Populismus serveru iDNES.cz přerůstá v rasismus a xenofobii

František Kostlán

Analýza blogů a redakčního přístupu ukazuje, že pravicový internetový portál nejen začíná tolerovat rasismus, xenofobii, ale sám je dokonce vyvolává.

To by se člověk upsal a stejně to nebude nic platné. Mainstreamová média pozvolna rezignují na svou přirozenou roli ve společnosti. Osvícení vydavatelé novin, televizní a rozhlasoví majitelé a manažeři se vytrácejí. Hlídací psi demokracie odešli do důchodu. A ze sdělovacích prostředků středního proudu se stala pouhá fabrika na peníze. To, co tato média často vyčítají politikům, totiž svobodu bez patřičné odpovědnosti, sama předvádějí v plném lesku. A, stejně jako u politiků, i zde je hnací silou zisk za každou cenu.

Výsledkem je překračování a posouvání hranic obyčejné lidské slušnosti či rovnou rasismus a xenofobie. Profesní etika je minulostí, některá média sice mají vlastní etický kodex, s nímž se v případě nutnosti mohou ohánět, ale ten nikde v praxi nefunguje. Jakékoli podobné normy mohou být účinné pouze v tom případě, kdy jsou přijímány alespoň většinou. A to rozhodně není případ českých mainstreamových novinářů.

Etikou nespoutaná volná ruka trhu diktuje redakcím užívání velké dávky populismu. Ten spočívá v tom, že obsah novin či vysílání vychází vstříc takzvané poptávce konzumentů. Nikdo přitom pořádně neví, jaká ta poptávka vlastně je, takže se úroveň zpravodajství, reportáží i komentářů preventivně sníží na nejnižší úroveň. Ta se dá buď odhadnout podle „nálady ve společnosti“, nebo se dá vystopovat u internetových pseudodiskutérů.

Tato „poptávka“ se ovšem dá i utvářet či, přesněji řečeno, vymyslet tak, že ji konzumenti přijmou za svou. Tento způsob nazírání na svět u nás zavedl v devadesátých letech Vladimír Železný se spuštěním televize Nova. A od něj to postupně do větší či menší míry přebrala všechna mainstreamová média, včetně veřejnoprávních.

Počínání českých médií v tomto smyslu jsem analyzoval mnohokrát, dnes dám příklad na počínání internetové verze Mladé fronty Dnes, serveru iDNES.cz. Zde jsem v uplynulém desetiletí asi dva roky působil jako externí pracovník, takže jsem mohl zblízka sledovat jak proměnu zpravodajství, tak blogů iDNES.cz, které prodělaly značný posun k horšímu.

To, co nebylo možné napsat v 90. letech, protože by to bylo pokládáno za neslušné, se dnes připouští jako bažná společenská norma. Nejoblíbenějším sportem mnoha tamních blogerů je štvaní proti Romům.

Redakce iDNES.cz velmi často poutá (dělá reklamu) na hlavní straně serveru i články vysloveně protiromskými nebo populisticky pojatými, s patřičnou dávkou nenávisti vůči multikulturalismu a integraci Romů či cizinců. IDNES.cz otevře blog komukoli, kdo o to požádá. Má sice etický kodex, podle něhož se blogeři mají řídit, ale ten si odpovědní lidé v redakci vykládají čím dál gumověji.

V rámci této redakční politiky iDNES.cz svého času dokonce nestáhl ani útočný článek proti vlastnímu romskému zaměstnanci, který na sto honů páchl nenávistí a xenofobií.

Příkladů z blogů iDNES.cz by šlo dát opravdu mnoho, stačí zadat ve vyhledávání na jejich titulní stránce výrazy „Rom“ či „rasismus“. Alespoň tedy drobnou ukázku paušalizace, která je jedním z průvodních jevů rasismu: Romové „nechtějí svou zemi, svou vládu svoje hospodářství a už vůbec o to nehodlají bojovat. Nejblíže mají ke kukačkám, která kladou svoje vajíčka do cizích hnízd, aby pak žili na cizí účet. S množstvím stoupají i nároky… Co tedy chtějí a nechtějí? Rozhodně nechtějí pracovat a respektovat zákony zemí, kde právě jsou. Nechtějí rasismus vůči nim a nechtějí žít v bídě. Chtějí jen, aby je společnost tolerovala, živila, podporovala jejich styl života a kulturu, kdekoliv na světě, kde si zamanou být. Proto klidně přijmou národnost podle toho, kde se narodili“.

