Partnerství se společností Home Credit poškozuje Univerzitu Karlovu

Otevřený dopis

Výzvu studentů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi společností Home Credit a rektorátem zveřejňujeme jako komentář.

Výzva studentů a akademických pracovníků UK v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi společností Home Credit a rektorátem

Společnost Home Credit se svým neodpovědným úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí. Stále také vymáhá velké množství nezákonných exekucí. Kromě etického rozměru celé věci je třeba říci, že tento stav je dávno problémem přesahujícím jednotlivé životy lidí v dluzích.

Vysoký počet lidí v exekucích má dopad na trh práce, jakož i těžko vyčíslitelné dopady spojené s životem v chudobě a z toho vzniklé další celospolečenské problémy. Vysoká zadluženost české společnosti dalece přesahuje jednu generaci a na jejím řešení se budou podílet i nynější studenti Univerzity Karlovy napříč studijními obory.

Rovněž nesouhlasíme s tím, že významné smlouvy přiznávající společnosti Home Credit status „hlavní partner univerzity“, byly na úrovni Rektorátu UK uzavřeny bez předchozího projednání s Akademickým senátem UK. Podivuhodná je i suma, za kterou společnost Home Credit získává významné postavení jednoho z hlavních partnerů univerzity. Půl milionu ročně je v rozpočtu Univerzity zcela zanedbatelná částka.

Vyjádření Univerzity Karlovy, že „výhradní rozhodovací pravomoc, jakým způsobem budou peníze využity, má Univerzita Karlova.“ se jeví jako rozporné s textem Smlouvy o spolupráci. V té jsou taxativně vymezeny projekty, na něž mají být finance od společnosti Home Credit vynaloženy. Změna účelu je přitom ve Smlouvě o spolupráci podmíněna písemnou dohodou stran.

Třebaže v případě smluvního závazku „zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci.“ jde o obvyklou smluvní klauzuli, vzhledem ke smluvnímu partneru se jeví jako zcela nemístná a vyvolávající pocit ohrožení akademické nezávislosti. Partnerství se společností Home Credit v našich očích poškozuje Univerzitu Karlovu a snižuje její morální kredit ve společnosti.

Z nastíněných důvodů se nám, níže podepsaným studentům a akademickým pracovníkům UK, jeví spolupráce se společností Home Credit na univerzitní úrovni jako nepřípustná a rozporná se zájmem akademické obce usilovat o prostředí, kde i mravní, nejen ekonomický faktor hraje roli při výběru komerčních partnerů.

Vyzýváme rektora UK, aby:

1. Vypověděl Smlouvu o partnerství a Smlouvu o spolupráci (obě uzavřené 30.9. 2019) mezi UK a společností Home Credit.

Vyzýváme Akademický senát UK, aby:

2. Do budoucna stanovil jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek Univerzita může navazovat komerční spolupráci tak, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno.

Seznam podepsaných:

