Beztrestní killboardáři? Úřady zcela selhávají ve vymáhání zákona

Vojtěch Razima

Za celé dva roky od zákazu billboardů na dálnicích a silnicích I. třídy byla za neodstraňování nelegálních billboardů zaplacena jen jedna, a to směšně malá, pokuta. Stát přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již před dvěma roky, 1. září 2017. Billboardáři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy.

V dubnu 2018 se o jeden takový neodstraněný billboard dokonce zabil člověk. Smrtelná nehoda se stala v noci na desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Vůz vyjel z nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil, a nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil.

Vůz vyjel z nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil, a nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. Repro DR

Skutečné odstraňování celkem asi 4200 nelegálních billboardů začalo, díky neschopnosti veřejné správy, s ročním zpožděním. Billboardáři odstranili do 1. září letošního roku 3853 reklamních zařízení. Veřejná správa jich odstranila celkem 456.

Z toho Ministerstvo dopravy odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. třídy. Krajské úřady to stálo celkem 5,2 milionu korun a od majitelů billboardů zpětně vymohly pouhých 77 tisíc korun. Kolik za odstraňování billboardů z dálnic zaplatilo Ministerstvo dopravy, se občanskému sdružení Kverulant nepodařilo zjistit ani po urgencích.

Za to, že billboardáři neodstranili svoje reklamní zařízení již v září 2017 tak, jak jim to ukládal zákon, zaplatili jen jednu jedinou pokutu, ve výši 110 tisíc korun. Byla jim uložena v Pardubickém kraji. Ostatní kraje ani Ministerstvo dopravy o žádné další podobné pokutě nevědí.

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org, v jejímž čele stojím, proti tomuto postupu veřejné správy protestuje. Úřady na jedné straně důsledně vymáhají pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu, a na straně druhé naprosto přehlížejí hrubé porušování zákona ve velkém.

Znovu apelujeme na příslušné instituce, aby billboardáře za ignorování zákona začaly pokutovat a začaly od nich vymáhat náhradu nákladů v případech, kdy billboardy byly odstraněny za peníze daňových poplatníků. V České republice nemá vládnout nepostižitelná arogance mocných, ale zákon.