Kraj opět navýšil emisní limity Chvaleticím. Podle ministerstva je podjatý

Jan Kašpárek

Pardubický krajský úřad zpětně navýšil emisní stropy elektrárny Chvaletice pro takzvané tuhé znečišťující látky. Opatření má vyvážit úměrné snížení limitů jiných provozů. Ekologové to označují za nepřijatelné.

Pardubický kraj zpětně navýšil emisní stropy uhelné elektrárně Chvaletice vlastněné společností Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Původní limit pro tuhé znečišťující látky, obecně známé pod zkratkou PM, původně činil 334 tun. Nyní jej ale krajský úřad navýšil takřka o třetinu na 439 tun. Opatření nabylo právní moci až dvacátého prosince. Ve stejný den přitom ministerstvo životního prostředí označilo krajské úředníky v případě obdobného povolení za podjaté.

Navýšení stropu chtějí Chvaletice kompenzovat úměrným snížením limitů u jiných provozů: v Komořanech, Opatovicích a v Plzeňské teplárenské. „Vzhledem k tomu, že výměnou emisních stropů nedojde k významnému nárůstu imisních koncentrací v okolí zařízení, jak bylo uvedeno v rozptylové studii [firmy ORGREZ ze září 2019], úřad dospěl k závěru, že se o podstatnou změnu nejedná,“ uvádí Pardubický kraj v rozhodnutí.

Ekologové ovšem směnu emisí pokládají za trik, kterým se chtějí Chvaletice vyhnout možnému postihu za překročení limitů. „Výměna emisních stropů ke konci roku nepovede ke snížení emisí [ostatních elektráren], ale ochrání Chvaletice před porušením jejich emisních stropů za rok 2019, a tudíž i před placením možné pokuty,“ napsala česká pobočka Greenpeace s tím, že provozy, jimž se sníží limity výměnou za Chvaletice, mají ve svých emisních stropech pohodlnou rezervu.

Kritici označují krajský úřad za zaujatý. Obdobně se vyjádřil i hejtman Martin Netolický (ČSSD), který se při loňském jednání o chvaletické výjimce z emisních limitů rtuti a oxidu dusíku připojil k námitkám ekologických organizací. Ty nakonec vyslyšelo ministerstvo životního prostředí, jež platnost výjimky pozastavilo a následně ji kvůli systémové podjatosti Pardubického kraje poslalo k projednání do Olomouce.

„Ti samí úředníci jsou v jednom řízení s elektrárnou podjatí a podle slov hejtmana nemohou správně rozhodnout, v druhém řízení se ale nebojí dát provozovatelům elektrárny razítko, které jim dovoluje více znečišťovat ovzduší. Je zcela evidentní, že úředníci dlouhodobě pomáhají uhlobaronovi k vyšším ziskům místo toho, aby chránili zájmy veřejnosti,“ poznamenal Robert Hrdina za spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice.

Vedení chvaletické elektrárny výtky odmítá. Poukazuje na to, že provoz v minulosti prošel hned několika ekologizacemi a na dalších pracuje. Poslední pokus o snížení emisí tuhých částic pomocí takzvaných elektrostatických odlučovačů ovšem nesplnil očekávání, a elektrárna tak osadí látkové filtry. Ty mají podle generálního ředitele Chvaletic Václava Matyse zajistit i plnění nových evropských limitů, jež vejdou v platnost příští rok.

Elektrárna ležící zhruba dvacet kilometrů od Pardubic funguje od roku 1979 s instalovaným výkonem 820 MW. Tykačovi patří od roku 2013, kdy ji koupil za 4,12 miliardy korun od skupiny ČEZ. Ta do miliardářova portfolia v příštích letech přidá i severočeskou elektrárnu Počerady. Ekologické organizace dlouhodobě požadovaly, aby stát coby majoritní akcionář ČEZu Počerady neprodával, ale raději ji uzavřel.