Tři věci, jež si zapamatovat o Henrym Kissingerovi

Petr Jedlička

Nedávno zesnulý americký ministr zahraničí rozšířil vlivovou síť USA ve světě jako nikdo druhý. Dokázal přitom i vyjednávat s SSSR, rozbít arabskou koalici či obnovit vztahy s Čínou. Ve své reálpolitice ovšem obětoval statisíce životů.

Henry Kissinger odešel ze státní služby v lednu 1977. Ještě v minulé dekádě přitom radil prezidentům a lobboval za maximální vstřícnost k Číně. Zde s Georgem Bushem na olympiádě v Pekingu. Foto Antonio Scorza, AFP

Činům, myšlenkám i kontroverzím kolem Henryho Kissingera — jednoho z nejvýznamnějších tvůrců americké zahraniční politiky — jsme se věnovali nedávno v obsáhlém pojednání. Nyní při příležitost jeho pohřbu a vydávání různých nekrologů se ale patří jej ještě krátce doplnit.

Podobně jako například Silvio Berlusconi byl totiž Kissinger vskutku mimořádnou postavou, a to jak v obdivuhodném rozměru, tak i — a zde snad ještě hlouběji než italský magnát — v opačném gardu. Už kvůli spravedlnosti paměti si nezaslouží být připomínán jen jako „mistr diplomacie“ či pod gumovou nálepkou „známý a kontroverzní se smíšeným dědictvím“, což lze ve vrcholné politice říci v podstatě o komkoliv.

Co nejpodstatnějšího si tedy o Henrym Kissingerovi zapamatovat?

1) Měl unikátní postavení. Působil jako superministr, teoretik i praktik, politik a diplomat zároveň

Henry Kissinger řídil americkou zahraniční politiku v letech 1969—1972 zčásti, v letech 1973—1975 naplno a v roce 1976 už zase jen zčásti. Celkově tedy ani ne osm let. Přesto v ní zanechal otisk jako málokdo další. Jak je to možné? Dílem jde o důsledek jeho práce s médii. Dílem o odraz jeho pracovitosti, cílevědomosti a kompetentnosti. Ještě daleko větší vliv zde ale měl fakt, že Kissinger získal za prezidentů Nixona i Forda naprosto unikátní postavení.

V USA se o Kissingerovi mluvívá jako o „superministrovi“. Ve skutečnosti však sehrál ještě daleko více rolí. Už jako profesní akademik na Harvadu v 50. a 60. letech byl vlivným teoretikem a analytikem mezinárodních vztahů. Formoval dokonce i vlastní koncepce — prosazoval například detabuizaci používání taktických jaderných zbraní. Jako člen Nixonovy Fordovy administrativy pak dostal příležitost své vize prakticky naplňovat.

V jistém smyslu byl Kissinger vždycky i politikem — při svém rozhodování v zahraničně politických otázkách vždy zohledňoval možnosti, politický efekt a dopady na popularitu. Zároveň ale dokázal dělat vždy také čistě věcné analýzy a samozřejmě terénní diplomatickou práci — působit jako profesionální vyjednavač.

Od září 1973 do listopadu 1975 držel Kissinger jak post ministra-poradce pro národní bezpečnost, tak post ministra zahraničí, což nemá v USA dodnes obdoby. Pro jednání s Čínou, Sovětským svazem, Egyptem, Izraelem nebo Vietnamem měl navíc polooficiální funkci zvláštního reprezentanta prezidenta USA, jež mu dávala ještě další možnosti.

Dnes lze již spolehlivě říci, že ve vztahu k zahraniční politice rozhodoval ve své éře reálně mnoho otázek on, a ne prezident. V několika dalších otázkách pak s prezidenty prokazatelně manipuloval — pověstný je případ z roku 1975, kdy Geralda Forda přiměl přiřknout Západní Saharu Maroku vymyšleným ujištěním, že se tak rozhodl Mezinárodní soudní dvůr v Haagu. Adekvátně tomu by měla být odměřována i Kissingerova odpovědnost.

V amerických médiích byl Kissinger dlouho doslova za supermana. Teprve ve druhé polovině sedmdesátých let začaly vyplouvat na povrch důsledky jeho reálpolitiky a pohled novinářů na něj se posunul. Grafika Newsweek, WmC

Pravdou je, že ani v jedné administrativě nebyla Kissingerova pozice suverénně vůdčí vždycky. Vždy však v určitých okamžicích skokově posilovala.

U Nixona byl na začátku opravdu jen jako poradce. Naopak ve druhé polovině roku 1973 byl už Nixon tak pohlcen skandálem Watergate a vlastním pitím, že nechal Kissingerovi v podstatě volné ruce. Exemplární je zde případ jomkipurské války v říjnu 1973, kdy se Nixon klíčové schůze, na níž se rozhodovalo o americké reakci s možností globální eskalace, vůbec nezúčastnil.

