Chatrné vyhlídky

Ivan Štampach

Nové úkoly v nastalé situaci vyžadují jednotu. Nikoli jednotu žulovou. Musí to být jednota v pluralitě a diverzitě. Musí to být jednota tvořená v procesu demokratické diskuse.

Nedávný volební debakl tradičních evropských politických stran a masivní nástup typicky východoevropských stran podivných názvů a ještě podivnějších bezkontextových programů probudil dotud letargickou část české veřejnosti k životu. Dvě z poražených stran se rozpadají, třetí, nejstarší svým původem s mohutnou voličskou základnou, poražený vítěz posledních voleb do Sněmovny, reaguje s hbitostí mastodonta a nadále ignoruje své programové kořeny. Musí tedy zřejmě nastoupit někdo nový, nová iniciativa, musí přijít nový občanský rozmach.

Nové úkoly v nastalé situaci vyžadují jednotu. Nikoli jednotu žulovou. Musí to být jednota v pluralitě a diverzitě. Musí to být jednota tvořená v procesu demokratické diskuse. Takové pokusy se odehrávají. Konzervativně laděná stanice Český rozhlas 6 takový pokus analyzovala a ocenila, a jistě nikdo nečekal, že ho bude adorovat. Služební pisálkové opisují jeden od druhého floskule o údajných extremistech a podpoře ze strany neodpovědných intelektuálů, která jimi bude zneužita.

Jak to tak v Česku bývá od doby Svatoplukových prutů, každá jednota, i ta nejvolnější a nejpestřejší, je podemleta dříve, než se ustaví. Dobrá vůle, která snad tentokrát na všech stranách byla, jak je vidno, nestačí. Důsledný marxista horem dolem všechny přesvědčuje, že levice nemá šanci a že jen pravice je hybatelem současných dějin západního světa. Ušlechtilá intelektuálka pomluvená a napadená fašisty naplive do očí svým obhájcům a pokládá za ukřivděného téměř fašistu stojícího na prahu Strakovy akademie. Pak v obsáhlé diskusi sama se sebou ubírá plyn. Asi jí dochází, jak nekonsistentní je její postoj. Horlivý zastánce alternativ odmítne označit nacionálně-konzervativního autoritáře obhajujícího násilí proti občanům za extremistu s poukazem, že za extremisty by mohl být označen on se svými přáteli. Člověk si připadá jako v Jiříkově vidění.

Jestli nás, zastánce stoleté reformní politické tradice, současní strůjci protireforem o něčem přesvědčili, pak je to to, že neexistuje žádná imanentní logika dějin, nevisí nad námi žádná osudová nutnost cesty od údajného řádu prvobytně pospolného ke komunitě emancipovaných a plně rozvinutých svobodných jednotlivců. Rozvoj produkčních sil a vztahů vytváří podmínky či okolnosti, ale bez svobodného, odvážného a tvůrčího jednání svébytných osobností se nestane nic. Historický materialismus byl zničující zátěží obrodného společenského hnutí. Vedl k tyranii, konzervativní deviaci a rozkladu. Realistický personalismus skýtá prostředky interpretace ekonomických a politických dějů i naději na překročení daností. Na transcedenci jednotlivců a sociálních skupin v tvůrčím sociálním činu.

O svobodě není předem rozhodnuto, kam se napře. O jedincích, kteří se nechali o svobodu oloupit a snad nikdy v životě neosvědčili svou latentní lidskou hodnotu ve skutečně lidském jednání, se nedá říct, vyslechnou-li výzvy iniciátorů alternativ. Tvůrčí osobnosti mohou uspět jen tak, že pomohou k svobodnému jednání svým zotročeným lidským společníkům. Budou-li v tom neúspěšní, budou-li lidé ve své rozhodující části nadále slepě a mechanicky jednat (např. volit) proti svým zájmům, nastane propad a žádné zbožné či bezbožné přání tomu nezabrání. Vláda vulgárních kupčíků se bude krok za krokem upevňovat a ospravedlňovat. Oligarchie půjde od úspěchu k úspěchu, k sociálně darwinistickému prosazení silných, šikovných a vychytralých samců.

