Braňme Sinopsis, součást akademické obce

Otevřený dopis

Zveřejňujeme otevřený dopis do rukou vedení Univerzity Karlovy. Požaduje, aby se instituce postavila za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis a bránily je plnou vahou své autority.

Vážený pane rektore,

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

se znepokojením sledujeme právní kroky, které v současné době podniká společnost Home Credit proti projektu Sinopsis.

V reakci na článek Trampoty českého krále úvěrů v Říši středu (vyšel i na serveru HlídacíPes.org pod názvem Čínská média: český Home Credit zaměstnává 23 000 vymahačů dluhů, přednost mají vojenští veteráni), který vychází z článků v čínském investigativním tisku, hrozí Home Credit autorům textu veřejně žalobou kvůli údajným lžím, manipulacím a útokům na tuto společnost.

V tomto kontextu čteme s jistým překvapením vysvětlení Sinopsis o tom, že spolupráce s univerzitou je pouze neformální.

V prvé řadě se domníváme, že údajně chybné údaje v daném článku je možné řešit jiným způsobem, např. žádostí o opravu. Způsob, jakým společnost užívá právní kroky, vyvolává dojem, že chce spíše zastrašit své kritiky. Když se společnost Home Credit měla stát partnerem Univerzity Karlovy, vzbuzovalo to otázky, zda jedním z cílů není právě umlčování kritických hlasů dotýkajících se působení této společnosti, ať už s ohledem na předmět jejího podnikání, nebo s ohledem na působení na čínském trhu. Současné kroky dávají bohužel obavám zapravdu; a vzhledem k vztahu HC a PPF, která vstoupila na český mediální trh nákupem TV Nova, budí hlubší znepokojení ohledně budoucnosti veřejné diskuse v ČR.

Projekt Sinopsis, na kterém pracují sinologové a sinoložky působící na Katedře sinologie FF UK, představuje jeden z nejlepších příkladů tzv. třetí role univerzity v českém prostředí. Přináší potřebnou analýzu chování Čínské lidové republiky a Komunistické strany Číny a zprostředkovává českému čtenáři nepříliš dostupný diskurz čínských médií. Zejména v době, kdy jsou evidentní globální ambice této velmoci dotýkající se i české či evropské politiky, například v souvislosti se zaváděním nových technologií, představuje kritické a přitom odborně fundované informování o Číně velice významnou veřejnou službu.

Z tohoto důvodu považujeme za velmi důležité, aby se v současné situaci právního nátlaku vůči Sinopsis jak Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, tak celá Univerzita Karlova postavily za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis a bránily je plnou vahou své autority a v případě potřeby také s odbornými a finančními zdroji, kterými univerzita disponuje. Pro Univerzitu Karlovu jako nejstarší a nejslavnější českou univerzitu představuje tato situace příležitost ukázat, že ochraňuje akademické svobody a podporuje kritickou diskuzi.

Vzhledem k nedávné kontroverzi týkající se společnosti Home Credit a především skandálu s neprůhledným prouděním čínských peněz na univerzitu by to měla být pro univerzitu i vítaná příležitost k alespoň částečné nápravě své poškozené reputace.

Vážené akademické senáty obou institucí, vážený pane rektore, vyzýváme vás tímto k tomu, abyste jasně vystoupili na obranu projektu Sinopsis a abyste zdůraznili sounáležitost a podporu ze strany fakulty a univerzity vůči tomuto projektu.

S pozdravem,

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK/Ústav mezinárodních vztah

prof. Pavel Barša, Ústav politologie FF UK

prof. Milena Bartlová, CSc., historička umění, UMPRUM

Pavel Bartoník, projektový manažer

Mgr. Olga Bažantová, Filosofický ústav AV ČR

Mgr. Pavel Bek, Ph. D., AHMP

Mgr. Michal Bělka, novinář, absolvent IKSŽ FSV UK

Jan Bičovský, Ph.D., Ústav srovnávací jazykovědy, FF UK

Ing. et Ing. Jan Bieber, bývalý zaměstnanec ZO a SBD FF UK

PhDr. Richard Biegel, Ph.D, Ústav pro dějiny umění FF UK

Oto Binhack, PF UK

Hana Blažková, Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK

Mgr. Matouš Bořkovec, absolvent FSV UK

Mgr. MgA. Ivo Bystřičan, filmový dokumentarista

MgA. Olga Věra Cieslarová, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FFUK

doc. Ondřej Císař, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK, Sociologický ústav AV ČR

