Budoucnost má právo veta!

Ivo Bystřičan

Velšané chtějí, aby jejich politici při vládnutí brali ohled na dlouhodobé dopady svých rozhodnutí. Zřídili proto funkci komisařky budoucích generací. O práci svého úřadu hovoří Sophie Howeová v podcastu Inspiračního fóra.

Sophie Howeová byla hostkou posledního Inspiračního fóra MFDF Jihlava. Radek Lavička

Sophie Howeová byla v roce 2016 jmenována do funkce komisařky budoucích generací ve Walesu a stala se tak první zákonnou reprezentantkou nenarozených generací. Práce jejího úřadu spočívá v podpoře veřejných iniciativ, v uskutečňování politických kroků prospěšných příštím generacím a ve všestranné péči o jejich zájmy. Zároveň posuzuje vládní projekty z dlouhodobé perspektivy a intervenuje v případech, v nichž by krátkodobý užitek mohl způsobovat dlouhodobé ztráty.

Proč její úřad vznikl? Podle Velšanů vedou krátkodobé volební cykly k orientaci na rychlé výsledky, a tedy na krátkodobá řešení. Proto se rozhodli, že jejich politici musí při vládnutí brát ohled na dlouhodobé dopady svých rozhodnutí.

Vznikla tak dlouhodobá vize, která má budoucím generacím zajistit důstojné podmínky k životu. Jejím cílem není nekonečný ekonomický růst, ale celkové fungování společenského a ekonomického systému, který zohledňuje zdraví obyvatel, životní prostředí i soudržnost komunit.

Podcasty Screenshot
Podcastová série přináší to nejzajímavější z debat a diskuzí Inspiračního fóra MFDF Ji.hlava, zastavuje obraz u společenských fenoménů a pomáhá složit ucelenější obraz dnešního světa. V každém díle se dokumentarista Ivo Bystřičan zaměří na jednu osobnost a svým komentářem vás provede jejími myšlenkami a vizemi. Poslechněte si, jaká jsou řešení klimatické krize, jak bránit vzniku a šíření extremismu nebo jaká je současná Čína. Nabízí také příběhy žen, které mění svět nebo svědectví z mexicko-americké hranice. Nové díly vychází každé dva týdny na webu www.inspiracniforum.cz/podcasty, v podcastových aplikacích a exkluzivně také na Deníku Referendum.
×