V kauze Vítkov byly vyneseny výjimečné tresty

Hana Holcnerová

Pachatelé brutálního žhářského útoku ve Vítkově byli u Krajského soudu v Ostravě ve středu odsouzeni k výjimečným trestům ve výši dvaceti a dvaadvaceti let.

U Krajského soudu v Ostravě byl ve středu vynesen rozsudek nad čtyřmi pachateli žhářského útoku ve Vítkově. David Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Müller obdrželi výjimečný trest každý ve výši dvaadvaceti let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Václav Cojocaru obdržel trest ve výši dvaceti let, rovněž ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Předseda senátu Miloslav Studnička popsal průběh žhářského útoku a rozsah zdravotního postižení členů napadené rodiny. Zmínil, že útok byl spojen s rasovými motivy, neboť obžalovaní byli organizovaní v uskupeních, která si obvykle připomínají výročí narození Adolfa Hitlera připadající na 20. dubna. Útok byl proveden v noci 18. dubna 2009. Útok podnikli podle Miloslava Studničky s úmyslem založit požár a usmrtit osoby v domě. Vaculík, Müller a Cojocaru měli zapálit lahve a vhodit je každý do jednoho z oken domu. Poté odjeli.

Předseda senátu ve své řeči zdůraznil, že k usmrcení někoho z rodiny nedošlo jen shodou okolností nezávisle na konání obžalovaných a díky skvělé následné lékařské péči ihned poskytnuté popáleným. Natálie Kudriková byla hospitalizována půl roku a opakovaně operována. Následky popálenin jí zůstanou celý život, navíc musí v budoucnu podstoupit řadu plastických operací.

Krajský soud vynesl výrok na základě spáchání trestných činů pokusu vraždy formou spolupachatelství a poškozování cizí věci formou spolupachatelství. David Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Müller dostali výjimečný trest každý ve výši dvaadvaceti let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Václav Cojocaru obdržel trest ve výši dvaceti let, rovněž ve věznici se zvýšenou ostrahou. Doba pobytu ve věznici se zvýšenou ostrahou se nebude započítávat do posouzení případného podmínečného propuštění. Útočníci jsou povinni uhradit vyčíslenou škodu poškozeným v celkové výši 950 tisíc korun. Soud ovšem tuto částku zdesetinásobil, uhradit tak musejí devět a půl milionu korun.

Předseda senátu Studnička zdůraznil, že čin byl brutální a nese v sobě vysokou společenskou nebezpečnost. Všichni odsouzení podali odvolání týkající se všech výroků soudu.