Ve Fordově administrativě po Nixonově rezignaci v srpnu 1974 si Kissinger podržel rozhodující roli a měl ji ještě i přes rok 1975. Teprve v rámci kampaně k volbám 1976 zase získali navrch jiní — konkrétně neokonzervativci kolem Donalda Rumsfelda, tehdy šéfa Fordovy kanceláře. Kissingerem rozjednaný proces vedoucí k odzbrojovací dohodě SALT II se Sovětským svazem musela potom znovuoživovat až vláda Jimmyho Cartera.

2) Našel cestu k Číně i SSSR, vlivovou sféru USA přitom ještě rozšířil

Kissinger získal v roce 1973 Nobelovu cenu míru za Pařížské dohody, jež vyvázaly USA z Vietnamu. Jeho vietnamská politika přitom paradoxně nedopadla nějak valně, a to i přes strašlivě vysokou cenu zaplacenou v lidských životech — o tom však více ve zvláštním textu.

Z chybného předpokladu, že diplomatická práce s Čínou a separátně s SSSR pomůže USA k lepšímu výsledku vietnamského angažmá, se ovšem zrodil jeden z největších Kissingerových objektivních úspěchů: nahrazení konstelace dvě supervelmoci — dva tábory triádou USA — SSSR — Čína. Ta byla z hlediska udržení velkého míru spolehlivější a pro USA mocensky výhodnější.

Americká jednání s SSSR probíhala už dříve. Kissinger je jen dokázal vést pragmatičtěji, zbavit okázalého antikomunismu a dovést k prvním odzbrojovacím dohodám, ABM a SALT I.

S komunistickou Čínou však USA vztahy před Kissingerem neměly. Nová podoba světa byla co do prevence nové světové války stabilnější, Spojeným státům otevřela další obchodní příležitosti a Číně cestu mezi supervelmoci.

Pro pozici USA měla Kissingerova politika přitom i další přínosy. Ve světě proběhlo za dobu jeho působení celkem dvanáct převratů, po nichž nastoupily více proamerické režimy: v Brazílii, v Kambodži, v Bolívii, v Thajsku, na Filipínách, v Hondurasu, v Jižní Koreji, v Chile, v Afghánistánu, v Uruguayi, na Kypru a v Argentině. Kissinger šel novým režimům systematicky na ruku.

Takřka bez výjimky šlo o diktatury či autoritářské vlády, vlivová síť Spojených států jako taková se ale takto podstatně rozrostla. Blíže USA navíc Kissinger dokázal posunout i některé další již ustavené režimy jako například marocký, zairský a nebo — vůbec nejslavněji — egyptský. Tradiční klienty USA typu Pákistánu či Indonésie si pak zavázal ještě více.

Jedním z nejproslulejších Kissingerových manévrů bylo převedení Egypta z prosovětského do proamerického tábora po jomkipurské válce. Zde s prezidentem Fordem (uprostřed) nad mapou Sinaje. Foto archiv Gerald R Ford Presidential Library

Postaví-li se vedle sebe vše zmíněné — tedy vybudování vztahů s Čínou, odzbrojovací dohody s SSSR, vyvázání USA z Vietnamu, získání dříve prosovětského Egypta a zisk všech nových, výše jmenovaných klientů —, je snadné pochopit, proč byl Kissinger mnohými lidmi považován za strategického a diplomatického génia.

Nesmlčet se ale patří i postupy, jejichž pomocí řečeného dosáhl. Často jde zároveň o důvody, proč je zase jinými lidmi považován za monstrum a válečného zločince.

3) Byl klasikem reálpolitiky, v níž obětoval statisíce životů

V souvislosti s Kissingerovým odkazem se debatuje, zda měla jeho politika alternativy a jaké. Někteří autoři mají v této souvislosti za to, že se vcelku zase až tolik nelišila od tradičních zahraničněpolitických postupů USA. Jiní dokonce argumentují, že byla humánnější než politika některých jeho předchůdců.

Těžko ovšem dnes vést vážnou debatu o tom, že Kissingerova politika stála ohromné množství životů. Realpolitik se obecně definuje jako důsledné využívání nabízejících se možností dle racionální rozvahy a státních zájmů, tedy při upozadění ideologických předsudků či morálních skrupulí. Ve specifickém Kissingerově podání šlo — vedle vytěžení sovětsko-čínské roztržky — zejména o budování zmíněné klientsko-spojenecké vlivové sítě a o posilování již takto vytvořených vazeb.

Za loajalitu, stálost spojenectví a eventuálně pomoc americkým zájmům byl Kissinger ochoten vyjít režimům daných států maximálně vstříc. Obvykle žádal jen diskrétnost, a naopak nabízel peníze či zbraně, podobně jako dnes Rusko například v Africe. Takto se ovšem choval třeba i v roce 1971 při genocidním tažení pákistánské armády na území dnešního Bangladéše, při němž byly povražděny až tři miliony lidí.

V době, kdy by bylo namístě nejméně embargo, ponoukal Kissinger sám prezidenta Nixona, aby vraždění ani symbolicky neodsuzoval, a naopak dál nechal dodávat do Pákistánu zbraně, pouze tajně přes Írán, Turecko či Jordánsko. Tehdejší vojenský režim v Islamabádu se mu odvděčil asistencí při sbližování s Čínou a loajalitou, která trvá dodnes.