Tato ukázka přitom zdaleka není tím nejhorším z dlouhodobé nabídky blogů iDNES.cz. Nové je však chování tohoto serveru z poslední doby, které by se dalo označit jako rasistické či xenofobní. Redakce si opravdu smlsla na povodních, respektive na rabování. Napřed informovala, že rabovali cizinci, poté že rabovali Romové.

A poté zveřejnila pochvalnou ódu ministra vnitra Radka Johna na české zloděje, kteří jsou podle něj solidární a během povodní své spoluobčany neokrádali.

Takto seřazeno za sebou to vytváří naprostou idylku. Vše je jasné: špatní jsou cizinci a Romové, kdežto my, Češi, spolu držíme basu. Server iDNES.cz ovšem zcela vypustil informaci, že podle libereckého krajského policejního ředitele Romové odnesli věci z městské skládky, které tam někdo vyhodil. Tuto informaci do svého článku dodal až po přímé intervenci redakce Romea.cz. Tito Romové jsou sice i tak obviněni z krádeže (což je těžko pochopitelné), ale v žádném případě nejde o rabování.

IDNES.cz psal ještě o jednom dalším příkladu „povodňového zločinu“, ale etnicitu či národnost podvodníka v tomto případě již nezveřejnil. V obcích postižených povodní přitom došlo k více podvodům a krádežím, o nichž server iDNES.cz neinformoval vůbec. Důvod je zřejmý: pachatel, který není cizincem či Romem, se tomuto serveru do celkové redakční strategie nehodí.

Redakci serveru Romea.cz přitom stačil ke zjištění národnosti pachatele dalších podvodů jediný telefonát řediteli liberecké krajské policie Milanu Frankovi, aby zjistila, že šlo o etnického Čecha. Franko totiž médiím sám od sebe sděloval etnicitu pachatelů u cizinců a Romů (což je opravdu velmi podivné), takže dost dobře nemohl tuto informaci odepřít později.

Podobně se iDNES.cz zachoval i v případě střelce, který v Bratislavě vyvraždil romskou rodinu včetně dvanáctiletého dítěte a další lidi. Napřed přebral od slovenského Nového času informaci, že pachatelem byl pravděpodobně bezdomovec romského původu. Když ji Nový čas stáhl jako mylnou, iDNES.cz ji v článku nechal dál až do doby, kdy bylo jisté, že střelec naopak povraždil romskou rodinu.

I pak ovšem svůj článek zakončil touto spekulací: „I po tiskové konferenci zůstává řada otázek nezodpovězena, kupříkladu kdo vlastně v Devínské Nové Vsi střílel. Zda byl také příbuzný vyvražděné rodiny a jak se mu podařilo získat tolik zbraní.“

Nehledě na to, že do zpravodajství nepatří žádná spekulace, protože jde o porušení elementárních novinářských pravidel, tato úvaha přímo navádí čtenáře, aby si myslel, že šlo o vyřizování účtů mezi Romy. Tento přístup v situaci, kdy se ze slovenských médií valí rozporuplné informace, a autoři článku tedy nevědí o věci zhola nic, svědčí o záměru redakce poštvat své čtenáře proti Romům.

Těžko soudit, jestli je redakční politika iDNES.cz úmyslně rasistická a xenofobní, či v jeho vedení prostě jen sedí hlupáci, kteří nedokáží domyslet důsledky vlastního populismu, výsledek je však týž: iDNES.cz vychází vstříc údajné poptávce svých čtenářů, nebo spíše ji sám utváří, a to na úkor prosté lidské slušnosti a za cenu „nenápadného“ šíření rasismu a xenofobie.

IDNES.cz se tak postupně přesouvá ke krajní pravici. Vzhledem k tomu, že jde o nejčtenější internetový server v České republice, máme se opravdu na co těšit.

