Fórum 2000: Svět, ve kterém (ne)chceme žít?

Vratislav Dostál

Zatímco organizátoři letošního fóra debatují o naší odpovědnosti za stav světa, oponenti kritizují Havla za výběr delegátů. Bývalý prezident dodává některým pozváným osobnostem legitimitu, ty jsou však podle nich spoluodpovědny za neutěšenou současnost.

V neděli byl v Praze úvodním projevem Václava Havla zahájen čtrnáctý ročník konference Fórum 2000. Tématem letošního ročníku konference — jež se koná již tradičně pod záštitou prvního polistopadového československého prezidenta — má být reflexe názoru, že místo, kde žijeme, má vliv na to, jak žijeme a kým vlastně jsme.  

„Životní prostředí, které po nás zdědí následující generace, upadá. Zhoršují ho změny klimatu, následky globalizace a přelidnění, chaotická urbanizace, plýtvání přírodními zdroji a intenzivní doprava,“ uvádějí organizátoři na svém webu.

Konference, jejíž letošní motto zní „Svět, ve kterém chceme žít“, by měla být zaměřena na hledání způsobů, jak prostředí okolo nás pozitivně ovlivnit. Organizátoři chtějí otevřít debatu o naší zodpovědnosti za tento stav světa a současně se netají ambicí hledat nové, méně bezohledné strategie růstu a novou rovnováhu mezi duchovními a materiálními hodnotami.

Mezi letos pozvanými delegáty je několik desítek osobností. Na konferenci tak vystoupí například novinář a politolog Fareed Zakaria, sociolog Zygmunt Bauman, filosof André Glucksmann, politický komentátor George Monbiot, konzervativní filosof Roger Scruton, avšak i bývalý předseda české vlády Miroslav Topolánek či uhlobaron Zdeněk Bakala.

Právě na jména Topolánka či Bakaly upozornily tři desítky demonstrantů z Koalice neochotných. Ti v neděli rozdávali účastníkům slavnostního zahájení letošního Fóra 2000 česko-anglické letáky s textem nazvaným „Svět, ve kterém nechceme žít“. Deník Referendum již informoval o tom, že zatímco polský sociolog Zygmunt Bauman s přítomnými občany alespoň krátce diskutoval, čeští politici představitele občanské společnosti naopak ignorovali.

Havel: Je třeba se utkat s krátkozrakostí a nabobtnalou pýchou

Václav Havel ve svém úvodním slově zdůraznil, že někdo trvale dopouští, aby naše města nekontrolovatelně likvidovala okolní krajinu a přírodu. Podle jeho názoru na místo toho vzniká jakási gigantická aglomerace, která anonymizuje život, trhá sítě přirozených lidských společenství a útočí svým internacionálním uniformismem na všechnu jedinečnost, identitu či různorodost.

„Vzniká nový typ už dříve popsaného existenciálního úkazu: bezbřehá konzumní kolektivita rodí nový typ samoty,“ uvedl Václav Havel před návštěvníky slavnostního zahájení fóra.

Jako už mnohokrát v minulosti i v neděli Havel varoval především před pýchou naší soudobé globální a ateistické civilizace. „Pýcha kohosi, kdo je samotnou logikou svého bohatství veden k tomu, aby přestal ctít dílo přírody i našich předků, aby je přestal ctít z principu a ctil je nanejvýš jako další možný zdroj zisku,“ prohlásil bývalý prezident.

„Cítím za tím vším nejen globálně se šířící krátkozrakost, ale i nabobtnalé sebevědomí této civilizace, k jejíž bytostné výbavě patří i pyšná idea, že všechno víme, a to, co nevíme, se brzy dozvíme, protože víme, jak na to,“ uvedl Václav Havel. Podle jeho mínění je to tato naše domnělá vševědoucnost, zaštiťující se závratným vývojem vědy a techniky a vůbec racionálního poznání, která nás opravňuje sloužit čemukoliv, co je prokazatelně účelné.

Podle Havla nicméně s kultem měřitelného zisku, prokázaného pokroku a viditelné účelnosti mizí respekt k tajemství. „A s ním i pokorná úcta ke všemu, co nikdy nezměříme a nepoznáme. Jakož i bolestivé tázání po nekonečnu a věčnosti, těmto donedávna nejdůležitějším horizontům našeho konání,“ doplnil exprezident.

