané existenci skryté velké koalice ODS a ČSSD i v minulém volebním období, kdy si občanští demokraté prebendami ve správních či dozorčích radách podniků kupovali loajalitu šéfů pražských sociálních demokratů, se může ukázat upřímná snaha o očištění pražského magistrátu jako nerealizovatelná. Možná se totiž až příliš politiků z řad nejen ODS, ale i ČSSD takové situace obává.

I proto se může nakonec Jiří Dienstbier navzdory předvolebním slibům ocitnout v menšině, a pro Prahu kýžená koaliční vláda TOP 09 a ČSSD, jež by byla očištěná od kmotrů a mafiánských struktur napojených na občanské demokraty, by tak nevznikla.

Škoda to nebude jen pro pražský magistrát, nýbrž i pro sociální demokracii, potažmo českou politiku. Přesto podle politologa Lukáše Jelínka Dienstbierova zásadovost nachází sympatie i v ČSSD.

„Na pozadí sporu o Prahu se projevili i stávající uchazeči o vedení Lidového domu: Bohuslav Sobotka upřednostňuje věrohodnost ČSSD, Michal Hašek autonomii místních buněk při rozhodování. Oba principy jsou kompatibilní, ale mnohé prozrazuje upřednostňovaný úhel pohledu,“ myslí si Lukáš Jelínek.

Celý spor uvnitř ČSSD je totiž ve světle blížícího se sjezdu konstitutivní, neboť podle Jelínka bude muset nový předseda ČSSD nejpozději v příštím roce říznout do živého, pokud možno méně alibisticky než Petr Nečas v ODS. „Přes solidní kondici sužuje sociálnědemokratický organismus několik nádorů, bohužel zhoubných: mrtvé duše, velrybáři, klientelismus, xenofobie, bezuzdná touha po moci...,“ uvedl Lukáš Jelínek.

Právě proto je výsledek pražského směřování sociálních demokratů tak důležitý. Principiální postoj Jiřího Dienstbiera prozatím obnáší více naděje pro vývoj sociální demokracie nežli pro vývoj Prahy. Pokud totiž jeho stanovisku navzdory vznikne koalice ODS a ČSSD, otázka, proč se nepodařilo prosadit jinou variantu, zatíží nejen Zdeňka Tůmu, ale i jej osobně.

    Diskuse