  Diskuse
  September 3, 2010 v 0.30
  Aniž bych se chtěl jakkoli v této věci zastávat serveru iDNES,
  nebo kohokoli jiného, uvádím pár postřehů a otázek. Otázek, podobných těm, které si sám kladu když čtu článek o nějakém projevu rasismu jako je tento.
  Domnívá se někdo, že rasistické a xenofobní nálady vytváří server iDNES? Pokud ano, je třeba ho žalovat a jeho působení zastavit, ale je-li tomu tak, že jen reflektuje nálady ve společnosti, co uděláme? Nebo to snad doopravdy vytváří nespoutaná volná ruka trhu? A pokud ano, co je to ta nespoutaná volná ruka trhu? Co říká nespoutaná volná ruka trhu? Říká: Zabijte černochy, a cikány taky!!! A Ž(ž)idy. Je to možné, i když jsem já nic takového nezaznamenal. Někdo jiný ano? A proč by to měla říkat?
  Jak reagoval server iDNES na článek proti jeho vlastnímu romskému zaměstnanaci, a čeho se ten článek týkal? Nevím o tom nic.
  Chtějí někde Romové svou vládu a svou zemi? Kolik je na Zemi takových romských iniciativ? Můžete nějakou jmenovat? Z čeho podle Vás vychází česká národnost? Ze společného jazyka? Ale v Česku žije hromada Němců co nebyli odsunuti, nebo Ž(ž)idů přeživších strašný holocaust, mluví česky a bůhví jakou mají pro jistotu národnost. Proč by Romové nemohli mít českou národnost když chtějí? Já jsem si taky mohl svého času zvolit moravskou.
  Jestliže rabovali Romové, měla napsat, že rabovali Češi? Nebo měl v tomto případě národnost vynechat? Nebo napsat jak to bývalo zvykem v dobých kdy nuzáci byli pozvednuti a preferování „neznámý poberta“? V rámci politické korektnosti ani neoznačíme zloděje zlodějem, a pak se divíme kolik jich vytunelovalo podniky. A byli to samí Neromové. A až nám to (pozdě) dojde, tak jsme konečně naštvaní. Jenže, kdyby se zloděj označil slovem zloděj včas, tak bychom nemuseli být tak naštvaní. Před chvílí jste kritizoval někoho kdo napsal, že Romové klidně přijmou českou národnost a nyní kritizujete server, že cudně nezamlčel příslušnost k etniku?
  Pravda je, že John mohl zareagovat vtipněji. Například „Vrtá mi hlavou čím to je, že nerabují Češi.“ To mi na ně nějak nesedí. Vždycky umí využít dobré příležitosti, to přece všichni dobře víme.“ Líbilo by se Vám to? Škoda, že to není pravda, rád bych četl jak byste Johna pochválil.
  Byl byste spokojen, kdyby iDNES neuvedl, že v Bratislavě byla vyvražděna romská rodina? Zajímalo by mě co byste do tohoto článku napsal pak. Spekulace iDNES o romském původu střelce jsou ovšem opravdu hnusné.
  A na závěr. Mají média své čtenáře i vychovávat, nebo jen informovat? Mají svými čtenáři manipulovat?
  September 3, 2010 v 8.01
  autorovi
  Váš článek je velmi důležitý a proto doufám, že bude čten a promýšlen mnoha čtenáři.

  Chci jen upozornit, že
  1) je žádoucí a nezbytné vidět problém xenofobie a médií v evropském kontextu (aktuálně např. současná německá diskuse kolem Thilo Sarrazina); tj. neomezovat se jen na "česká" specifika problému, a (což je výtka, která se Vás v žádném případě netýká)
  2) nesklouznout k démonizaci a pouhé rozhořčené morální "exkomunikaci" nositelů zmíněných tendencí (čímž se existující společenské problémy a konflikty vposledku zametají pod koberec).

  Jinak soudím, že - obecně i v daném kontextu - ke znepokojivým symptomům společenského rozkladu patří také mnohdy lehkovážné přijímání (zjednodušeně řečeno) "jazyka režimu" ze strany "levicové" opozice.
  September 3, 2010 v 9.56
  trochu mě šokoval diskusní příspěvek p. Šímy
  Zodpovědný novinář nemůže "jen reflektovat nálady ve společnosti". Jednak je to nemožné, protože tzv. reflektováním nálad ve společnosti určité nálady posilujeme a tedy spoluutváříme, dáváme jim autoritativnější výraz (normalizujeme je); slůvko "jen" tam tedy nemá co dělat. A jednak - a především - zodpovědný novinář (případně editor blogerského serveru, je-li spojen s nějakým seriózním periodikem) nemůže jen psát či nechávat psát, co lidé rádi uslyší, měl by také hlídat určité hodnoty - i to je součástí té role "hlídacího psa". Demokracie si žádá veřejný rozum, ne nekritickou důvěru k veřejným náladám...