1.Matěj Hána, PF, student

2.František Pfann, FF, student

3.Matěj Goláň, FF, student

4.Anna-Ester Šotolová, FF, student

5.Karel Kolář, FF, student

6.Viki Škorvagová, FHS, student

7.Kateřina Fuková, MFF, student

8.Hana Hoskovcová, LF HK, student

9.Vojtěch Syrovátka, PF, student

10.Vojtěch Berka, 2.LF, student

11.Jan Kouřil, PřF, student

12.Klára Čermáková, PedF, student

13.Tereza Nádassy, PedF a FF, student

14.Jan Kuliš, FSV, student

15.Julie Balážová, PF

16.Ondřej Kučera, PF

17.Jan Ort, FF a FHS

18.Jáchym Pivoňka, Škola života

19.Alexandr Kasal, ISS FSV UK

20.student Daniel Dus, FHS

21.Matěj Čermák, člen AS FF UK

22.Kryštof Knapp, PřF

23.Jonáš Jauernig, FTVS

24.Jiří stoklaska PrF

25.Jan Nešpor, Právnická fakulta

26.Kryštof Klika, FF

27.Diana Rybová, Právnická fakulta

28.Dita Jirková, PedF

29.Jana Muroňová, PrF

30.Monika Sýkorová, PrF

31.Petr Louda, FF

32.Šimon Presser, Právnická fakulta

33.Veronika Houdková, PF UK

34.Anna Sovadinová, FF

35.Tomáš Novák, Právnická fakulta

36.Hana Stýblová, PF

37.Ondřej Kos PF

38.Tomáš Maux, Právnická fakulta

39.Ondřej Sliš, FF

40.Nela Syvulja, PrF

41.Anna Mrázová PedF

42.Jan Kosař, FSV a PF UK

43.Viktor Janiš, FF

44.Jakub Raška, FF UK

45.Daniel Bejbl, Právnická fakulta

46.Tereza Dvořáková, PF

47.Tomáš Kasalický, PrF

48.Eliška Mainclová, PrF

49.Klára Seidlová, FF

50.Johanka Čablíková, FF, studentka

51.Michal Otáhal, FF, student

52.Matěj Marek, PF, student

53.Kryštof Buchal, FF

54.Vítězslav Vlček, PF UK

55.Jana Somogyiová, PF UK

56.Veronika Falešníková, Právnická fakulta, studentka

57.Zdeněk Zrůst, FF, student

58.Jakub Maule, PF UK, student

59.Ondřej Baloun, FF a PrF, student

60.Daniela Marková, FF, studentka

61.Bára Mocová, Pedf, studentka

62.Marie Sajdlová, PF

63.Jan Venc, PF

64.Ondřej Fliegel, PF, student

65.Miroslava Váňová, PF UK, student

66.Anna Šťastná, FF, studentka

67.Jiří Hruban, PF, student

68.Lucie Sikorová, FF, studentka

69.Gabriela Filipovičová, Právnocká fakulta, student

70.Petra Sýkorová, PF UK

71.Hana Loudová, PřF, studentka

72.Jakub Hnaníček, Prf, student

73.Anežka Bendová, MFF, student

74.Nelli Kim, FF, student

75.Kateřina Šmídková, FF

76.Anna Wanková, FF, studentka

77.Bc. Pavlo Prints, PF, student

78.Jiří Turoň, PF, student

79.Karolina Šebková, PF, studentka

80.Barbora Luňáková, FF

81.Daniel Netrval, PF, student

82.Kateřina Nováková, PF, studentka

83.Miroslav Crha, PF, student

84.David Smolař, PF, student

85.Jakub Tomšej, odborný asistent, PF UK

86.Anna Yaghobová, MFF UK, student

87.Jan Kořistka, PrF, student

88.Gabriela Zukalová, PF, studentka

89.Jiří Komorous, PF, studentka

90.Eliška Konečná, PF, studentka

91.Šimon Pepřík, PF UK

92.Martin Petrů, FF, student

93.Václav Hána, 1.LF

94.Kateřina Kňapová, FF UK, doktorandka

95.Klára Jechová, FF, studentka

96.Karolína Chocholoušová, PF UK

97.Tomáš Kučera, FSV

98.Mahulena Kopecká, FSV, studentka

99.Michaela Krajíčková, FF, studentka

100.Jan Sácký, PedF UK, student

101.Olga Staňková, FSV, absolventka

102.Jakub Béreš, FHS, student

103.Tran Viet Anh, FF, student

104.Kryštof Zindr, FF UK

105.Tomáš Barták, FF a FSV, student

106.Kateřina Koňaříková, FF UK

107.Adam Martinek, PedF, student

108.Ondřej Novotný, FF, student

109.Tereza Swětíková, PedF, studentka

110.Michaela Trtíková Vojtková, absolventka FF a PřF UK

111.Jan Karel Černý, FF, student

112.Lukáš Matějka, FSV, student

