Výbor pro „nepřizpůsobivé“ v Mostě

Martin Šimáček

Město Most vede svou sociální politiku způsobem, který může situaci jedině zhoršit — k eskalaci konfliktů a prohlubování problémů namísto jejich řešení.

Zastupitelstvo města Most minulý týden ustavilo Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. Zatím nevíme, jak bude výbor fungovat, vše ale nasvědčuje tomu, že jde o jeden z nejhorších nápadů samospráv, jakým způsobem neřešit sociální vyloučení a problémy v soužití ve městě.

Most patří mezi top 10 měst zasažených sociálním vyloučením. Nejde ale jen o mediálně známý Chanov, ale o celou řadou dalších lokalit — činžovních domů, nebo i celých bloků v centrálním městě. Přitom hranice mezi takzvanými vyloučenými lokalitami a okolím jsou v Mostě rozmazané, i když minimálně o šesti místech jde bez pochyb napsat, že v nich žijí vysoké počty sociálně vyloučených lidí. Jde nejméně o šest lokalit a patnáct tisíc lidí.

Hluboko do kapsy má v Mostě hodně lidí, nejen z vyloučených lokalit. Z počtu asi sedmapadesáti tisíc obyvatel starších patnácti let je v exekuci neuvěřitelných dvanáct tisíc občanů. Jednu nebo více exekucí má ve městě každý pátý občan! To je více než dvojnásobek v porovnáním s průměrem v celé České republice.

Velmi specifická je v Mostě situace v bydlení. Stavební bytové družstvo Krušnohor se skrze politické uskupení Mostečané Mostu, které je s ním úzce personálně i majetkově propojeno, dostalo ke správě většiny bytů ve městě, a to především účelovou a netransparentní privatizací, kterou na radnici provedlo. Ekonomická a politická moc jsou zde pevně propojeny, úzká skupina lidí ovládá trh s bydlením a de facto tak rozhoduje nejen o bytové politice města, ale i o všem, co s ní souvisí, včetně sociální politiky.

Předvolební billboardy politického sdružení Mostečané Mostu, které je personálně i majetkově propojeno s bytovým družstvem Krušnohor. Koláž Romea.cz

Krušnohor, a tedy Mostečané Mostu, mají moc skrze správu bytového fondu vhodně regulovat, kdo do města přijde bydlet a za jakých podmínek. Místo toho přeprodáváním podílů spřáteleným realitním kancelářím a různým investorům, včetně zahraničních a nedohledatelných, roztáčí ve městě značnou migraci často velmi chudých a dezintegrovaných lidí.

Soužití ve městě je proto silně narušené, nejvíce se to projevuje nesnášenlivostí vůči Romům, kterých je ve městě stále více, a to v různé sociální a ekonomické situaci. Napětí mezi občany města vyostřují jak lokální politici (vzpomeňte na nesnášenlivá hesla o parazitech a vesnici pro lůzu z kampaně před komunálními volbami), tak dlouhodobě právě Stavební bytové družstvo Krušnohor, které ve svém měsíčníku, který rozdává zdarma do většiny schránek ve městě, vyvolává nenávist vůči Romům publikací mikropříběhů o „nepřizpůsobivých cikánech“.

Například v roce 2016 spustilo Stavební bytové družstvo Krušnohor kampaň, ve které vyzvalo obyvatele města, aby do redakce zasílali zprávy o nepřizpůsobivých.

Špatné výbory se zakládají, potřebné scházejí

Jsme v roce 2019 a hon na nepřizpůsobivé se opakuje, jen se přesunul z úrovně Krušnohoru na magistrát. K tomu primátor Jan Paparega (ProMost) uvádí: „Chceme zamezit zneužívání sociálního systému.“ A zastupitel za ODS Daniel Drtík ho doplňuje: „Všichni tušíme, že by to mělo být nejdůležitějším tématem města.“

Předsedou výboru byl jmenován Jiří Nedvěd z hnutí ProMost, který je známý svými ostrými vyjádřeními vůči Romům a hlásí se k potřebě „vyčistit“ město. Je jedním ze zakladatelů webu Neprizpusobeni.cz. Mezi členy výboru je také Irena Čapková, zastupitelka za Mostečany Mostu a vedoucí technického úseku SBD Krušnohor. Jejich vklad do práce výboru lze velmi dobře předem vytušit.

Na druhou stranu je členem výboru také například Jan Hrubeš za Zelené, který se aktivně postavil proti výstavbě unimobuněk v Chanově a je známý svou podporou sociálnímu začleňování. I ve výboru to tedy bude vřít, i když — stejně jako v zastupitelstvu — tvoří jeho většinu ti, kdo se k tématu sociálního vyloučení staví skrze represi.

Nejen složení výboru determinuje jeho práci. Je to i sám název výboru a důraz, který kladou čelní představitelé na represi. Vedle dvou povinných výborů — finančního a kontrolního — je to jediný, který si zastupitelé zřídili.

Proč například nepřišli s námětem ustanovit výbor k řešení důsledků a dopadů účelové privatizace bytů, která dodnes nejvíce ovlivňuje špatnou situaci v bydlení ve městě? Výbor by se mohl zabývat například výkupem relativně levných bytů a vytvořením obecního bytového fondu, který městu chybí.

Nebo se nabízí založit výbor pro řešení katastrofálního zadlužení tak velkého počtu občanů města. Mohl by se také zabývat tím, proč je ve městě tak málo sociálních pracovníků a zoufale chybí protidluhové poradny.

Absolutně zásadní by byl výbor, který by se zabýval situací dětí ve městě. Je evidentní, že ne stovky, ale tisícovky dětí žijí ve městě v kritických sociálních a ekonomických podmínkách, zdaleka nejen v Chanově. Bez sebemenších pochyb tu samospráva musí přijít s řešením. Tady nemá dumat, kdo si za co může, jde o děti, které se do tíživých podmínek narodily. Takže by se nabízelo mít tři důležité výbory: pro bydlení, pro sociální politiku a oddlužování a pro děti.

A nad tím vším, jako zastřešující výbor, by mohl vzniknout výbor pro zlepšování soužití ve městě, který by řešil, proč se lidem ve městě nežije dobře, proč na mnoha místech nemají pocit bezpečí, proč mají jedni — vesměs „bílí“ — pocit, že za všechno můžou ti druzí, vesměs Romové.

A musel by nutně dojít k tomu, že dalším tlakem, nálepkováním a důrazem na „nezneužívání sociálního systému“ lepšího soužití nedocílí, ale naopak atmosféru ve městě ještě vyhrotí. Že je to naopak funkční sociálním systém, zahrnující kombinaci prevence, pomoci a srozumitelných a dosažitelných pravidel soužití pro všechny, který by měl být východiskem ze současné neuspokojivé situace v Mostě.

Místo toho má ale město Most nový Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. Nezbývá než pozorně sledovat jeho práci. Už podle názvu a dikce, s jakou jej zastupitelé představili, je jasné, že vypadli z role dobrých správců města, kteří mají problémy řešit konstruktivně a ve prospěch všech občanů města, namísto aby je eskalovali.