Kéž by se většinou mladým a zatím ještě výkonným lidem, kteří v těchto týdnech dali hlavy dohromady, dařilo demaskovat údajné reformy a prosazovat program alternativ, tedy skutečných reforem. Mně se stává stále jasnějším, že účinná posila a podpora takového počínání leží mimo politiku a před politikou. Bez ní nemám sílu to všechno strpět, na to vynaložit všechny síly a být oddaný změně. Pokud ze sebe nevykořeníme český cynismus, všepožírající skepsi, pokud naše osobní antropologická koncepce bude mechanistická a davová, pokud budeme vše čekat od neosobních přírodních a sociálních sil, jsou naše vyhlídky chatrné, fašistoidní sběř bude pronikat stále blíže k vládním strukturám a my budeme řešit otázky akademické definice fašismu.

Myslím, že zde není prostor pro otázku, kde je zdroj alternativní filosofie člověka. Nechci doporučovat konkrétní konfesi nebo (nedej Bože) určitou náboženskou společnost, ale nemám po ruce přesně danou spirituální „techniku“ (kdyby něco takového existovalo) ani zaručeného starce, rebeho, šejcha, gurua či róšiho. Nebudu dělat bezplatnou reklamu duchovně orientovaným nakladatelstvím. Vyslovím jen přesvědčení, že prolomení současné beznadějné marnosti českého duchovního prostoru je možné, ale není jisté, že se neděje na náměstích ani ve volebních místnostech, tam se projevují praktické důsledky.

Že nedoporučuji žádnou fundamentalistickou doktrínu, je zřejmé. Nechci však ani nikoho ovíjet postmoderní eklektickou mystikou, musím nechat na jednom každém, jakou cestu si zvolí, i to, bude-li to cesta tradičně náboženská, alternativně náboženská nebo sekulárně humanistická. Chtělo by se mi moralizovat a mluvit o revoluční sebekázni, ba dokonce askezi. Mohl bych navrhnout více ochoty naslouchat, ale kazatelsko-karatelská role mi málo sluší. Musel bych při její realizaci postavit před sebe zrcadlo.

  advertisment
  advertisment
  Diskuse
  KB
  August 23, 2010 v 7.11
  Strach je špatný rádce
  Paní Tydlitátová prosím neděste se a zkuste si nejprve pečlivě analyzovat kdo koho a z jakých důvodů označuje jako teroristickou organizaci. Iniciativa Ne základnám jistě není a nechystá se být teroristickou organizací. Zpravodaj Mladá fronta Dnes Vám zpravidla nic neřekne o skutečných motivech těch, které cituje a tedy ani o kontextu ze kterého citované výroky čerpá.
  VT
  August 23, 2010 v 7.22
  Pane Boušku,
  Já nikde nepíšu, že ta iniciativa je teroristickou organizací. Ale s teroristickou organizací sympatizuje (nebo pan Májíček tehdy vyjádřil sympatie) - to je to, o čem píšu ve svém článku. Takový člověk nemůže být mým spojencem.
  VT
  August 23, 2010 v 7.22
  Něco k věci, aneb proč nechci mávat fanglí
  August 23, 2010 v 7.44
  Ad IŠ : Vynikající článek, díky.
  Velmi si vážím demokracie a jednoty v pluralitě, jednoty tvořené v procesu demokratické diskuse.

  A naopak: Nevážím si snah o potlačení názoru druhého pomluvami, urážkami a zasměšňováním "protivníka" - namísto potřebného hledání příčin neshod a zejména nacházení styčných bodů k dosažení jednoty právě na základě svobodné plurality názorů a podnětů.

  Jinak i kazatelsko-karatelská role je dle mého názoru občas potřebná a "velmi sluší" při uvedeném zrcadle i před sebou - a též především tehdy, pokud jejím cílem je dobro a láska k bližním a bližních (nikoliv své ego či zlo či nenávist k "protivníkům").

  Takže díky, prostě skvělý článek!
  KB
  August 23, 2010 v 7.53
  Paní Tydlitátová musím říct, že s ohledem na Vaši životní zkušenost nějak chápu Váš postoj, ale dovolím si, s Vaším prominutím, jej klasifikovat jako poněkud krajní, extrémní... Myslím, že vzhledem k situaci svůj názor vymezujete neadekvátně ostře. Nikdo Vás přece nenutí ztotožňovat se s panem Májíčkem. Přece není férové přijímat závěry a jednat jako by pan Májíček, nebo Iniciativa Ne základnám, se už teroristy stali. Pan Májíček by jistě měl, a zejména Vám, svá slova vysvětlit. Vy byste, aniž bych chtěl, nebo si myslel, že smím, Vám radit, asi neměla dělat předčasné závěry a vyvozovat z nich dalekosáhlé konsekvence. Musím souhlasit s panem Štampachem v tom, že bychom se měli soustředit nejprve a zejména na evidentní společný zájem.
  August 23, 2010 v 13.14
  Člověk v tísni a reformy?
  To snad jen reformy,které připravuje současná vláda. Děkuji, ne. Chce to alternativu (takže bez Šimona Pánka).
  MT
  August 24, 2010 v 8.47