  Otázka, zda měla redakce napsat, že rabovali Češi, když rabovali Romové, není jen politicky nekorektní, je prostě rasistická. Romové jsou Češi jako kdokoliv jiný v této zemi, nějaké odlišování, když neznáme kontext, je naprosto nemístné, protože posiluje xenofobní vidění světa; své místo má jedině tehdy, když např. informace o etnicitě obětí pomáhá specifikovat charakter spáchaného činu. Nějaký vztah mezi romskou etnicitou a kriminalitou lze zodpovědně vyznačovat jedině tam, kde existuje kontext zkoumání celkové situace menšiny, např. v souvislosti s jejími majetkovými poměry, postavením ve společnosti, apod. To už je ale jiný žánr než běžné zpravodajství.

  Nazývat zloděje zlodějem (když pominu, že existuje něco jako presumpce neviny a novinář by ji měl ctít...) je něco úplně jiného než nazývat Roma Romem nebo Čecha Čechem. Politická korektnost, jako všechno v lidské společnosti, je kritizovatelná pro mnohé své negativní důsledky, její paušální odmítání - bez porozumění jejímu smyslu - je ale znakem krajně pravicového smýšlení. Levice by měla PK v jejím jádru vždy spíš hájit.

  Alternativa mezi "jen informováním" a "vychováváním" je falešná. To bychom se ale dostali ke známým pravidlům mediální gramotnosti, počínaje tím, že už výběr z množství možných informací je nějakou manipulací vycházející z nějakých principů, určujících, co je důležité, čemu by se MĚLA věnovat pozornost (a co si tedy všichni MÁME myslet) atd. atp.
  FK
  September 3, 2010 v 10.05
  Ad Jiří Šíma
  Dobrý den, díky za příspěvek.
  Pokud někdo reflektuje nálady ve společnosti... z tohoto úsloví se stává prázdná floskule ve chvíli, kdy reflektuje pouze některé nálady, repsektive ty, které korespondují s jeho (v tomto případě populistickou) redakční politikou. A to je právě případ iDNES.cz. Kdyby reflektoval i nálady těch, kteřá nejsou apriori zaměření proti Romům, ale i nálady další, nexenofobní a nerasistické, potom by bylo možno hovořit o jeho širším záběru. Tak to ale není. iDNES.cz naprosto zřetelně preferuje nálady protiromské.
  Co se týče podání trestního oznámení - to je běžný argument lidí, kteří se domnívají, že vše může vyřešit stát, v tomto případě justice. Ta samá justice, která osvobodila Jiřího Jezerského, který řekl občanům ostravských Mariáýnských Hor , že klidně půjde vystřílet Romy, když mu k tomu dají svolení. Nemůže a nevyřeší. Stíhat lze jen nejkřiklavější případy a ani u těch není jisté, že dojdou potrestání. Příčin je více, tou principiální je nepotrestání komunistických zločinů. Těžko se trestají jakéhokoli zločiny, které vyšly z nějaké ideologie, když stejně zločiny předchozí zůstaly de facto bez potrestání.
  iDNES. cz článek, který opravdu ošklivě útočil na jeho romského zaměstnance, nechal vyvěšený na blogu, nestáhl jej. Jinými slovy, jenom proto, aby mohl naplnit svou populitickou politiku, nechal klidně vyvěšený záštiplný xenofobní článek vůči Romovi, který je členem redakce.
  FK
  September 3, 2010 v 10.09
  Pne Kopecký,
  děkuji moc za příspěvek - vyjadřuje i můj názor.
  Snažím se o analýzy krom jiného i proto, že "k démonizaci a pouhé rozhořčené morální "exkomunikaci" nositelů zmíněných tendencí" se na základě pouhých emocí sklouzne snadno.
  Myslím, že i v této věci jsou důležité dva prvky: mít kritického ducha a umět užívat kritický rozum.
  FK
  September 3, 2010 v 10.20
  Pane Škabraho,
  souhlasím, téměř beze zbytku.
  Z toho co jste napsal je pro mě nejdůležitější tento odstavec a asi je zbytečné psát proč:
  "Zodpovědný novinář (případně editor blogerského serveru, je-li spojen s nějakým seriózním periodikem) nemůže jen psát či nechávat psát, co lidé rádi uslyší, měl by také hlídat určité hodnoty - i to je součástí té role "hlídacího psa". Demokracie si žádá veřejný rozum, ne nekritickou důvěru k veřejným náladám..."