I nedávná finanční a ekonomická krize byla podle Havla výchovným znamením pro soudobý svět, neboť nás varovala před nepřiměřeným sebevědomím a pýchou moderní civilizace. „Chápu nedávnou krizi jako velmi malou a velmi nenápadnou výzvu k pokoře. Jako malou a nenápadnou výzvu k tomu, abychom nebrali všechno automaticky za samozřejmé,“ uvedl Václav Havel.

Podle Havla jsou pak jedinou možnou cestou z nebezpečného světa civilizační pýchy údiv a vědomí nesamozřejmosti. „Jsem si jist, že naše civilizace se bude řítit do katastrofy, pakliže se soudobé lidstvo nevzpamatuje. A vzpamatovat se může jen tehdy, když se utká s krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou, které jsou tak hluboce zakotveny v jeho mysli a v jeho konání,“ uzavřel své zamyšlení Václav Havel.

Svět, ve kterém nechceme žít

Alternativní uvítání připravili účastníkům slavnostního zahájení členové a sympatizanti Koalice neochotných, kteří upozorňovali na fakt, že Václav Havel poskytuje morální záštitu pochybným byznysmenům, jako je uhlobaron Zdeněk Bakala nebo jeden ze strůjců války proti Iráku Paul Wolfowitz.

Autoři textu upozorňovali, že navzdory mottu letošního fóra „Svět, ve kterém chceme žít“ seznam letošních delegátů nereprezentuje svět, ve kterém by chtěli žít. „Protože toto není svět rovnosti a dialogu, ale svět, v němž se váleční zločinci a oligarchové oblékají do roucha mravnosti a filantropie,“ píše se v dokumentu.

„Václav Havel několikrát halasně podpořil války proti Srbsku, Afghánistánu a Iráku. Se svým morálním kreditem se jasně přihlásil k rétorice Bushovy vlády a zaštítil ,koalici ochotných', která útok na Irák provedla,“ píší členové Koalice neochotných ve svém textu. Podle nich již dnes víme, že válka byla založena na lžích, a přesto zve Václav Havel na Fórum 2000 jednoho z jejích architektů, Paula Wolfowitze.

Podle demonstrantů je současným klíčovým tématem evropské politiky útok na veřejné služby. Za jednoho z reprezentantů této politiky pak autoři považují dalšího z delegátů letošní konference, expremiéra české vlády Mirka Topolánka. Ten je podle jejich názoru proslulý svým cynickým politickým stylem, kontakty s pochybným byznysem a také neoliberálními reformami.

Dalším kontroverzním delegátem je podle Koalice neochotných jeden z největších českých podnikatelů a mediálních magnátů Zdeněk Bakala. Kontroverzní zkušenost zhruba jednoho sta tisíc nájemníků, kteří na Ostravsku a Kladensku bydlí v pětačtyřiceti tisících bytech vlastněných právě Zdeňkem Bakalou, v pondělním sloupku Deníku Referendum připomněl Patrik Eichler.

„Když Bakala kvůli bytům OKD žaloval místopředsedu české Sněmovny Lubomíra Zaorálka, který o něm na jedné tiskové konferenci řekl, že jeho chování považuje za gaunerské, tedy ničemné a podvodné, soud v první instanci konstatoval, že Zaorálkova slova byla vzhledem k chování pana Bakaly ,oprávněná a přiměřená',“ píše mimo jiné Patrik Eichler.

Autoři textu taktéž připomínají, že Bakala před letošními květnovými volbami věnoval stranám současné vládní koalice 28,5 milionů Kč. „Jasně tím demonstroval rozdíl mezi obyčejnými občany, kteří mají pouze svůj jeden hlas, a mezi oligarchy, kteří mohou ovlivňovat politiku hlasy svých peněz,“ uvedli v dokumentu.

„Nechceme žít ve světě, kde o okolnostech našich životů rozhodují peníze soudně uznaných ,gaunerů' a v němž morální autority hostí architekty válek. Chceme žít v jiném světě — a tento svět už vzniká před našima očima,“ píše se v letácích, které demonstranti rozdávali účastníkům slavnostního zahájení.