Bc. Adam Cironis, student, Národní muzeum

Mgr. Iveta Coufalová, KHI FF UP, ÚGS FF UK

Mgr. Ondřej Crhák, Ústav světových dějin, FF UK

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., ÚČNK FF UK

doc. Jakub Čapek, Ústav filozofie a religionistiky, FF UK

Kateřina Čapková, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Mgr. Helena Čapková, MA, Ph.D., historička umění a japanoložka, Ritsumeikan University, Kyoto

Karel Čada, Ph.D., Institut sociologických studií FSV UK 

Martin Čihák, FF UK

Valentina Dani, doktorandka, FF UK

Bc. Ivo Denemark, student pedagogiky FF UK

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, FSV UK

Jana Dlouhá, PhD., Centrum pro otázky životního prostředí UK

Táňa Dluhošová, PhD, Orientální ústav AV ČR

RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D., Geografický ústav PřF MU

Mgr. Lukáš Dvořáček, PřF UK 

Bc. Alžběta Dyčková, student, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK

Eduard Eck, student, FF UK

Mgr. Jakub Fiala, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Prokop Fialka, KBV FF UK

Mgr. Petr Frinta, FHS UK 

prof. Masako Ueda Fiedler, Department of Slavic Languages, Brown University

Mgr. Karel Gargulák, FSV UK 

MUDr. Tereza Gueye, 1.LF UK, Klinika rehabilitačního lékařství

Kateřina Habrmanová, sales administration

prof. Tomáš Halík, Th.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK

Veronika Hanzalová, FF UK

Filip Hausknecht, FF UK

Zora Hesova, MA, PhD, FF UK

MUDr. Marek Hilšer, 1.LF UK 

PhDr. Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR

Mgr. Barbora Hourová, absolventka FF UK

Mgr. Jan Charvát, Ph.D. et M.A,. IPS FSV UK

Ing. Ludek Chmela, IT OSVC, Pardubice

Mgr. Jan Chromý, Ph.D., ředitel Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK

Matyáš Jakubů, student FF UK

Mgr. Marek Jandák, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Mgr. Viktor Janiš, překladatel

Mgr. Jakub Jehlička, FF UK a RWTH Aachen

prof. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Mgr. Roman Kanda, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR

BcA. Julie Klimentová, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Hedvika Klímová, studentka FF UK

PhDr. Kateřina Kloubová, Fulbrightova komise

Mgr. Kateřina Kňapová, Ústav politologie FF UK

Ing. Pavel Kolouch, sympatizant na volné noze

Mgr. Michael, Komm, Ph.D., absolvent MFF UK 

doc. PhDr. Ota, Konrád, Ph.D., IMS FSV UK

doc. PhDr. Vojtěch, Kolman, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK

PhDr. Daniela Kováčová, PhD., Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Johana Kotišová, Ph.D., FF UK a FSS MU 

Valter Kotterba, důchodce

Ondřej Krása, Ph.D., Katedra filosofie FF Univerzita Pardubice

Bc. Martin Kroupa, Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Mikuláš Kroupa, Paměť národa

Mgr. Matyáš Křížkovský, Ústav politologie FF UK

prof. Michal Kubát, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK

Hana Kubátová, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK

Benjamín Kunc, student, KPS FF UK

Mgr. Michal Kunc, absolvent ISS FSV UK

Mgr. Petr Kupka, Ph.D., Katedra antropologie FF ZČU

Jan Kvíz, student PřF a UMPRUM

Bc. Adéla Lachoutová, studentka antropologie, FF ZČU

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D., Český egyptologický ústav FF UK

Mgr. Kateřina Lánská, EDUin, Člověk v tísni

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

Mgr. Filip Lexa, Katedra sinologie FF UK

doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR a Katedra sociologie FF UK

Mgr. Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

Mgr. Štěpán Lohr, absolvent, Ústav politologie FF UK

Adam Lorenz, MSc., United Nations ESCWA

Marek Martinovský, student, FSV UK 

Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK

RNDr. Petr Mareš Ph.D., SCIENCE IN, absolvent PřF UK

Bc. Markéta Mikšovská, studentka, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Mgr. Jiří Michalík, Ph.D., Vojenská akademie Vyškov