  Co se týče zveřejňování etnicity či národnosti domnělých pachatelů, souhlasím též. Problémem ovšem je, když se tím média neřídí, a to pouze v případě Romů a cizinců. Potom nezbývá než snaha ukázat těmto novinářům, že jejich počínání je absurdní, třeba i tak, že do titulku napíšete, že kladl Čech apod. Tím není řečeno, že s tímto způsobem informování souhlasíte, pouze hledáte cestu, jak z toho bludného kruhu ven.
  Jediné, s čím nemohu souhlasit beze zbytku je rozdělování myšlení na levicové a pravicové. To, prosím, přenechme ideologům, kteří se vše snaží nacpat do předem vytvořených dogmatických konstrukcí, a namísto toho prostě užívejme kritický rozum. Osobně se nepovažuji ani za levicového ani za pravicového. Zleva na mě obvykle dští síru, protože se jim zdám pravicový, zprava zase o mně rozšiřují, že jsem "levičák". A podstata věci či diskuse o ní, se tak vytrácí.
  Mějte se dobře.
  FK
  September 3, 2010 v 10.23
  Nejen pro pana Šímu dávám ještě link na mou analýzu médiií ve vztahu k vyvraždění rodiny v Bratislavě. Zde se hanebně zachovala většina médií, nejen iDNES.cz.
  http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_8557
  September 3, 2010 v 13.33
  "reflektování nálad ve společnosti" aneb co je reflexe a co fragmentární jev s velkým emocionálním nábojem
  Díky za výborný a podstatný text, k otázce "reflexe nálad" bych dodal tento příklad z vynikajícího dokumentu Terezy Reichové "Kruh - portét demonstrace" (rozhovor s autorkou o filmu, kde je víc, je např. zde: http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/643142). Celý hodinový film je rekonstrukci "bitvy" na Janovském sídlišti předloni 17. listopadu, kdy se sem sjeli "ochránci bílých" a masivně zasahovala policie. Celý film je analýzou geneze tohoto problému, na jehož začátku je několikaminutový videozáběr, v němž romský silák verbálně urazí provokující uniformovanou "hlídku" DS. Tent záběr následně odvysílala TV Nova a uražená členka DS dostala tamtéž velký prostor na svoji obhajobu. O pár týdnů později už hořela bitva mezi neonacisty ad. a policií. Reichová ve své rekonstrukci postavila na místo, kde se to celé odehrálo, plátno, na které promítala své vlastní záběry z této události a k plátnu postupně přivádí aktéry všech stran sporu a ve střihu vzniká pozoruhodně komplexní obraz - jak jednotlivých aktérů, tak celé geneze. Redaktorka TV Nova i autor videozáznamu - místní novinář, který s tímto "prorazil" na celostátní úroveň - obhahují povinnost medií zprostředkovat dění ve společnosti, se zcela nulovou možností náhledu na to, co skvěle ukazuje celý film: že událost velké "demonstrace" plné násilí (kterou už masivně "pokrývala" všechna media) by bez nesmyslného zvýznamnění emocionálně působivé - zcela ne-obecné situace - mediální cestou nikdy neexistovala. Podobné "rozbušky" jsou popsány i v tomto textu.
  FK
  September 3, 2010 v 20.51
  Pne Janečku, tak to bohužel je. V Janově jsem byl a pochopitelně sledoval i následné dění. Video s tím, kterak "Rom nadává křehké blondýnce" bylo vyvěšeno na youtube i na různých stránkách krajní pravice. A hlavně to pomohlo svolat tolik lidí, kteří to chtěli Romům zavařit. Internetové diskuse mohl číst jen velmi otrlý člověk, neonacisti se na různých fórech domlouvali, co všehcno by bylo dobré Romům udělat. O médiích by se v tomto případě dalo říci totéž, jako v případu střelby v Bratislavě - hrubý populismus, naprosto bezstarostné nahrávání krajní pravici z perstu vycucanými informacemi, podněcování emocí proti menšinám obecně.
  OW