113.Kristýna Pechová, PedF, studentka

114.Barbora Kácová, FF, studentka

115.Helena Chalupová, FF UK/PedF UK, doktorandka

116.Jáchym Nerad, FSV, student

117.Pavlina Svobodova, FF, student

118.Jan Líkař, Právnická fakulta, student

119.Alžběta Změlíková, FSV, student

120.Jan Kubíček, PedF, student

121.Tomáš Pulda, Právnická fakulta, student

122.Adam Paták, PedF, student

123.Tereza Havelková, PřF, studentka

124.Dana Marková, FSV, studentka

125.Jana Bedaňová, PF, studentka

126.Barbora Lónová, PF UK, studentka

127.Jitka Černá, studentka, FF 

128.Karolína Nová, PF 

129.Jakub Procházka, FF, student

130.Pavol Kukla, PřF, student

131.Barbora Štěpánková, FSV, studentka

132.Jitka Graciasová, FF, studentka

133.Nikol Frantová, FSV, absolventka

134.Agadise Derflová, FF, studentka

135.Jana Kovarova, MVDr., PhD., FF student

136.Huyen Trang Truongová, FSV, studentka

137.Jiří Kordík, FSV, student

138.Noemi Purkrábková, FF UK

139.Anna Novák Vanclová, PřF, studentka

140.Dominika Mňuková, FSV, studentka

141.Daniel Platil, FSV

142.Tomáš Hubka, FSV, student

143.Charlotte Panušková, FF, student

144.Klára Coufalová, FFUK, studentka

145.Kateřina Štrofová, FF, studentka

146.Ondřej Mužík, FF, student

147.Adam Kahánek, FSV, Student

148.Jiří Žádník, FSV UK, student

149.Sámer Melhem, FF, student

150.Robin Bureš, FF, student

151.Kathryn Williamsová, PedF, studentka

152.Miroslav Igaz, FF, student

153.Alžběta Jurčová, FF, studentka

154.Barbora Zelenková, 3.LF, student

155.Veronika Dvořáková, FF 

156.Yana Gridneva, FF, doktorandka

157.Ondřej Novák, absolvent FF UK

158.Tereza Houšková, FF UK, studentka

159.Natálie Tůmová, PF UK, studentka

160.Kristýna Buršíková, FFUK, studentka

161.Saša Floriánová, FF, studentka

162.Jakub Skřivánek, PřF, student

163.Klára Mentzlová, FF, studentka

164.Denis Habulinec, FSV, student

165.Tereza Plíštilová, FSV, studentka

166.Christian Horák, FSV, student

167.Pavel Raus, PF, student

168.Martin Kodada, FFUK Student

169.Zuzana Mudrová, FSV, absolvent

170.Zuzana Boháčová, FSV, studentka

171.Marie Heřmanová, FHS UK, výzkumná pracovnice

172.Barbora Zavadilová, FSV a PedF UK, absolventka

173.Michal Hruška, Pedf Uk, student

174.Jakub Třešňák, FF UK, student

175.Jakub Havel, FSV UK, absolvent

176.Kateřina Vnoučková, FSV, studentka

177.Martina Melhemová, FF UK, absolventka

178.Mohamad Melhem, FF, absolvent

179.Lucie Vitáková, LF HK, student

180.Tomáš Krause, FF, student

181.Blerta Sejdija, FFUK, studentka

182.Martin Čihák, FF, student

183.Anna Kašparová, 3. LF, studentka

184.Tomáš Kyzek, PřF, student

185.Tereza Měkotová, FF 

186.Matěj Šulc, ETF, student

187.Nikola Doubravová, FFUK, studentka

188.Tereza Počtová, FSV, studentka

189.David Fatka, PřF, doktorand

190.Anna Sálová, FSV IPS, Absolventka

191.Sára Abboudová, PF, FSV, studentka

192.Kryštof Tomáš Říha, FF, student

193.Jiří Sýkora, 3. LF UK, student

194.Linda Štybnarová, PFUK, student

195.Šárka Grauová, FFUK, odb. asistentka

196.Alexa Labajová, FF, student

197.Adéla Lindnerová, PFUK, student

198.Karolína Kašparová, FF UK, absolventka

199.Robert Smutný, FF a FHS

200.Natálie Sedláková, PřF, student

201.Tereza Sieglová, FF UK, doktorandka

202.Hana Špačková, FF, studentka

203.Karolína Sýkorová, FF, studentka

204.Veronika Homolová, FSV

205.Jan Hamalčík, PřF a MFF, student

206.Zuzana Skálová, MFF, student

207.Roman Skokan, PřF, doktorand

208.Michaela Grulyová, PřF UK, studentka

