Vydání kalendáře s „osobnostmi třetí říše“ musí být trestný čin

Michal Klíma

Autor, vydavatel, novinář a předseda Nadačního fondu obětem holocaustu vysvětluje, proč podal trestní oznámení pro šíření kalendáře s nacistickými válečnými zločinci a vyzval poslance k novele zákona.

Ve stejně nevkusné adjustaci jako hrnky s Hitlerem či s jinými nacistickými zločinci si můžete v eshopu vydavatelství Naše vojsko zakoupit i hrneček s portrétem jeho majitele Emericha Drtiny. Repro DR

Dnes ráno jsem Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství písemně podal trestní oznámení pro porušení § 403 a § 404 trestního zákoníku. Tyto paragrafy zakazují propagaci hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob a vyjadřování sympatií takovému hnutí.

Tyto paragrafy podle mého názoru porušuje nakladatelství Naše vojsko výrobou a prodejem propagačních předmětů s portréty nacistických předáků, válečných zločinců odsouzených v norimberském procesu. Posledním takovým předmětem je kalendář pro rok 2021 s portréty předních nacistů. Nabízené zboží je možné vidět na webu www.nasevojsko.eu.

Vzhledem k tomu, že v minulosti obžalovaní či obvinění v podobných případech tvrdili, že nejde o propagaci, protože předměty prodávají za účelem dosažení zisku, požádal jsem dnes současně předsedy všech poslaneckých klubů ve Sněmovně PČR, aby iniciovali změnu uvedených paragrafů tak, aby explicitně označily prodej jako formu propagace. To odpovídá tomu, že například sportovní kluby nebo muzea prodávají své propagační předměty — také hrnky, trička i kalendáře, a není žádných pochyb, že kromě ekonomického výsledku jde i o propagaci.

Považuji za zcela neúnosné, že se u nás i v roce 75. výročí porážky nacismu legálně veřejně propagují představitelé nacismu. Taková situace nemá v civilizované Evropě obdoby a mimo jine ji vloni výslovně kritizoval i velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR.

Trestní oznámení

Nejvyššímu státnímu zastupitelství

Policii České republiky — Policejní prezídium

Podávám tímto trestní oznámení pro porušení § 403 a § 404 trestního zákoníku.

Nakladatelství Naše vojsko vydalo pod názvem „Kalendář 2021 - osobnosti třetí říše“ kalendář s fotografiemi nacistických předáků z doby II. světové války. Jde o válečné zločince a představitele nacismu, tedy hnutí prokazatelně směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Tito představitelé nacismu byli odsouzeni v Norimberském procesu. Stejné vydavatelství prodává a tedy šíří hrnky a trička s fotografiemi stejných osob. Sortiment vydavatelství obsahující uvedené předměty lze vidět na internetové stránce www.nasevojsko.eu.

Prodejem uvedených předmětů dochází k propagaci hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť a zášť vůči jiné skupině osob, čímž bez pochyby dochází k naplnění § 403.

Šířením uvedených předmětů dochází dále k projevu sympatie k uvedenému hnutí a tím dochází k naplnění § 404.

Uvedených trestných činů se dopustily osoby, které jednají jménem nakladatelství Naše vojsko, případně další osoby jako zaměstnanci a spolupracovníci kteří se na výrobě uvedených předmětů podílely. Totožnost těchto osob je třeba zjistit vyšetřováním.

V minulosti představitelé nakladatelství obžalovaných z těchto nebo podobných trestných činů argumentovali, že jejich činnost není propagací, neboť ji vykonávají pro zisk a proto nejde o propagaci a tudíž nejde o porušení zákona, který mluví o propagaci. Taková argumentace je nepřijatelná. Je známo, že propagace obecně probíhá nejen bezplatným působením, ale právě i formou prodeje za účelem dosažení zisku. Tak například sportovní kluby prodávají trička a jiné propagační předměty, muzea prodávají rovněž propagační předměty jako jsou hrnky, trička nebo i kalendáře. Nikdo přitom nepochybuje, že byť se tyto předměty prodávají a slouží tedy k dosažení zisku, současně plní úlohu propagačních předmětu a tedy propagují.

Co se týče § 404 lze očekávat, že pachatelé budou argumentovat, že vydání kalendáře s fotografiemi nacistů není vyjádřením sympatií k nim. Lze však argumentovat opět analogicky, že propagační předměty např. sportovních klubů jsou určeny fanouškům, kteří tyto předměty kupují ze sympatie k daným sportovcům. Šíření předmětů s fotografiemi nacistických zločinců proto bezpochyby slouží k veřejným projevům sympatie k čelným představitelům hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a tedy i tomuto hnutí.

Žádám, abych byl vyrozuměn o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno.