Doháníme zpoždění v přijímání evropských směrnic

Michal Šalomoun

Tento týden by měla Sněmovna konečně jednat o zákoně na ochranu oznamovatelů, za jehož pozdní přijetí je ČR pokutována. Ministr pro legislativu komentuje zpoždění v zavádění evropských směrnic.

Pokud si nepospíšíme s přijetím patnácti unijních směrnic, hrozí České republice stamilionové pokuty. Foto FB Michal Šalomoun

Patnáct. Tolik je dnes směrnic Evropské unie, u kterých uplynula lhůta, do níž je měla Česká republika začlenit do svého právního řádu. Bylo jich šestatřicet, když současná vláda nastupovala v prosinci 2021 do úřadu.

Z důvodu jejich pozdní implementace hrozí České republice vysoké pokuty, které mohly v součtu činit až dvě miliardy korun. Ve srovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie je přijatelné zpoždění zhruba o jedno procento začleňovaných směrnic. Naše zpoždění je nyní přibližně na úrovni 1,4 procenta. Než skončím ve funkci, je mým cílem snížit prodlevu na jedno procento.

Ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie si ale Česká republika nestojí zas tak špatně. Důkazem budiž, že jsme dostali dosud jen jednu pokutu na základě žaloby u Soudního dvora EU — a to v roce 2013 za opožděné zapracování směrnice o penzijním pojištění zaměstnanců z roku 2003. Původně Evropská komise požadovala 3,4 milionu eur, sankce nakonec činila 250 tisíc eur, tedy asi 6,5 milionu korun. Šlo o první peněžitý trest udělený českému státu za porušení unijního práva.

Jedním z dílčích úspěchů současné vlády je přijetí zákona, který do českého právního řádu zapracoval směrnici o audiovizuálních mediálních službách. Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek se do Sbírky zákonů dostal loni 31. srpna. Díky tomu jsme odvrátili pokutu zhruba 80 milionů korun, kterou již Evropská komise oznámila, ale přijetí zákona jsme stihli notifikovat dříve, než byla žaloba fakticky podána.

V případě směrnice o ochraně oznamovatelů se nám odvrátit hrozbu pokuty nepodařilo. Termín pro přijetí příslušných zákonů byl do 17. prosince 2021, tedy ještě za minulé vlády. Evropská komise podala kvůli zpoždění se schválením zákona na Českou republiku žalobu letos 13. března. Lhůtu pro odpověď máme do 30. května.

Výše navržené pokuty činí aktuálně 54 milionů korun a každý den narůstá přibližně o 115 000 korun. Diplomatickou cestou se nám sice povedlo dojednat nižší koeficient pro vyměření pokuty — původně jsme očekávali pokutu 119 milionů korun, přesto je ale třeba urychlit přijetí zákona. Poslanecká sněmovna by jej ve třetím čtení měla projednat tento týden.

Z dalších zákonů, u nichž došlo k promeškání lhůty pro transpozici příslušných směrnic, jmenujme návrh zákona o hromadném řízení, novelu insolvenčního zákona, novelu zákoníku práce, změnu zákona o ochraně hospodářské soutěže a energetického zákona.

Celkem jde o patnáct unijních směrnic, vůči nimž mají české předpisy zpoždění. Pokud si nepospíšíme, hrozí stamilionové pokuty. Proto by se měli činit nejen v Poslanecké sněmovně, kde se od 30. listopadu loňského roku protahuje schválení zákona, který má chránit oznamovatele protiprávního jednání a korupce, ale i gesční ministerstva, která mají návrhy právní regulace včas připravit.

Úspěšnému procesu začleňování unijní legislativy značně prospívá spolupráce s opozičními poslanci. Namísto několikahodinových návrhů na doplnění a změny projednávaných bodů na schůzi Poslanecké sněmovny bych spíše uvítal konstruktivní a třeba i kritické, ale zároveň věcné návrhy v diskusi o konkrétních legislativních předlohách.