209.Matěj Krofta, FHS, FF UK, student

210.Ladislav Pokorný, FSV UK, student

211.Kateřina Hudáčová, FF, studentka

212.Veronika Matějová, PedF UK, studentka

213.Natali Kirakosyan, FF a PF UK, studentka

214.David Chytil, PF UK, student

215.Kristian Ott, PřF, student

216.Lukáš Brezina, FHS, ETF, absolvent

217.Kryštof Duda, FSV, student

218.Lucie Arendacká, PF, studentka

219.Vít Nýdecký, PFUK, student

220.Ondřej Vančo, FSV, student

221.Dominik Tykvan, PedF, student

222.Jitka Mrnuštíková, KJBS, studentka

223.Martin Fikáček, PřF UK, odborný asistent

224.Kristýna Šimralová, FF, studentka

225.Monika Šimáková, FF UK

226.Karolina Konečná, PF, studentka

227.Eliška Harceková, FF, studentka

228.Hana Haĺamová, FF, student

229.Barbora Paulová, FF UK, studentka

230.Jan Křeček, 3.lf, student

231.Martin Panský, PedF, student

232.Tomáš Zbíral, PedF UK, student

233.Martin Baroch, PřF, doktorand

234.Petra Slížková, FF, studentka

235.Anežka Kantová, PřF UK, studentka

236.Kateřina Přibylová, absolventka PřF

237.Barbora Vávrová, PřF, studentka

238.Tereza Nádvorníková, FF, student

239.Jakub Čech, PF, student

240.Tereza Bubníková, KTF, studentka

241.Rozálie Nováková, PřF UK, student

242.Sabina Přibylová, PedF UK, studentka

243.Doubravka Velenská, PřF, student

244.Nikola Novotná, FF, studentka

245.Žofie Šolcová, Právnická fakulta, student

246.Benjamín Kunc, FF UK, student

247.Kateřina Smetanová, FSV, studentka

248.Anna Hrudková FF UK

249.Tereza Opacká, PF UK, studentka

250.Nikola Kobzová, PřF, student

251.Karolína Bendová, FF, Student

252.Barbora Hubáčková, PřF, studentka

253.Simona Zajíčková, PF, studentka

254.Milan Hanyš, FHS UK, učitel

255.Ondřej Pomahač, PřF, student

256.Pavel Navrátil 2.LF student

257.Linda Dalecká, PřF UK, student

258.Šárka Stránská, FF, studentka

259.Lenka Ungrová, PřF, student

260.Karolína Hrušková, FF, studentka

261.Martin Pehal, FF UK, odborný asistent

262.Alica Dodoková, PřF, student

263.Štěpán Rejent, FF, student

264.Jan Horníček, Přf UK, Pedf UK, student

265.Evžen Šíma, FF, student

266.Nikola Schmidt, FSV, výzkumný pracovník

267.Bc. Kristýna Štromajerová, PřF UK, student

268.Helena Baštářová, PF, student

269.Viktor Šebo, 3. LF UK, student

270.Veronika Matějčková, PŘF UK, student

271.Zuzana Hovorková, PrF, studentka

272.Vladimír Krigl, FFUK, student

273.Aleš Karmazin, FSV, externí vyučující, absolvent

274.Filip Karásek, PřF, student

275.Anna Čížková, FSV, studentka

276.Hana Semeradova, PrF, Absolventka

277.Michaela Vodenkova, LF HK UK 

278.Miloš Hroch, FSV UK, doktorand

279.Valerie Šebková, PF UK, studentka

280.Pavel Havlíček, FSV UK, Alumni

281.Ivana Syrovátková, FF, student

282.Pavel Hušek, PřF, student

283.Václav Malina, PF, student

284.Jakub Šnajdr, PřF, student

285.Rút Ní Eithir, PřF , studentka

286.Jakub Štenc, PřF UK, student

287.Martin Škop, PF, FSV, student

288.Kristýna Neffeová, PřF, studentka

289.Matěj Hřib, FHS, student

290.Stanislav Štech, PedF UK 

291.Bohumil Melichar, FF UK, doktorand

292.Kristýna Musilová, FSV, studentka

293.Zuzana Houšková, PřF, studentka

294.Štěpán Vala, PrF, student

295.Vlastimil Horálek, PřF UK, student

296.Filip Hausknecht, FF, student

297.Tereza Jeřábková, FSV, studentka

298.Lenka Čtvrtečková, PedF UK, studentka

299.Andrea Kučerová, FF, doktorandka

300.Frantisek Duska, 3. LF UK, absolvent

301.Štěpán Šanda, FSV a FF, student

302.Jiří Komárek, FSV, student

