Nebezpečné chápání levicovosti

Hana Holcnerová

Moderní společnost je udržována volnou soutěží idejí, které se střetávají mimo jiné ve všeobecných a rovných volbách. Ostrakizace jedné z poloh, zjednodušme ji pro tento účel jako polohu levicovou, je nebezpečnou tendencí těchto dní.

Petr Nečas včera v OVM ujišťoval, že funkce zmocněnce pro lidská práva má smysl.

Zdá se tedy, že Nečas nedá na doporučení budoucího poradce Jocha, což navíc doložil konstatováním, že poradce má od toho, aby si vyslechl jejich názory a pak se sám rozhodl, zda je akceptuje, či ne. Pokud by považoval ovšem Jochovy postoje pouze za „osvěžující“, jak nám vzkázal poněkud příznačně z Berlína, vtírá se otázka, proč mu vedoucí poradenského týmu Říman nevybral někoho soudnějšího.

Daniel Kaiser napsal v Lidových novinách, že demokratická část pravice zatím mlčí k Jochovým patologickým názorům, připomínajícím vyhnilé jádro americké republikánské pravice reprezentované Bushem. Domnívám se, že pravicově smýšlející demokraté jsou Jochem zaskočeni obdobně jako občanské iniciativy, komentátoři levice a občané, kteří přirozeně cítí, že veřejný prostor je zaplňován podivnými nezdravými jevy. Vyslovit nahlas své znechucení ovšem nedokáží, protože v současném nečase demokratický koncept lidských práv získává levicovou nálepku. Krásně to ilustruje postoj některých poslanců pravice, kteří označují postoj Anny Šabatové v oblasti lidských práv za levicový.

Co bylo ještě nedávno na tomto poli vnímáno jako normální, získává pomalu, ale jistě nádech levicovosti. A protože pravice zvítězila v květnových volbách mimo jiné tím, že z levice učinila ďábla v rouše Paroubkově, který v případě vládnutí naši zem spálí v kotli pekelném, nezbývá jí než k Jochovi mlčet.

Annu Šabatovou tento stav dokonce přinutil, aby v dopise senátorům připomněla, že i levicový postoj je v demokracii legitimní: „Pominu-li skutečnost, že funkce ombudsmana je funkcí de facto úřední, tedy nepolitickou, založenou na dodržování zákonností a principů dobré správy, tedy že je funkcí, která mnoho prostoru pro politické projevy neposkytuje, jsou levicové názory rovnocennou a legitimní alternativou v každé demokratické společnosti, a neměly by být svým nositelům na škodu.“

Posun k pojetí levicovosti jako něčeho, co je ve slušné společnosti fuj, podporuje také návrh zákona o třetím odboji, když upírají ocenění statečnému Františku Krieglovi, který jako jediný nepodepsal moskevské protokoly, byť v tu chvíli si nemohl být jist, zda ho za to nestihne trest nejvyšší. Do kategorie oceněných nespadají totiž bývalí komunisté, ba ani ti, kteří se přikláněli ke směrům tak či onak s komunistickou ideologií souvisejícím. A to přesto, že o jejich protitotalitních postojích v sedmdesátých a osmdesátých letech nemůže být pochyb. Na scestí se dostal dokonce chartista a současný pražský biskup Václav Malý, když v rozhovoru o třetím odboji publikovaném nedávno v příloze Práva konstatoval, že Jaroslav Šabata nebyl demokrat.

Předkladatelé zákona se zuby nehty drží tvrzení, že hlavním znakem odboje nebylo pouze utrpení připravené politickým vězňům padesátých let, ale že jím byla také antilevicovost.

Na tyto principy nesmíme za žádnou cenu přistoupit. Nebezpečí totiž nepřináší Roman Joch svými „osvěžujícími“ názory, ale právě narůstající odpor k levici, právům menšin. Kalouskovské dělení na nové třídy bohatých a příživníků tyjících z jejich práce. Segregační „oázy“ Jiřího Janečka.

V mnoha lidech se začínají probouzet ty nejtemnější stránky jejich myslí. Otvírá se jim totiž prostor konečně veřejně opovrhovat těmi nejchudšími, cikány, bezdomovci, zdravotně postiženými. Sami sice nepatří mezi boháče s jachtami, dosud nenáviděné, za možnost plivnout si na svého cikána jsou však vděčni.

  Diskuse (16 příspěvků)
  Květoslava Hyldebrantová, pedagog
  August 23, 2010 v 8.2
  Práva menšin: Bůh miluje ty nejslabší...
  Z jakého důvodu míníte, že se otevírá prostor opovrhovat nejchudšími, Romy, bezdomovci, zdravotně postiženými?
  Nejsou to Boží vyvolení v tomto světě, nám svěřeni k praktickému následování Evangelia?

  Neodvíjí se tento prostor spíš v nitru každého jedince, které každý máme možnost sám za sebe ovládnout a přejít do opaku?

  Nemáme v tomto především vychovávat a svědčit, než pranýřovat i negativní postoje některých jednotlivců, kteří zatím ty Boží vyvolené mezi námi nepoznávají?
  Květoslava Hyldebrantová, pedagog
  August 24, 2010 v 4.52
  Ještě poznámka:
  Pravice zvítězila demokraticky dle přání lidu, zpochybňovat toto čímkoliv jiným je dle mého názoru dost nedemokratické.
  Pokud vím, hlavní příčiny porážky levice byly: strach lidu ze spojení a vládnutí s komunisty (strach důvodný a i zde v DR diskutovaný) , neřešení zadlužování státu a očividné plýtvání (Ráthovné-jízdné zdarma, populistické sliby nejen důchodcům namísto Kalouskova objektivního seznámení s realitou, atd., atd...), nevhodné vlastnosti osobností v čele ČSSD (strach z nich) - a voliči si jen svobodně a demokraticky vybrali, komu věří více.
  Nehledejme prosím příčiny porážky levice od druhých, ale od sebe - chyby mohou vést k nápravě - rozlišení nechme na voličích.
  MT
  Miroslav Tejkl
  August 24, 2010 v 8.39

  Znáte, paní Hyldebrantová, nějakou vyspělou zemi, která by veřejný dluh snížila ?
  Umí to snad pravice?

