Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR ve věci otravy řeky Bečvy

Otevřený dopis

Otevřený dopis valašskomeziříčských občanů vyzývá poslance, aby podpořili zřízení sněmovní vyšetřovací komise k zářijové havárii na řece Bečvě. Dopis přetiskujeme jako dokument.

Ani půl roku od havárie se nezdá, že by se kauza blížila rozuzlení. Vyšetřování podle všeho směřuje do ztracena. Postup státních orgánů a institucí podílejících se na vyšetřování, od kterých bychom očekávali transparentní a důvěryhodný postup, totiž od počátku vzbuzuje jen další a další otázky. Foto Jakub Patočka, DR

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, dovolujeme si Vás společně oslovit ve věci otravy řeky Bečvy. Ta se stala 20. září loňského roku a my dodnes neznáme pachatele této katastrofy. Jsme si vědomi, že v těchto dnech, týdnech i měsících řešíte bohužel stále aktuální problematiku pandemie koronaviru a usilujete o udržení co nejpříznivějších podmínek ekonomických, sociálních a především zdravotních pro nás, občany ČR. Přesto Vám zasíláme tuto naléhavou prosbu.

Řeka Bečva byla na značné části toku zásadně poškozena. Drastické důsledky otravy nemají charakter pouze hospodářské povahy (úhyn desítek tun ryb), jedná se především o jen stěží napravitelnou ekologickou katastrofu. Loni v září došlo k totálnímu narušení celého ekosystému řeky Bečvy a jeho výsledkem byla mrtvá řeka. Havárie zahubila ryby a další vodní živočichy a je velké štěstí, že nepostihla lidi, kteří se v řece a kolem ní pohybují.

Návrat k původnímu stavu, pokud je to v plném rozsahu vůbec možné, potrvá dlouhá léta. Aby se podobná situace v budoucnu neopakovala, je zapotřebí zjistit příčinu jejího vzniku. A k tomu je nutné znát původce otravy, včetně způsobu, jakým se jedovaté látky do řeky dostaly.

Ani půl roku od havárie se však nezdá, že by se kauza blížila rozuzlení, a vyšetřování podle všeho směřuje do ztracena. Postup státních orgánů a institucí podílejících se na vyšetřování, od kterých bychom očekávali transparentní a důvěryhodný postup, totiž od počátku vzbuzuje jen další a další otázky (mimo jiné shrnuté na stránkách peticebecva.cz, kterou podepsalo již bezmála 20 000 signatářů).

Zarážející je zejména přístup České inspekce životního prostředí, který budí nedůvěru již od prvního dne po havárii. Sporná je také řada úkonů či procesních postupů Policie ČR. Soudní znalec Ing. Jiří Klicpera, který havárii šetří pro Policii ČR, opakovaně odkládá zveřejnění svých posudků. Navíc se nyní sám ocitl v situaci, kdy musí policie prošetřovat jeho konání.

V neposlední řadě je na místě zmínit nepříliš přesvědčivý přístup ministra životního prostředí a samotného vedení města Valašské Meziříčí k otravě. A mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších kontroverzních rozhodnutí různých veřejných institucí či subjektů a jejich představitelů ve vztahu k této kauze.

Výše nastíněné důvody zvyšují pochybnosti, zda je vyšetřování otravy vedeno korektně, a tak narušují důvěru veřejnosti ve státní instituce. Vzhledem k závažnosti této ekologické katastrofy se domníváme, že k řešení takto neuspokojivé situace by mohlo přispět zřízení sněmovní vyšetřovací komise k havárii na Bečvě. Je nám známo, že návrh hlasovat o zařazení bodu k ustanovení vyšetřovací komise má být po opakovaném neschválení Poslanecké sněmovně při nejbližší příležitosti předložen znovu.

Prosíme Vás tedy o podporu při nadcházejícím hlasování o zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě — v první řadě o schválení tohoto návrhu k zařazení bodu na nejbližší schůzi sněmovny a následně také o samotné schválení a ustanovení komise. Tato vyšetřovací komise by mohla na základě důkladné analýzy dosavadního průběhu vyšetřování a vyhodnocení stávajících zjištění (v součinnosti s místními aktéry, kterým doposud nebyl poskytnut dostatečný prostor k vyjádření a objasnění svědectví a souvislostí) vnést do šetření havárie na Bečvě více světla. V neposlední řadě by také mohla přispět k obnovení důvěry veřejnosti v objektivitu státních institucí.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, děkujeme Vám za zvážení podpory našeho návrhu ke zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě.

Ve Valašském Meziříčí dne 9. března 2021

Děkujeme.

S pozdravem

Ing. Stanislav Pernický, předseda ČRS MO Hustopeče nad Bečvou, z. s.

Mgr. Jan Husák, organizátor protestních shromáždění, spoluautor petiční akce Peticebecva.cz

Lenka Halová, organizátor protestních shromáždění Bečva nám není lhostejná, správce skupiny Bečva bez jedů

Mgr. Jiří Jurečka, správce skupiny Otrávená Bečva nám není lhostejná