303.Tomáš Zdeněk, PřF, student

304.Jiří Komárek, FSV, student

305.Jiří Novák, FF, student

306.Hana Šiková, FF, studentka

307.Adéla Škorvagová, 2.LF

308.Martina Vašíčková, FF, studentka

309.Michal Illichmann, FF, student

310.Tomáš Treichel, FF

311.Adam Klabouch, FF student

312.Marek Stodola, FSV, student

313.Radomír Szajter, FSV UK, doktorand

314.Kateřina Štajerová, PřF UK, doktorandka

315.Sarah Baroni, FF UK, doktorandka

316.Jakub Gemrot, MFF UK, odborný lektor

317.Lucie Sršňová, FSV, absolventka

318.Petr Schovánek, FF UK, student

319.Lydie Franka Bartošová, FF, studentka

320.Soňa Veselá, FF UK, student

321.Gabriela Gálová, FSV, studentka

322.Aleksi Mikkonen, FF, student

323.Ondřej Vaňátko, PřF, student

324.Tereza Kabelova, PedF, studentka

325.Magdaléna Lemfeldová, PF, studentka

326.Richard Sliva, FF, student

327.Xuan Mai Phamova, FSV, student

328.Anna Havránková, PF

329.Kristýna Jiroutová, FSV, studentka

330.Tereza Novotná, FSV, student

331.Ondřej Krýza, PřF UK, doktorand

332.Štěpánka Dvořanová, PF, studentka

333.Lucie Sikorová, FF, studentka

334.Kateřina Rubešová, Pedf UK, absolventka

335.Sára Pecková, FSV, studenka

336.Michael Polák, FF, student

337.Barbora Prýmková, 2.LF, student

338.Petra Hajžmanová, PřF, studentka

339.Barbora Srbová, FSV, studentka

340.Jan Trnka, 3. LF UK

341.Martin Philipp, FSV, student

342.Jakub Fišer, FSV, student

343.Jiří Palounek, FSV, student

344.Tereza Pískačová, FSV, student

345.Jakub Zuza, FSV, student

346.Ondřej Krátký, FSV UK, student

347.Ondřej Kutman, FSV UK, student

348.Tereza Kučerová, FSV, studentka

349.Bc. Ondřej Špika, PřF, absolvent

350.Michal Ďurian, FSV, student

351.Michaela Fikejzová, FHS, studentka

352.Ladislav Roušar, Prf UK, student

353.Hoang Nguyen, PF, student

354.Duong Nguyen Jiraskova, zadatelka o doktoratni program

355.Jakub Khan, FSV, student

356.Jakub Motyčka, FSV, student

357.Adéla Kadeřábková, FF, student

358.Barbora Vičarová, FSV UK, student

359.Leoš Koupý, FSV, student

360.Anna Kárníková, FHS, studentka

361.Kateřina Jakubová FF UK, studentka

362.Daniel Müllern, PF, student

363.Petr Klička, FSV, student

364.Kristýna Königová, FF, studentka

365.Jonáš Kreisinger, FHS, student

366.Kristián König, FSV UK, student

367.Michaela Pokutová, FHS, studentka

368.Michaela Mazná, MFF, studentka

369.Klára Staňková, FF, studentka

370.Veronika Vrabcová, PřF, studentka

371.Hynek Telerovský, FSV, student

372.Jakub Gogela, PF a FF, student

373.Sebastian Kemel, FSV, student

374.Jiří Rýdl, PF, student

375.Michaela Kudrnáčová, FSV UK, doktorandka

376.Matouš Pepřík, 1.LF, student

377.Václav Vlček, FSV, student

378.Vojtěch Čaniga, FSV, student

379.Jakub König, KTF, student

380.Kristine Jandečková, FHS, studentka

381.Eliška Kloučková, PF, studentka

382.Mária Lišková, FSV, studentka

383.Anna Stehlíková, FF, studentka

384.Gabriela Lotová, PřF, studentka

385.Jan Novotný, PF UK, student

386.Jan Kašpárek, FSV, absolvent

387.Adéla Jakešová, PřF UK, student

388.Rebeka Veselá, FSV, studentka

389.Mgr. Miroslava Jindrová, PřF, absolventka

390.Barbora Štěpánová, FSV, studentka

391.Cyril Mrázek, FF, student

392.Tereza Kořánová, PřF, studentka

393.Vilém Kubáč, KTF a FF, student a akademický senátor KTF UK

394.Yasmina Melliti, FF, studentka

395.Michaela Marková, PrF, studentka

396.Aneta Formanová, FF, student

Úplný seznam podepsaných a možnost připojit podpis je zde