Bc. Cyril Mrázek, student FF UK

Bc. Jakub Múčka, Encyklopedie migrace, FF UK

doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., ČEgÚ FF UK

Lucia Najslova, PhD, Lecturer in European Politics, UPCES, CERGE-EI/Charles University

Vladimír Naxera, Ph.D., FF ZČU

Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., Německý historický ústav ve Varšavě

Ing. Filip Neuhäuser, student NMgr. KTF UK

Mgr. Arnošt Novák, Ph.D., FHS UK

Mgr. Jan Ort, doktorand na FF UK 

Mgr. Jakub Otčenášek, Ph.D., VŠE

Rebeka van Overloop, Člověk v tísni

Jiří Palounek, IPS FSV UK 

Barbora Paulová, studentka, Ústav politologie, Ústav germánských studií

Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Ústav pro klasickou archeologii, FF UK

Martin Pehal, PhD, Ústav filosofie a religionistiky, FFUK

Bc. Kryštof Petrásek, student SNM FF UK

Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D., FHS UK 

Bc. František Pfann, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Linda Piknerova, Ph.D., katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

doc. JUDr. Petr Pithart, Katedra politologie a sociologie, PF UK

Ing. Jan Adam Plaček, Centrum podpory inovací, VŠB-TU Ostrava

Ing. et Mgr. Martina Pokorná, Business Analytik, Morosystems

PhDr. Antonín Pokorný, manažer ve společnosti PSA

Mgr. Jiří Pondělíček, FSV UK 

doc. Pavel Pospěch, PhD., Masarykova univerzita

Matěj Prášil, FSV UK 

Mgr. Daniel Prokop, Fakulta sociálních věd UK

prof. Martin Putna, literární historik, FHS UK

Irena Reifova, Ph.D., FSV UK

prof. Pavel Ripka, FEL ČVUT

RNDr. Hana Ripková PhD. ředitelka Komise J. Williama Fulbrighta v ČR

Martin Ritter, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Kryštof Říha, Sociologie FF UK

Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR v.v.i.

Mgr. Jana Segi Lukavská, ÚČLK FF UK

Mgr. Jana Sehnalkova, Ph.D., FSV UK 

Tereza Simandlová, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Filip Smolík, PhD., Psychologický ústav AV ČR a Ústav obecné linvistiky FF UK

PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., Ústav politologie FF UK

Bc. Michael Sochor, student, FF UK

Mgr. Linda Sokačová, absolventka FSV UK, sociolozka

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK

Jiří Sýkora, MUC., student, 3. LF UK

Mgr. Michal Synek, Centrum teoretických studií

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D., FHS UK

Vojtěch Šimák, student FF UK

Mgr. Jakub Šindelář, doktorand, IMS FSV UK

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Mgr. Martin, Šorm, Ústav českých dějin FF UK a Filosofický ústav AV ČR

Marina V. Šternová, revue Prostor

Mgr. Ondřej Štěpánek, doktorand, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Ondřej Švec, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Lea Takacs, PhD, Katedra psychologie, FF UK

Mgr. et Mgr. Hana, Tenglerová, Sociologický ústav AV ČR

Rani Tolimat, překladatel, novinář

PhDr. Mgr. Blanka Tomková, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Dětský domov Racek

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D, FF ZČU

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., Ústav pro českou literaturu AV ČR

Prof. Jan Trlifaj, KA MFF UK

Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., 3. LF UK, přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

Mgr. Jana Valtrová, Ph.D., Ústav religionistiky FF MU

Bc. Jonáš, Verner, FSV UK 

Mgr. Zuzana Vlasatá, zástupkyně šéfredaktora Deníku Referendum

Bc. Jan Vlček, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Mgr. Michal Vokurka, ÚČD FF UK, HÚ AV ČR

Lucie Vondrysová, studentka FF UK

Mgr. Jitka Wirthová, ISS FSV UK

Mgr. Michal Zahálka, absolvent Katedry divadelní vědy FF UK

Mgr. Jakub Záhora, Ph.D., Institut politologických studií FSV UK

Marek Zemánek, Ph.D., Ústav asijských studií, FF UK

Mgr. Richard Zika, Ph.D., FHS UK 

K otevřenému dopisu se lze připojit zde.

    Diskuse