  Paní Holoubková asi spala v nějakém mnoho let trvajícím komatu, ze kterého se nejspíš teď probudila.

  "NOVĚ formulovaná ideová základna a doktrína blairovců?"

  A ta notabene navíc selhala na celé čáře ...


  Znám pravičáky, kteří tak rádi a nezištně poradí levici, co má dělat.
  Počínaje adorací Battěka vždy doporučovali jen to, co mohlo druhou stranu marginalizovat.

  Nikdy nic jiného...


  Děkuji paní Holoubková - jsem veterán socdem (členství od 5.12.1989 v ještě úředně neregistrované ČSSD) a o Vaše "dobré" rady jaksi nemám zájem...


  August 24, 2010 v 11.49
  Paní Tydlitátová, nikoho by nezajímalo, že jste nepodepsala petici proti Jochovi. nikdo to od Vás neočekával, nikdo Vám to neukládal, a ani nemohl. Já několikrát měsíčně odmítám podepsat petice, které ke mně doputují. Nikdo by Vám nepodepsání antiJocha nevytýkal. Asi by si toho nikdo nevšiml. Pokládala jste však za potřebné své nepodepsání (celkem zbytečně) obhajovat. Zde se nepolemizuje o Vašem nepodepsání petice, ale o tom, co jste napsala.

  Pomluvili Vás pravicové webové zdroje, že jste se podílela na sestavení pravicových osobností, se kterými má být nějak špatně naloženo. Možná Vás pokládají za nebezpečnou stoupenkyni extrémní a násilné levice, Že to není příjemný pocit být pokládán za něco takového? Že se to o někom dát říct velmi snadno?

  Když se, paní Tydlitátová, Vy, já a další naši přátelé účastníme iniciativ zaměřených na dobré vztahy zdejší většinové komunity se Židy, nesledujeme tím nějaké politické zájmy. Nesestavujeme žádné seznamy. Víme prostě o utrpení Židů při Šoa, ozývá se v nás svědomí, cítíme jako příslušníci naší civilizace, jako Češi a jako křesťané určitý dluh a snažíme se svým skromným způsobem kompenzovat, co zlého se dříve stalo a hledat nové cesty vztahů. Někdo by si přitom vzhledem k našim kontaktům mohl myslet, že podporujeme některou z agresivních sionistických organizací, které demokratické státy (USA, Evropa) prohlásili za teroristické. Jistě to tak není, ale někomu to možná stačí a nebude se s námi chtít stýkat s tím, že jsme extremisté.

  Nevím, jak to berete Vy, ale pro mne je nepřijatelný jakýkoli fundamentalismus, fanatismus a extremismus, islámský, palestinský, sionistický, hitlerovský i stalinistický, Husejnův i Bushův. To mi nebrání angažovat se ve Společnosti křesťanů a Židů, podporovat právo Palestinců na bezpečný domov a být demokratickým socialistou.

  Když podporuji Vás ve Vaši nedávné kauze nebo když protestuji proti zastánci autoritativního pravicového režimu,obhájci mučení zajatců a střílení do demonstrantů, mohl bych sledovat, kdo jiný se k tomu připojil nebo ještě připojí. Jistě bych našel někoho, kdo se při jiné příležitosti vyslovil radikálně. Ale nehledím na to. Stavím se v soukromé debatě i veřejně za Vás a protestuji proti fašizujícímu Jochovi v roli poradce pro lidská práva bez ohledu na to, co si kdo jiný o tom myslí.
  Já bych jen doporučil podívat se na jméno autora toho prvního článku, na který paní Tydlitátová dala link. A také bych položil otázku, zda bychom něčí výroky neměli citovat podle jejich vlastních zdrojů (a případně kontextu - ale přiznám se, že tady ho neznám), místo z článku ideologického odpůrce.