Podle nich je dnešní Havel intelektuálním reprezentantem konformismu, oné „koalice ochotných“, ochotných přitakat tu válce, tu zájmům velkého byznysu. „Pro tuto výzvu jsme vytvořili Koalici neochotných — neochotných k podobnému přitakávání. Věříme, že nás bude přibývat,“ doplňují na závěr autoři.

Pehe: Diskutujme i s těmi, se kterými nesouhlasíme

Podle politologa Jiřího Pehe jsou sice některé výhrady autorů výzvy oprávněné, avšak  je třeba rozlišovat. „Myslím si, že něco jiného je kritika postojů Václava Havla a něco jiného seznam delegátů letošního fóra. Pokud by byli přizváni pouze ti hosté, se kterými se všichni shodneme, diskuse by neměla smysl,“ uvedl Jiří Pehe pro Deník Referendum.

S Jiřím Pehem nesouhlasí novinář Patrik Eichler. „Má otázka na Jiřího Pehe by zněla, zda má zkušenost věcné diskuse právě například se Zdeňkem Bakalou. Sám se obávám,“ dodává, „že nejen jemu slouží akce typu Fóra 2000 především jako prostor pro sebeprezentaci. A že debata o civilizační pýše těžko ovlivní chování jím řízených společností, jako se po příslušné debatě Fóra 2000 před osmi lety neproměnil k lepšímu svět našich médií.“

„Já osobně nesouhlasím s mnoha postoji mnohých hostů, avšak nikterak mi to nebrání v účasti a diskusi. V úterý se ostatně zúčastním debaty nad budoucností evropské integrace společně s anglickým konzervativně a euroskepticky smýšlejícím filosofem Rogerem Scrutonem,“ řekl v rozhovoru politolog.

Pehe taktéž s mnoha postoji Václava Havla - obzvláště v posledních letech - nesouhlasí, nicméně to pro něho dle jeho slov neznamená, že by se svými ideovými odpůrci odmítal diskutovat. „Podle mého názoru je každá debata přínosná už jenom z toho důvodu, abychom si vzájemně vyjasnili pozice,“ myslí si Jiří Pehe.

Na otázku, co soudí o tom, že jediným, kdo s demonstranty promluvil, byl sociolog Zygmunt Bauman, zatímco čeští politici shromáždění okázale ignorovali, Pehe odpověděl, že současný stav české politické kultury a neschopnost politiků byť si jen naslouchat a diskutovat vykazuje známky sociálního autismu.

„Tento vzájemný sociální autismus je moment, jenž brání jakékoli konstruktivní diskusi a pozitivnímu vývoji politické kultury u nás,“ myslí si Jiří Pehe. Podle jeho názoru však touto chorobou netrpí pouze politici, nýbrž i některé iniciativy občanské společnosti.

„Neschopností dialogu trpí elity jako celek,“ rozšiřuje Peheho kritiku Eichler. „Když zůstaneme u příkladu Zdeňka Bakaly, tak bych se někdy redaktorů Respektu na závěr nějakého neformálního fóra rád zeptal, proč za poslední tři nebo čtyři roky ani jednou nepopsali historii bytů OKD. Jenže když tu otázku položím na začátku, tak automaticky vyvolám konflikt. A neznám fórum, kde bych ji mohl položit později,“ řekl pro Deník Referendum Patrik Eichler.

Podle Patrika Eichlera je to jeden z důsledků hluboké mediální krize, která de facto zlikvidovala média jako místo kritického dialogu, a to i uvnitř jednoho názorového prostředí.

  Diskuse
  October 12, 2010 v 6.42
  "morální autority hostí architekty válek" ?!
  autorovi:
  Jsem rád, že o Fóru 2000 informujete a oceňuji JAK o něm informujete. Také celkově si cením Vaši zpravodajskou práci v DR.

  Ale zatraceně:
  * Jak můžete uvést Havlovu podporu válek, přiřadit ho ke "koalici ochotných" a pak v témže textu použít shora uvedené klišé o "morálních autoritách?
  * Anebo je míněn Yohei Sasakawa, "filantrop" jehož bohatství je složeno z dědictví po otci (válečném zločinci) a z výdělků z hazardu? Nebo snad někdo z dalších sponzorů?

  Nebo to všechno chápu zkresleně a něco podstatného mi uniká ???
  October 12, 2010 v 8.18
  RE:
  Vážený pane Kopecký,

  děkuji za zpětnou vazbu. Myslím ale, že Vámi kritizované spojení morálních autorit, jež jsou současně architektami válek, což vnímáte jako protimluv, je citácí z dokumentu demonstrantů Svět, ve kterém nechceme žít.