Součástí Kissingerovy reálpolitiky bylo upevňování amerických vztahů s různými diktaturami. Výměnou za geopolitické spojenectví je nechával tajně vyzbrojovat a toleroval jejich zločiny. Zde při jednání se zairským Mobutem Sese Seko (v leopardí čepici). Foto U. S. National Archives, WmC

Podobně exemplární byl Kissingerův přístup k indonéské invazi na Východní Timor v roce 1975, při níž byla vyhlazena třetina tamní populace. Suhartův režim v Jakartě si před tažením řekl Washingtonu o dobrozdání. Kissinger tehdy dle uniklých záznamů odvětil: „Chápeme, že musíte postupovat radikálně (…) Nemusíte se bát negativní reakce (…) Bylo by ale dobré provést vše co nejrychleji.“ Také zde USA ani nepřerušily zbrojní dodávky.

Už jen pomyslnou třešní na dortu byl Kissingerův zvyk osobně se vlichocovat vládcům, o přízeň jejichž zemí mu šlo. Mao Ce-tungovi tak krátce po teroru kulturní revoluce chválil básně a přirovnával ho k pololegendárním vládcům-umělcům z čínského dávnověku, Pinochetovi podkuřoval jako zachránci před komunismem a argentinské juntě měl gratulovat při slavné špinavé válce k „úspěšné protiteroristické kampani“.

V pozdějších reflexích Kissinger některé své chyby uznal, takřka výhradně ale jen v oblasti komunikace či při utajování některých kroků. Odpovědnost za nástupy různých diktatur či ztracené životy vždycky popíral nebo argumentoval tu racionalitou studené války, tu nemožností čemukoliv zabránit, tu vůlí prezidenta. Anebo různě mlžil či — jako v případě timorské genocidy — otevřeně lhal, dokud ho neusvědčily záznamy zveřejněné až v posledních desetiletích.

Samostatnou kapitolou v tomto bodě je Kissingerova osobní role ve vietnamské válce a specificky při kobercovém bombardování Kambodži. Pro podrobnosti opět odkážeme na zvláštní text. I zde však připomeňme, že oběti šly znovu přes sto tisíc a vinou nevybuchlé kazetové munice dodnes přibývají.

Právě při vietnamské válce — dnes mimochodem již detailně zdokumentované — se nejbarvitěji ukazuje, jak byl Kissinger ochoten zcela chladně pracovat s užitím síly, eskalací i různými bombardovacími kampaněmi, pokud to mohlo posloužit politickým cílům. Spáchal zde zřejmě i válečné zločiny.

Během konfliktu navíc navrhoval hned dvakrát použití taktické jaderné zbraně. A vojenské jaderné technologie chtěl rovněž poskytnout armádní diktatuře v Brazílii. Ani jedno mu naštěstí nevyšlo.

Podobně jako generální tajemník čínských komunistů z doby masakru na náměstí Nebeského klidu Ťiang Ce-min (zde vlevo), měl i Kissinger pověst výborného společníka. Různé večírky newyorské nebo losangeleské honorace navštěvoval i ve velmi pokročilém věku. Foto Tim Sloan. AFP

Život po odchodu z administrativy

Dalo by zde psát obsáhle o tom, jak se stal Henry Kissinger coby výborný společník a jediný nešedý člen Nixonovy administrativy miláčkem masmédií i jak později po odhalení různých skutečností z Vietnamu zas jejich přízeň ztratil. Daly by se také připomínat jeho avantýry s různými hollywoodskými hvězdami, neboť Kissinger měl dar vtipu, osobní charisma i zvyk navštěvovat všemožné večírky v New Yorku a Los Angeles — a to až do pokročilého věku.

Toto si ale pamatovat zase tolik netřeba. Po odchodu z funkcí založil Kissinger konzultantskou společnost specializující se na zahraničně politické poradenství pro velké firmy. Dnes má burzovní hodnotu padesát milionů dolarů.

Obálky magazínu Time z první poloviny 70. let, jež se podílely na budování Kissingerova kultu. Grafika Time/DR

V elitní vrstvě společnosti zůstal Henry Kissinger celebritou, různí prezidenti ho opakovaně žádali o názory. Vysoké vyznamenání za služby vlasti mu udělil ještě Barack Obama.

Nejen levicová, ale i čistě liberální média se ovšem k uctívání hrdiny Kissingera přidávala čím dál méně. A když minulý týden zemřel, rozloučil se s ním Boston Globe jako s „ničitelem Kambodži“, Intercept jako „diplomatem odpovědným za miliony mrtvých“, Rolling Stone jako s „válečným zločincem“ a Huffington Post prostě jako s „řezníkem“.

Ke cti systému v USA je, že dnes — po zhruba padesáti letech — můžeme zkoumat skutečné Kissingerovi kroky a pokyny, protože většina inkriminované dokumentace byla již odtajněna. Před soudem Kissinger sám nikdy nestanul, ač se o jeho předvedení pokoušela řada instancí. Alespoň od novinářů však musel ještě na stáří čelit mnoha nepříjemným otázkám.