  Zatím se to na začátku tisíciletí povedlo snad jen Švédům - a ti jsou přece cosiálně rozhazovační, že...

  Očividné plýtvání?

  Kdo kde plýtval?

  Ona ČSSD vládla?

  A když vládla, tak plýtvala nějak víc než pravice...


  Spojení a vládnutí s komunisty už tolik roli nehrálo
  Květoslava Hyldebrantová, pedagog
  August 24, 2010 v 12.2
  MT - jeden z příkladů - Jízdné pro školáky a studenty "zdarma"... (populismus)
  http://polanecky.blog.idnes.cz/c/104833/Tady-je-Rathovo.html

  (Z článku cituji: "Pro příští rok počítá Středočeský kraj s náklady na žákovské jízdné ve výši až čtvrt miliardy. Zcela zákonitě budou tyto finance chybět jinde. Až donedávna nikomu nevadilo, že musí platit za své ratolesti jízdné. Paradoxem je, že socialisté, kteří mají plná ústa chudých poskytují slevu úplně všem, takže ti chudí svými daněmi přispívají na jízdenku i těm bohatým.")
  Ivan Štampach, religionista
  August 24, 2010 v 12.4
  Paní Hyldebrantová, nikdo tu ani nenaznačil pochybnost o výsledcích voleb, nikdo neprohlašuje poslední volby do sněmovny za neplatné, nikdo na ně nepodáváme stížnost k Nejvyššímu soudu, nikdo neříkáme, že zákony přijaté touto sněmovnou nebudeme dodržovat. Opakujete-li pořád dokola, že zpochybňujeme volby, mluvíte nepravdu.

  Nemůžete se mýlit, tak špatné to snad s Vašimi kognitivními schopnostmi není. Pak už zbývá jediné, že účelově lžete. Pomlouváte nás, kdo jsme s výsledkem voleb nespokojeni a pracujeme pro to, aby příští volby dopadly jinak. Jste si toho vědoma? Připouštíte vůbec, že existuje politická alternativa a že má právo usilovat ve svobodné soutěži politických sil o budoucí vítězství? Pokud ne, byla byste obhájkyní pravicových totalitních pořádků.
  Květoslava Hyldebrantová, pedagog
  August 24, 2010 v 12.23
  ad IŠ
  Cituji: "A protože pravice zvítězila v květnových volbách mimo jiné tím, že z levice učinila ďábla v rouše Paroubkově"... to je přímo uvedeno v článku.

  A já tvrdím a reaguji na to: Pravice zvítězila demokraticky dle přání z důvěry lidu, zpochybňovat toto čímkoliv jiným (t.j. že učinila z levice ďábla - ad citace výše) je dle mého názoru dost nepěkné a nedemokratické.
  HH
  Hana Holcnerová
  August 24, 2010 v 13.47
  Paní Hyldebrantová, jak správně citujete, píšu ..."pravice zvítězila v květnových volbách mimo jiné tím, že z levice učinila ďábla v rouše Paroubkově". Zdůrazňuji MIMO JINÉ. Nikomu neupírám zásluhy na vzniku krásné životadárné a dělné koalice :-)
  Květoslava Hyldebrantová, pedagog
  August 24, 2010 v 14.4
  Ad HH
  Ano, "mimo jiné" - ale já si ty uvedené příčiny vysvětlila za v článku nejpodstatnější, když bylo právě toto z nich citováno.

  Z citace jsem prostě vycítila, že jde o zpochybňování čestného vítězství voleb pravice (pravice z tohoto důvodu nezvítězila, ale z důvěry a vůle českého lidu - to si opravdu myslím ve svobodné názorové pluralitě - a pokud je to nazýváno "lží", pak jde věřím jen o zbytečné nedorozumění).
  HH
  Hana Holcnerová
  August 24, 2010 v 16.36
  Ach jo...
  martin škabraha, autor erót-ické literatury
  August 24, 2010 v 17.17
  ad
  Pane Štampachu, myslím, že není na místě obviňovat paní Hyldebrantovou ze lži. Na druhou stranu bych jí rád sdělil, že mám už poněkolikáté intenzívní dojem, že má potíže s porozuměním čtenému textu (a je to znát už z první její reakce v této diskusi; je úplně neadekvátní, zjevně neporozuměla dotyčné větě autorky).
  A ta utkvělá obhajoba čestnosti pravicového vítězství ve volbách - pravice (plus VV, která je obtížně zařaditelná) vyhrála volby. Toť fakt. Nikdo ho nezpochybňuje. Ale je to totéž jako "vůle lidu"? I komunisti kdysi vyhráli volby. To je fakt. Reprezentovali nutně "vůli lidu"? Jistě, tvrdili to o sobě a měli pro to i argumenty. S takovým termínem je ovšem snadné pateticky šermovat...

  A jestli nevidíte, že Paroubek má sice xy vad (je to prostě český politik této doby), ale že kampaň proti němu byla všechno jenom ne férová, tak se nedivím, že si špatně vykládáte články, které komentujete, resp. že podsouváte autorům něco, co - aspoň podle mne - netvrdí.
  + Další komentáře