  Píší tam: "Nechceme žít ve světě, kde o okolnostech našich životů rozhodují peníze soudně uznaných „gaunerů“ a v němž morální autority hostí architekty válek. Chceme žít v jiném světě – a tento svět už vzniká před našima očima."

  Viz tady: http://www.denikreferendum.cz/clanek/6548-svet-ve-kterem-nechceme-zit

  Obávám se, že Vaše výhrada směřuje k autorům výzvy.

  V úctě Vratislav Dostál
  October 12, 2010 v 8.27
  Je Václav Havel dosud morální autorita?
  Pane Kopecký, pěkně jste připomenul, jak si s námi náš jazyk může zahrávat. Václav Havel byl morální autoritou (s důrazem na slovo byl). Ale dnes už jen chce být morální autoritou (křečovitá snaha), neboť ho zkazily sláva a peníze, jejich moc. Kamarádství s americkým prezidentem nadřadil nad svůj bývalý pacifismus. Moc, kterou okusil, ho změnila.
  Lord Acton: Moc korumpuje. Absolutní moc korumpuje absolutně. - Tomu se nikdo nevyhne.
  Přesto, že to vím, se mnou otřáslo, že si pozval na Forum pány Topolánka, Bakalu a Wolfowitze - takže jsem asi taky
  neochotná. Nesouhlasím s Jiřím Pehem, neboť jak by ti pánové tam mohli prozřet - snad tím, že se jim dostalo té cti promluvit? To by musel na fóru promluvit taky někdo z těch neochotných a konfrontovat řeč těchto pánů s jejich činy - ale to se jistě nestalo!
  October 12, 2010 v 8.35
  Všeobecná rétorika
  našich současných politiků je, že vždy mluví v množném čísle, přičemž nikdy nespecifikují konkrétní osoby nebo prostředí, které mají na mysli. Například Kalousek, mluví-l o zadlužení státu, vždy mluví jako my, tedy občané jsme způsobili tento stav, místo aby řekl, že jsme to způsobili my, politická garnitura v tu a tu dobu a pod. , kteří jsme udělali to a to špatně a v důsledku toho...
  Stejně tak to činí Havel když říká, že „Pýcha kohosi, kdo je samotnou logikou svého bohatství veden k tomu, aby přestal ctít dílo přírody i našich předků, aby je přestal ctít z principu a ctil je nanejvýš jako další možný zdroj zisku,“ jako by nebylo možné blíže specifikovat, ba dokonce jmenovat, koho tím má na mysli (je či bylo by to pro něj těžké v této souvislosti někoho jmenovat, když zve lidi, kteří jsou jedněni z těch, kteří na stavu věci mají svůj podíl - Bakala).
  Jistě, lidé mají svůj podíl na takovém stavu, ale už se jaksi neříká, že lidé všeobecně jsou pod vlivem několika desítek zainteresovaných osobností nebo subjektů, kteří vytváří podmínky lidem a ti je akceptují. Také nic jiného jim nezbývá.
  Z toho vyplývá, že Havel mluví všeobecně, ohání se jakýmisi slovními obraty v duchu až básnickém, aniž by jasně a konkrétně řekl, kde a v čem je celá podstata problému. Říká mnoho, abychom z toho moc nepochopili, což si myslím je typická havlovština: Mluvit vzletně a okázale ale tak, aby tím nikoho nepoškodil, jen konstatoval, že je to tak či onak bez přímých poukazů na konkrétní příčinu.
  Noc nového pod sluncem, je to Havel.
  October 12, 2010 v 9.17
  V.Dostálovi:
  Děkuji za odpověď. Opravdu jsem ty úvozovky přehlédl. Výtka tedy skutečně patří autorům dokumentu (výzvy) za jejich stylistickou lehkovážnost.
  PM
  October 12, 2010 v 9.29
  Profilace pravicoveho intelektualismu je nutnou
  soucasti demokratickeho disputu. Usili intelektualu o ospravedlneni jakychkoliv pravicovych moralnich hodnot a spolecenskopolitickych jevu, muze vest k lepsimu odsdupu k politickospolecenskym omylum pro toho, kdo usiluje o tvorbu spolecenskeho konzensu. Souhlasim s Pehem, ze nabizene spektrum konzervativnich pravicovych postoju je v tomto smyslu prinosem.
  October 12, 2010 v 10.38
  K výtce pana Kopeckého
  Jako jeden z autorů textu letáku odpovídám: o něčí autoritě vypovídá přijetí toho člověka v určitém prostředí, ve veřejné debatě apod. Václav Havel, ať se nám to líbí nebo ne, takovou "morální autoritu" má. V textu popisujeme faktický stav: někdo s morální autoritou (s autoritou v jistém prostředí, které ale bohužel v české kotlině udává tón veřejné debatě) hostí architekta války. To je také důvod, proč tam ti různí Bakalové, Wolfowitzové a Topolánkové jezdí: aby na ně dopadlo světlo z aury Václava Havla, boje za lidská práva, "dialogu"... A právě proti tomuto principu veřejné legitimizace lotrů jsme protestovali.