  September 4, 2010 v 15.32
  Podle toho, jak znám p. Kostlána, tak dobře vím, že by sám byl nejraději, kdyby se ona ohavná hra na "specifikaci národnosti v krimi zprávách" nehrála.
  Jenže ona se hraje. A hraje se velmi jednosměrně.
  Proto vyjádření ".....kradli Češi....." vnímám nikoli jako rasismus nebo hanobení národnosti, ale jako zrcadlo pro trapnost hloupost a předsudkovost ".....kradli Romové"
  Ne, není potřeba specifikovat národnost v krimi zprávách. Samo o sobě je to hloupé a zlé. Ale dokud nebudeme vedle "...Romové ukradli...." číst i "......Češi vytunelovali, Moraváci provedli žhářský útok, Slezané se dopustili zločinného spiknutí...", tak si neuvědomíme hloupost toho prvního klišé.
  Pevně doufám, že při čtení příspěvku čtenář pociťuje nad těmito klišé nechuť. Já sám ji při psaní pociťuji. A pevně doufám, že ona nechuť nás donutí k zamyšlení.
  Pan Kostlán v tom, co říká, má naprostou pravdu.
  Ondřej
  FK
  September 4, 2010 v 15.47
  Ondřeji,
  díky, je to samozřejmě tak, jak říkáš. Nikoli snad jako stabilní postup, spíše jako provokace, aby novináři mohli sami nahlédnout absurditu, s níž k pachatelům přidávají národnost pouze v případě cizinců a Romů. Když jejich způsobem informování vynikne, že naprostá většina vrahů a zlodějů jsou etničtí Češi, tak by s tím snad mohli přestat.
  September 4, 2010 v 16.16
  novináři
  Je to banalita, ale: mohli by, měli by - ale nechtějí a neudělají to. Jednak je k tomu nenutí žádné sankce, jednak tím uspokojují mentální potřeby své a svých čtenářů. (Podobně postupují např. novináři v nejčtenějším rakouském deníku Neue Kronen Zeitung, o bulvárních, zdarma rozdávaných denících nemluvě.)
  O nějaké pedagogické složce své činnosti nemají ani ponětí, resp. si ji vykládají velmi svérázně - v souladu s duchem doby.
  FK
  September 6, 2010 v 7.41
  Bohužel je to tak. "Duch doby" je dobrá výmluva, užívaná napříč dějinami :-). Dnes jsem slyšel v České televizi říkat komentátora ČT, že němečtí politici konají v rozporu s míněním lidí (je v tomto případě jedno, o co šlo). Řekl to ještě přímočařeji, takže z toho vyplynula otázka: Probůh, to tam není jediný člověk, který s vládou souhlasí? Je to právě taková lehkomyslnost, s níž i vzdělaní a inteligentní lidé jednají, která je příčinou toho, že se "duch doby" takto mění k horšímu. Jedna paušalizace podmiňuje druhou a stává se z ní běžný způsob uvažování. Z původně nenápadných detailů pak plyne nebezpečí, protože u paušalizace menšin či etnik vzbuzuje a provází záporné emoce, které dobře známe z Německa 30. let i z Československa konce 30. let.
  MP
  September 13, 2010 v 19.02
  A je to tu opět
  iDnes nezahálí a tak tato zpráva http://zpravy.idnes.cz/slovensky-rom-zemrel-v-sanitce-posadka-telo-vylozila-pred-domem-p8v-/zahranicni.asp?c=A100913_135858_zahranicni_btw je ihned doplněna "vhodnou" fotografií zničeného sídliště. Jakákoliv souvislost s tragickou událostí mě nenapadá a tak jako jediný důsledek umístění této fotografie vidím posilování rasistických a xenofobních nálad ve společnosti "konzumentů mainstreamu".
  Pročetl jsem přibližně 30 českých a slovenských zpravodajských portálů informujích o události a většinou všechny používali ilustrační fotku sanitky. Fotku, kterou použila iDNes jsem nikde jinde nenašel.
  Zásadní rozdíl mezi českým a slovenským podáním je informace o sídlišti Luník IX. Zatímco na Slovensku píší, že většina z 5000 tisíc obyvatel jsou romové, v Čechách následuje za shodnou informací ještě dodatek o výši dluhu romského obyvatelstva za nájem a energie za minulý rok. Tento "výmluvný" přílepek vznikl v dílně ČTK a ochotně ho převzala všechna mainstreamová média.
  + Další komentáře