  Jistě, mohli jsme to celé stylisticky jasněji odstínit (že tedy v našem prostředí Havel morální autoritu už nemá), ale to víte, vznikalo to narychlo, a taky text letáku se musí vejít na jednu A5...

  Ale jinak se mi Váš pojmový rigorismus líbí, jen ne vždy souhlasím s Vaším pojetím fungování jazyka - narazili jsme na to už v našem sporu o "knížete" Schwarzenberga. Jazyk je kolektivní instituce, a své vlastní přesvědčení o vhodnosti/nevhodnosti určitého slova nemůžu dost dobře absolutizovat. Ale můžu se snažit přesvědčit ostatní mluvčí, že třeba určitému slovu by bylo lepší se vyhýbat, což je možná podstata Vaší jazykové mise. U knížete jste mě zatím nepřesvědčil (své důvody pro používánín jsem Vám už popsal), ale u Havlovy morální autority - ano, zde bychom si příště mohli dát trochu větší pozor a lépe odstíňovat.
  Srdečně zdravím.
  October 12, 2010 v 10.59
  Ještě perlička z Havlova textu na Fóru
  „Chápu nedávnou krizi jako velmi malou a velmi nenápadnou výzvu k pokoře. Jako malou a nenápadnou výzvu k tomu, abychom nebrali všechno automaticky za samozřejmé,“ uvedl Václav Havel.
  Velmi malá a nenápadná výzva to může být pro bankéře, ale ne pro lidi, kteří přišli o poslední úspory, o práci a octli se existenčně na dně.
  Za koho tu tedy Václav Havel mluví?
  PM
  October 12, 2010 v 15.49
  Vaclav Havel
  mluvi za elitu ceske pravice. Nabizi argumenty pravicoveho politiceho seskupeni se kterymi je mozne a proto nutne souperit.
  FJ
  January 23, 2011 v 11.35
  byl jednou jeden Václav Havel I a Václav Havel II.
  František Jonáš - Třebíč

  byl Václav Havel I a Václav Havel II. Neděle, 23.Ledna 2011, 11:32:30

  Smazat

  Kdysi vzpomínala zesnulá spisovatelka Z.Frýbová, toho Václava Havla I jsem milovala, ale toho II......

  Václav Havel má peníze, má jistou moc, dosáhl nějak jistého postavení a pokud má autoritu, ať si ji má a jestli byl dobrý ?? Asi byl...Ale Václav Havel II. a jeho " temné slušovické žilky prorůstají národem" a "humanitární bombardování Jugoslávie" a různé akce za válku a podpisy v Iráku a mnoho dalšího, ho už dávno zbavili vytvořené aury spravenosti a morální autority. Může to tak být pro malou skupinku , ale ta skupina, jež by to hlásala není veliká a jasné je asi , že byl, ale dávno již není...
  Zdeňka Frýbová řekla, že Václava Havla II si nemůže vážit, a podobně k tomu dospěl Karel Kryl a mnoho dalších.
  MT
  October 8, 2011 v 11.09

  Václav Havel pro mně autoritou není v ničem - a nikdy nebyl.

  Proto ho sleduju bez nenávisti - maximálně s trochou smutku, protože třebaže pro mne nikdy nebyl autoritou, byla doba kdy mně byl relativně sympatický ...

  Ale to je už opravdu velice dávno ...

  + Další komentáře